Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., přepracované a doplněné vyd.
Praha : Grada, 1998
492 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-448-7 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, fotografie, reklamy na přílohách, předmluvy, rejstřík
Bibliografie: s. 469-470
Kardiologie - příručky
000049918
Seznam užitých zkratek 15 // Předmluva k prvnímu vydání (M. Štejfa) 21 // Předmluva k druhému, přepracovanému vydání 22 // Obecná část // 1 Srdeční elektrofyziologie (M. Štejfa) 25 // 1.1 Klidové a akční napětí kardiocytů 25 // 1.2 Dva typy kardiocytů 25 // 1.3 Dráždivost a refrakterita 28 // 1.4 Automacie a vodivost 28 // 2 Arytmogeneze (M. Štejfa) 31 // 2.1 Arytmogenní substrát a arytmogenní mechanismus 31 // 2.2 Změny automacie 32 // 2.2.1 Spontánní automacie 32 // 2.2.2 Abnormální automacie 32 // 2.3 Spouštěná aktivita 32 // 2.3.1 Časné následné depolarizace 32 // 2.3.2 Pozdní následné depolarizace 32 // 2.4 Reentry 32 // 2.5 Blokády 33 // 3 Srdeční kontrakce (M. Štejfa) 35 // 3.1 Myokardiální funkce 35 // 3.2 Čerpací funkce 37 // 3.2.1 Systolická funkce 37 // 3.2.2 Diastolická (luzitropní) funkce (J. Toman, J. Meluzín) 37 // 3.2.3 Význam pravé komory (7. Toman) 40 // 3.3 Srdce a krevní oběh (M. Štejfa) 40 // 3.4 Základy hemodynamiky 48 // 3.4.1 Průtoky 48 // 3.4.2 Tlaky 48 // 3.4.3 Objemy srdce 53 // 3.5 Hemodynamika při zátěži 53 // 4 Patogeneze srdečního selhání (M. Štejfa) 57 // 4.1 Hypertrofie srdce 57 // 4.2 Definice srdečního selhání 58 // 4.3 Systolická dysfunkce 58 // 4.4 Diastolická dysfunkce (J. Toman, J. Meluzín) 58 // 4.5 Kompenzační mechanismy (M. Štejfa) 61 // 4.6 Patogeneze akutního selhání levého srdce 61 // 4.7 Patogeneze chronického srdečního selhání 61 // 4.7.1 Průtok krve a změny v kosterních svalech 62 // 4.7.2 Průtok krve ledvinami 64 // 5 Koronární oběh a metabolismus myokardu (M. Štejfa) 65 // 5.1 Koronární řečiště 65 // 5.2 Koronární průtok 66 // 5.3 Koronární rezistence 67 // 5.4 Koronární mikrocirkulace 68 // 5.5 Metabolismus myokardu 68 // 5.6 Oxidační stres, antioxidanty 69 //
6 Patogeneze ischemické choroby srdeční (M. Štejfa) 71 // 6.1 Koronární složka - choroba koronárních tepen 71 // 6.1.1 Cévní endotel 71 // 6.1.2 Aterogeneze 74 // 6.1.3 Endotelová dysfunkce - koronární spasmus 76 // 6.1.4 Stabilní fibroateromatózní plát 76 // 6.1.5 Nestabilní fibroateromatózní plát 77 // 6.1.6 Koronární trombóza 78 // 6.1.7 Další vývoj trombu 79 // 6.2 Myokardiální složka - ischemie, nekróza, reperfuze 80 // 6.2.1 Myokardiální ischemie 80 // 6.2.2 Nekróza 80 // 6.2.3 Reperfuze 81 // 6.2.4 Preconditioning, omráčení a hibernace myokardu 82 // 6.2.5 Vliv kontraktilní ztráty na funkci srdce 82 // 6.2.6 Remodelace komory 84 // 7 Kardiovaskulární rizikové faktory (M. Štejfa) 87 // 7.1 Věk, pohlaví a rodinná zátěž 87 // 7.2 Hyperlipoproteinemie 89 // 7.3 Kouření 94 // 7.4 Hypertenze 95 // 7.5 Diabetes mellitus, inzulínová rezistence a