Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., přepracované a doplněné vyd.
Praha : Grada, 1998
492 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-448-7 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, fotografie, reklamy na přílohách, předmluvy, rejstřík
Bibliografie: s. 469-470
Kardiologie - příručky
000049918
Obsah // Seznam užitých zkratek...15 // Předmluva ? prvnímu vydání (M. Štejfa)...21 // Předmluva ? druhému, přepracovanému vydání ...22 // Obecná část // 1 Srdeční elektrofyziologie (M. Štejfa)...25 // 1.1 Klidové a akční napětí kardiocytů ...25 // 1.2 Dva typy kardiocytů ...25 // 1.3 Dráždivost a refrakterita...28 // 1.4 Automacie a vodivost... 28 // 2 Arytmogeneze (M. Štejfa)...31 // 2.1 Arytmogenní substrát a arytmogenní mechanismus ...31 // 2.2 Změny automacie ...32 // 2.2.1 Spontánní automacie...32 // 2.2.2 Abnormální automacie...32 // 2.3 Spouštěná aktivita ...32 // 2.3.1 Časné následné depolarizace ...32 // 2.3.2 Pozdní následné depolarizace ...32 // 2.4 Reentry ...32 // 2.5 Blokády ... 33 // 3 Srdeční kontrakce (M. Štejfa)...35 // 3.1 Myokardiální funkce ... 35 // 3.2 Čerpací funkce ...37 // 3.2.1 Systolická funkce...37 // 3.2.2 Diastolická (luzitropní) funkce (J. Toman, J. Meluzín) ...37 // 3.2.3 Význam pravé komory (7. Toman) ...40 // 3.3 Srdce a krevní oběh (M. Štejfa)...40 // 3.4 Základy hemodynamiky...48 // 3.4.1 Průtoky ...48 // 3.4.2 Tlaky ...48 // 3.4.3 Objemy srdce ...53 // 3.5 Hemodynamika při zátěži ...53 // 4 Patogeneze srdečního selhání (M. Štejfa) ...57 // 4.1 Hypertrofie srdce...57 // 4.2 Definice srdečního selhání ...58 // 4.3 Systolická dysfunkce...58 // 4.4 Diastolická dysfunkce (J. Toman, J. Meluzín) ...58 // 4.5 Kompenzační mechanismy (M. Štejfa) ...61 // 4.6 Patogeneze
akutního selhání levého srdce ...61 // 4.7 Patogeneze chronického srdečního selhání...61 // 4.7.1 Průtok krve a změny v kosterních svalech ...62 // 4.7.2 Průtok krve ledvinami...64 // 5 Koronární oběh a metabolismus myokardu (M. Štejfa) ...65 // 5.1 Koronární řečiště ...65 // 5.2 Koronární průtok...66 // 5.3 Koronární rezistence...67 // 5.4 Koronární mikrocirkulace ...68 // 5.5 Metabolismus myokardu ...68 // 5.6 Oxidační stres, antioxidanty...69 // 6 Patogeneze ischemické choroby srdeční (M. Štejfa)...71 // 6.1 Koronární složka - choroba koronárních tepen ...71 // 6.1.1 Cévní endotel ...71 // 6.1.2 Aterogeneze ...74 // 6.1.3 Endotelová dysfunkce - koronární spasmus...76 // 6.1.4 Stabilní fibroateromatózní plát ...76 // 6.1.5 Nestabilní fibroateromatózní plát ...77 // 6.1.6 Koronární trombóza ...78 // 6.1.7 Další vývoj trombu ...79 // 6.2 Myokardiální složka - ischemie, nekróza, reperfuze ...80 // 6.2.1 Myokardiální ischemie...80 // 6.2.2 Nekróza ...80 // 6.2.3 Reperfuze ...81 // 6.2.4 Preconditioning, omráčení a hibernace myokardu ...82 // 6.2.5 Vliv kontraktilní ztráty na funkci srdce...82 // 6.2.6 Remodelace komory ...84 // 7 Kardiovaskulární rizikové faktory (M. Štejfa) ...87 // 7.1 Vek, pohlaví a rodinná zátěž ... 87 // 7.2 Hyperlipoproteinemie...89 // 7.3 Kouření ... 94 // 7.4 Hypertenze ...95 // 7.5 Diabetes mellitus, inzulínová rezistence a hyperinzulinismus...96 // 7.6 Otylost ...97