hyperinzulinismus 96 // 7.6 Otylost 97 // 7.7 Tělesná inaktivita 98 // 7.8 Stres 98 // 7.9 Alkohol 99 // 7.10 Další rizikové faktory 99 // 7.11 Poměr náklady/prospěch u primární prevence 100 // 8 Genetická a molekulární kardiologie ?? // 8.1 Genetické pojmy (7. Šmarda, M. Štejfa) 103 // 8.2 Geneticky podmíněné choroby a jejich přenos 105 // 8.3 Diagnostika ?6 // 8.4 Genová terapie 107 // 8.5 Imunitní systém, imunogenetika 107 // 8.6 Molekulární kardiologie 108 // 8.6.1 Kardiovaskulární receptory 108 // 8.6.2 Genový polymorfismus 109 // 8.6.3 Apoptóza 110 // 8.6.4 Destabilizace fibroateromatózního plátu (M. Štejfa) 110 // 8.6.5 Hypertrofie myokardu 111 // 8.6.6 Srdeční selhání 111 // 8.6.7 Hypertenze // 8.6.8 Hyperlipoproteinemie 114 // 8.6.9 Ischemická choroba srdeční 114 // 8.6.10 Dilatační kardiomyopatie (J. Toman, M. Štejfa) 114 // 8.6.11 Hypertrofícká kardiomyopatie 115 //
9 Instrumentální vyšetřovací metody v kardiológii 117 // 9.1 Diagnostická validita nálezů (M. Štejfa) 117 // 9.2 Elektrokardiografie 117 // 9.2.1 Geneze elektrokardiogramu 118 // 9.2.2 EKG svody 119 // 9.2.3 Popis EKG křivky 120 // 9.2.4 Vlna P 120 // 9.2.5 Úsek PQ 120 // 9.2.6 Komplex QRS 121 // 9.2.7 Změny úseku ST a vlny T 124 // 9.2.8 Interval QT 132 // 9.3 Dynamická elektrokardiografie (K. Zeman) 132 // 9.4 Pozdní komorové potenciály (K. Zeman, M. Štejfa) 132 // 9.5 Variabilita srdeční frekvence a barorecepční senzitivita (M. Štejfa) 134 // 9.6 Ambulantní monitorování krevního tlaku (M. Souček, M. Štejfa)..: 136 // 9.7 Rtg snímek plic a srdce (M. Štejfa) 138 // 9.7.1 Plicní městnání 138 // 9.7.2 Srdeční stín 139 // 9.8 Echokardiografie (J. Toman, J. Meluzín) 141 // 9.8.1 Princip echokardiografie 141 // 9.8.2. Standardní echokardiografické metody 141 // 9.8.3 Speciální a nové echokardiografícké metody 143 // 9.8.4 Způsoby vyšetřování 144 // 9.8.5 Hlavní parametry a výpočty 145 // 9.9 Další zobrazovací metody (M. Štejfa) 150 // 9.9.1 Počítačová tomografie (computed tomography - CT) 150 // 9.9.2 Nuklidové zobrazovací metody 150 // 9.9.3 Nukleární magnetická rezonance 151 // 9.10 Zátěžová vyšetření 152 // 9.10.1 Zátěžová elektrokardiografie (M. Štejfa) 152 // 9.10.2 Zátěžová echokardiografie (J. Meluzín) 158 // 9.11 Test na nakloněné rovině (M. Štejfa) 160 // 9.12 Enzymologické vyšetření 161 // 9.13 Vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy 162 // 9.14 Hemodynamické monitorování 162 // 9.15 Srdeční katetrizace (K. Čerbák) 164 // 9.15.1 Zavedení katetrů 164 // 9.15.2 Měření tlaků 165 // 9.15.3 Měření průtoku 165 // 9.15.4 Měření plochy stenotického ústí 167 // 9.15.5 Měření chlopenních regurgitací 167 //
9.15.6 Kardioangiografie 168 // 9.15.7 Funkce levé srdeční komory 168 // 9.15.8 Komplikace katetrizace 169 // 9.16 Zobrazení koronárního řečiště (L. Grac?) 170 // 9.16.1 Koronární angiografie 170 // 9.16.2 Indikace k diagnostické koronarografii 170 // 9.16.3 Další metody 173 // 9.17 Elektrofyziologické vyšetření převodní soustavy (K. Zeman) 174 // 9.17.1 Invazivní metody 174 // 9.17.2 Vyšetřování sinoatriálního uzlu 174 // 9.17.3 Vyšetřování síňokomorové junkce 176 // 9.17.4 Vyšetření akcesomích síňokomorových traktů 178 // 9.17.5 Vyšetřování Hisova-Purkyňova systému 181 // 9.17.6 Programovaná elektrická stimulace komor 183 // 9.17.7 Mapování endokardiálního povrchu srdečních komor 184 // 9.17.8 Registrace epikardiálního EKG na obnaženém srdci 184 // 9.17.9 Neinvazivní metody 184 // 9.18 Myokardiální biopsie (7. Toman) 186 // 9.18.1 Indikace 186 // 9.18.2 Technika biopsie a způsob vyšetření vzorků 186 // 9.18.3 Komplikace 186 // 10 Kardiovaskulární terapie (M. Štejfa) 187 // 10.1 Psychoterapie 187 // 10.2 Dietoterapie 189 // 10.2.1 Antiaterogenní dieta 189 // 10.2.2 Redukční dieta 190 // 10.2.3 Neslaná dieta 192 // 10.3 Rehabilitace, komplexní péče o kardiaky, tělesný trénink 192 // 10.4 Kardiovaskulární farmakologie 194 // 10.4.1 Hypolipidemika 194 // 10.4.2 Nitrovazodilatátory (donátory NOx) 196 // 10.4.3 Aktivátory draslíkového proudu 198 // 10.4.4 Beta-blokátory 198 // 10.4.5 Inhibitory vápníkového proudu (antagonisté vápníku, kalcium-antagonisté CaA).200 // 10.4.6 Diuretika (saluretika) 202 // 10.4.7 Antihypertenziva 204 // 10.4.8 Inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin (ACEI), inhibitory receptom angiotenzinu II 205 // 10.4.9 Srdeční glykozidy 208 // 10.4.10 Neglykozidové pozitivně inotropní látky 211 // 10.4.11 Antiarytmika 212 //
10.4.12 Antitrombotika 216 // 10.4.13 Periferní vazodilatační látky 223 // 10.5 Kardiopulmonální resuscitace 224 // 10.6 Umělá plicní ventilace (I. Hofirek) 226 // 10.7 Elektroimpulzoterapie (M. Štejfa) 228 // 10.8 Trvalá kardiostimulace (R Kamarýt) 229 // 10.8.1 Vývoj trvalé kardiostimulace 229 // 10.8.2 Kódové označení kardiostimulátorů 229 // 10.8.3 Indikace k trvalé kardiostimulaci 229 // 10.8.4 Komorová stimulace on demand - VVI 230 // 10.8.5 Sinová stimulace on demand - AAI 234 // 10.8.6 Dvoudutinová stimulace - DDD 235 // 10.8.7 Síněmi spouštěná (síněmi a komorami inhibovaná) stimulace komor s monokatetrem - VDD 237 // 10.8.8 Stimulace s přizpůsobivou frekvencí // řízená biosenzory - VVI,R, AAI,R, DDD,R, VDD,R 238 // 10.8.9 Sledování a kontroly nositelů PM 238 // 10.9 Implantabilní kardiovertery-defibrilátory - ICD 239 // 10.10 Punkce perikardiální dutiny (J. Toman) 240 // 10.11 Kontinuální náhrada funkce ledvin při srdečním otoku (D. Sobotová) 241 // 10.12 Intervenční kardiologie 242 // 10.12.1 Perkutánní transluminální koronární angioplastika (L Groch) 242 // 10.12.2 Intraaortální balónková kontrapulzace (R. Čerbák) 248 // 10.12.3 Perkutánní balónkové valvuloplastiky 248 // 10.12.4 Radiofrekvenční katetrové ablace u tachyarytmií (K. Zeman) 250 // 10.12.5 Další metody (R. Čerbák) 251 // 10.13 Koronární chirurgie očima kardiológa (R. Čerbák, L Groch, J. Toman, M. Štejfa) 251 // 10.13.1 Technické poznámky 251 // 10.13.2 Indikace a výsledky 252 // 10.14 Ortotopická transplantace srdce (J. Toman) 254 // 10.14.1 Indikace 254 // 10.14.2 Vyšetření, příprava a vlastní výkon 254 // 10.14.3 Průběh a komplikace po OTS 255 // 11 Kardiologické vyšetření před operací (M. Štejfa) 257 // 11.1 Předoperační vyšetření před nesrdeční operací 257 //