7.7 Tělesná inaktivita...98 // 7.8 Stres...98 // 7.9 Alkohol ...99 // 7.10 Další rizikové faktory... 99 // 7.11 Poměr náklady/prospěch u primární prevence...100 // 8 Genetická a molekulární kardiológie...?? // 8.1 Genetické pojmy (7. Šmarda, M. Štejfa)... 103 // 8.2 Geneticky podmíněné choroby a jejich přenos...105 // 8.3 Diagnostika...?6 // 8.4 Genová terapie...IO7 // 8.5 Imunitní systém, imunogenetika ...107 // 8.6 Molekulární kardiológie... 108 // 8.6.1 Kardiovaskulární receptory...108 // 8.6.2 Genový polymorfismus...109 // 8.6.3 Apoptóza ...HO // 8.6.4 Destabilizace fibroateromatózního plátu (M. Štejfa)... 110 // 8.6.5 Hypertrofie myokardu...111 // 8.6.6 Srdeční selhání...111 // 8.6.7 Hypertenze ...?? // 8.6.8 Hyperlipoproteinemie ...?4 // 8.6.9 Ischemická choroba srdeční...114 // 8.6.10 Dilatační kardiomyopatie (J. Toman, M. Štejfa)... 114 // 8.6.11 Hypertrofícká kardiomyopatie ...?5 // 9 Instrumentální vyšetřovací metody v kardiológii...117 // 9.1 Diagnostická validita nálezů (M. Štejfa)... 117 // 9.2 Elektrokardiografie...117 // 9.2.1 Geneze elektrokardiogramu ...118 // 9.2.2 EKG svody... 119 // 9.2.3 Popis EKG křivky ...120 // 9.2.4 Vlna P ... 120 // 9.2.5 Úsek PQ ... 120 // 9.2.6 Komplex QRS ...121 // 9.2.7 Změny úseku ST a vlny T... 124 // 9.2.8 Interval QT...132 // 9.3 Dynamická elektrokardiografie (X Zeman) ... 132 // 9.4 Pozdní komorové potenciály (K. Zeman, M. Štejfa)... 132 // 9.5 Variabilita srdeční
frekvence a barorecepční senzitivita (M. Štejfa) ... 134 // 9.6 Ambulantní monitorování krevního tlaku (M. Souček, M. Štejfa)..:... 136 // 9.7 Rtg snímek plic a srdce (M. Štejfa)... 138 // 9.7.1 Plieni městnání...138 // 9.7.2 Srdeční stín... 139 // 9.8 Echokardiografie (J. Toman, J. Meluzín) ... 141 // 9.8.1 Princip echokardiografie...141 // 9.8.2. Standardní echokardiografické metody ... 141 // 9.8.3 Speciální a nové echokardiografícké metody ...143 // 9.8.4 Způsoby vyšetřování ...144 // 9.8.5 Hlavní parametry a výpočty...145 // 9.9 Další zobrazovací metody (M. Štejfa)... 150 // 9.9.1 Počítačová tomografie (computed tomography - CT) ...150 // 9.9.2 Nuklidové zobrazovací metody ... 150 // 9.9.3 Nukleární magnetická rezonance... 151 // 9.10 Zátěžová vyšetření...152 // 9.10.1 Zátěžová elektrokardiografie (M. Štejfa) ... 152 // 9.10.2 Zátěžová echokardiografie (J. Meluzín)... 158 // 9.11 Test na nakloněné rovině (M. Štejfa) ... 160 // 9.12 Enzymologické vyšetření ... 161 // 9.13 Vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy ...162 // 9.14 Hemodynamické monitorování ...162 // 9.15 Srdeční katetrizace (X Čerbák) ... 164 // 9.15.1 Zavedení katetrů... 164 // 9.15.2 Měření tlaků ...165 // 9.15.3 Měření průtoku...165 // 9.15.4 Měření plochy stenotického ústí ...167 // 9.15.5 Měření chlopenních regurgitací ... 167 // 9.15.6 Kardioangiografie ... 168 // 9.15.7 Funkce levé srdeční
komory ... 168 // 9.15.8 Komplikace katetrizace...169 // 9.16 Zobrazení koronárního řečiště (L. Grac/?) ... 170 // 9.16.1 Koronární angiografie ...170 // 9.16.2 Indikace ? diagnostické koronarografii ...170 // 9.16.3 Další