11.2 Předoperační příprava 257 // 11.3 Vliv anestezie 259 // 11.4 Operační a pooperační sledování 259 // 11.5 Riziko srdeční operace 259 // Speciální část // 12 Vedoucí příznak - dušnost: srdeční nebo plicní? (M. Štejfa) 263 // 12.1 Dušnost 263 // 12.1.1 Příčiny dušnosti 263 // 12.1.2 Diferenciální diagnóza dušnosti 263 // 12.2 Kašel 266 // 12.3 Cyanóza 266 // 12.3.1 Mechanismus vzniku 266 // 12.3.2 Klinické dělení 266 // 12.4 Srdeční otok 267 // 12.5 Plicní hypertenze 267 // 12.5.1 Postkapilámí (pasivní) plicní hypertenze 267 // 12.5.2 Prekapilární (aktivní) plicní hypertenze 271 // 12.5.3 Hyperkinetická plicní hypertenze 272 // 12.6 Srdeční selhání 273 // 12.6.1 Akutní kardiogenní edém plic 273 // 12.6.2 Chronické selhání levé komory a obou komor (M. Štejfa, J. Toman) 277 // 12.6.3 Léčba chronického srdečního selhání (M. Štejfa, J. Toman) 283 // 12.6.4 Primární a sekundární prevence CHSS (M. Štejfa) 292 // 12.7 Primární selhání pravého srdce (M. Štejfa) 292 // 12.8 Primární selhání pravého srdce (cor pulmonale chronicum) při bronchiálni obstrukci .293 // 12.9 Primární selhání pravého srdce (cor pulmonale chronicum) při plicní restrikci 295 // 12.10 Primární selhání pravého srdce vaskulámího původu 296 // 12.10.1 Plicní embolie 296 // 12.10.2 Primární plicní hypertenze 300 // 12.10.3 Syndrom akutní respirační tísně 301 // 12.11 Pooperační selhání srdce 302 // 13 Vedoucí příznak - bolest na hrudi (M. Štejfa) 305 // 13.1 Bolest 305 // 13.2 Diferenciální diagnóza bolesti na hrudi 305 // 13.3 Srdeční infarkt 306 // 13.4 Přednemocniční fáze infarktu myokardu 307 // 13.4.1 Příznaky srdečního infarktu 307 // 13.4.2 Léčba srdečního infarktu v přednemocniční fázi 308 // 13.4.3 Časové úseky přednemocniční fáze 309 //
13.5 Nemocniční fáze infarktu myokardu 311 // 13.5.1 Definitivní diagnóza 311 // 13.5.2 Intenzivní léčba 315 // 13.5.3 Intenzivní péče 318 // 13.5.4 Průběh a komplikace 320 // 13.5.5 Rehabilitace, propuštění z nemocnice 325 // 13.5.6 Prognóza po infarktu 326 // 13.6 Ponemocniční fáze infarktu myokardu 327 // 13.7 Nestabilní angina pectoris 328 // 13.7.1 Patogeneze 328 // 13.7.2 Klinický obraz 329 // 13.7.3 Léčba 329 // 13.7.4 Prognóza 331 // 13.8 Primární vazospastická angina (Prinzmetalova varianta) 331 // 13.9 Stabilní (chronická) angina pectoris 332 // 13.9.1 Patogeneze 332 // 13.9.2 Klinický obraz 332 // 13.9.3 Léčba 333 // 13.9.4 Prognóza 336 // 13.10 Angina pectoris s normálním koronarogramem (kardiologický syndrom X) 336 // 13.10.1 Patogeneze 336 // 13.10.2 Klinický obraz 337 // 13.10.3 Léčba 337 // 13.10.4 Prognóza 337 // 13.11 Němáischemie 338 // 13.12 Nebolestivé formy chronické ICHS 338 // 13.12.1 Ischemická kardiomyopatie 339 // 13.12.2 Poruchy rytmu 339 // 13.13 Náhlá koronární smrt 339 // 13.14 Obecná prognóza ICHS 339 // 13.15 Posuzování ICHS 340 // 13.16 Akutní perikarditida 340 // 13.16.1 Patogeneze 340 // 13.16.2 Klinický obraz 341 // 13.16.3 Léčba a prognóza 343 // 13.17 Disekce aorty a její jiná onemocnění 343 // 13.17.1 Patogeneze 343 // 13.17.2 Klinický obraz 343 // 13.17.3 Léčba a prognóza 344 // 13.17.4 Další onemocnění aorty 344 // 13.18 Neurocirkulační astenie 345 // 13.18.1 Patogeneze 345 // 13.18.2 Klinický obraz 345 // 13.18.3 Léčba a prognóza 346 // 13.19 Ezofageální bolesti 346 // 13.20 Vertebrogenní bolestivý syndrom 347 // 13.21 Myofasciální bolestivý syndrom 347 // 13.22 Srdeční traumatismy 347 // 13.22.1 Tupá poranění srdce 347 // 13.22.2 Penetrující poranění srdce 348 // 13.22.3 Úraz elektrickým proudem 348 //
14 Vedoucí příznak - palpitace, synkopa, arytmie, náhlá smrt (M. Štejfa) 351 // 14.1 Palpitace (bušení srdce) 351 // 14.2 Synkopa (mdloba) 351 // 14.3 Arytmie 354 // 14.3.1 Vznik a trvání arytmie, arytmogenní substrát 355 // 14.3.2 Hemodynamika arytmií 356 // 14.3.3 Symptomatologie arytmií 356 // 14.3.4 Algoritmus záchytu arytmií 356 // 14.3.5 EKG rozpoznání arytmií 356 // 14.3.6 Dělení a klinika arytmií 358 // 14.3.7 Sinusové rytmy 358 // 14.3.8 Extrasystoly 359 // 14.3.9 Urychlené (akcelerované) rytmy 360 // 14.3.10 Tachykardie se štíhlými komplexy QRS 361 // 14.3.11 Tachykardie se širokými komplexy QRS 367 // 14.3.12 Pomalé arytmie - blokády 374 // 14.3.13 Prognóza arytmií 380 // 14.4 Akutní zástava oběhu a dýchání, náhlá smrt 382 // 14.4.1 Patogeneze 383 // 14.4.2 Klinický obraz 383 // 14.4.3 Léčba a prevence 383 // 14.4.4 Řízení motorového vozidla 384 // 15 Vedoucí příznak - hypertenze (M. Štejfa, M. Souček) 385 // 15.1 Krevní tlak 385 // 15.2 Hypertenze 386 // 15.2.1 Primární hypertenze 386 // 15.2.2 Juvenilní hypertenze 390 // 15.2.3 Hypertenze ve stáří 390 // 15.2.4 Sekundární hypertenze 390 // 15.2.5 Hypertenzní krize 392 // 15.2.6 Akcelerovaná a maligní hypertenze 393 // 15.2.7 Hypertenzní encefalopatie 393 // 15.3 Léčba hypertenze 394 // 15.3.1 Léčebné postupy 394 // 15.3.2 Kontrola léčby 395 // 15.3.3 Doporučené léky 396 // 15.3.4 Kombinace antihypertenziv 398 // 15.4 Cévní onemocnění mozku 398 // 15.4.1 Patogeneze 398 // 15.4.2 Klinický obraz 398 // 15.4.3 První pomoc 399 // 15.4.4 Nemocniční léčba 399 // 16 Vedoucí příznak - hypotenze, šok (M. Štejfa) 401 // 16.1 Hypotenze 401 // 16.2 Šok 401 // 16.2.1 Příčiny 401 // 16.2.2 Patogeneze 401 // 16.2.3 Klinický obraz 402 // 16.2.4 Obecná měřítka 402 // 16.2.5 Léčba 403 // 16.2.6 Prognóza 406 //
17 Vedoucí příznak - zvětšení srdce 407 // 17.1 Zvětšení srdce (M. Štejfa) 407 // 17.2 Kardiomyopatie (J. Toman) 407 // 17.2.1 Dilatační kardiomyopatie 407 // 17.2.2 Hypertrofícká kardiomyopatie 409 // 17.2.3 Restriktivní kardiomyopatie 411 // 17.3 Arytmogenní kardiomyopatie (dysplazie) pravé komory (M. Štejfa) 412 // 17.4 Neklasifikované kardiomyopatie 413 // 17.5 Specifické kardiomyopatie (J. Toman) 413 // 17.5.1 Ischemická kardiomyopatie 413 // 17.5.2 Chlopňová kardiomyopatie 413 // 17.5.3 Hypertenzní kardiomyopatie 413 // 17.5.4 Zánětlivá kardiomyopatie 413 // 17.5.5 Endokrinní kardiomyopatie (M. Štejfa) 415 // 17.5.6 Diabetická kardiomyopatie 416 // 17.5.7 Infiltrativní a střádací syndromy 416 // 17.5.8 Amyloidóza srdce 416 // 17.5.9 Srdce otylých 416 // 17.5.10 Anemická kardiomyopatie 416 // 17.5.11 Beri-beri (avitaminóza B{) 417 // 17.5.12 Dyselektrolytemie 417 // 17.5.13 Keshanská nemoc 418 // 17.5.14 Alkoholická kardiomyopatie (J. Toman) 418 // 17.5.15 Poškození srdce cytostatiky 418 // 17.5.16 Poškození srdce kardiotropními léky (M. Štejfa) 419 // 17.5.17 Uremická kardiomyopatie (D. Sobotová) 419 // 17.5.18 Systémová onemocnění (M. Štejfa) 421 // 17.5.19 Svalové dystrofie a nervosvalové poruchy 421 // 17.5.20 Peripartální kardiomyopatie (7. Toman) 421 // 17.5.21 Presbykardie (M. Štejfa) 422 // 18 Vedoucí příznak - horečka u kardiaka (M. Štejfa) 425 // 18.1 Banální infekce 425 // 18.2 Infekční endokarditida 425 // 18.3 Revmatická endokarditida 429 // 18.4 Další neinfekční endokarditidy 430 // 18.5 Žilní a tepenné tromboembolie 430 // 18.6 Primární nádory srdce 431 // 19 Vedoucí příznak - šelest na srdci 433 // 19.1 Diferenciální diagnóza srdečních šelestů (M. Štejfa) 433 // 19.2 Získané srdeční vady (R. Čerbák) 434 // 19.2.1 Mitrální stenóza 435 //
19.2.2 Mitrální regurgitace 436 // 19.2.3 Aortální stenóza 438 // 19.2.4 Aortální regurgitace 440 // 19.2.5 Trikuspidální stenóza 442 // 19.2.6 Trikuspidální regurgitace 442 // 19.2.7 Pulmonální stenóza 443 // 19.2.8 Pulmonální regurgitace 443 // 19.2.9 Kombinované vady 443 // 19.3 Vrozené srdeční vady v dospělosti 444 // 19.3.1 Defekt síňového septa II. typu 444 // 19.3.2 Atrioventrikulámí kanál 446 // 19.3.3 Defekt komorového septa 446 // 19.3.4 Otevřená tepenná dučej 447 // 19.3.5 Koarktace aorty 448 // 19.3.6 Stenóza pulmonální chlopně 449 // 19.3.7 Fallotova tetralogie 449 // 19.3.8 Ebsteinova anomálie 450 // 19.3.9 Prolaps mitrální chlopně 451 // 19.3.10 Další anomálie 452 // 19.4 Péče o nemocné po srdečních operacích 452 // 19.4.1 Funkce umělé chlopně 452 // 19.4.2 Antikoagulační terapie 452 // 19.4.3 Prevence protézové endokarditidy 453 // 19.4.4 Rehabilitace po srdeční operaci 453 // 20 Vedoucí příznak - bolest v dolní končetině (M. Štejfa, I. Hofirek) 455 // 20.1 Ischemická choroba dolních končetin 455 // 20.1.1 Akutní ischemie dolních končetin 455 // 20.1.2 Chronická ischemická choroba dolních končetin 455 // 20.2 Hluboká žilní trombóza 458 // 20.3 Syndrom vaskulitidy (I. Hofirek) 460 // 21 Zamyšlení nad kardiológií (M. Štejfa) 463 // 21.1 Poznámky k etice 463 // 21.2 Dějiny kardiologie 464 // 22 Doporučená literatura 469 // Rejstřík 471

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC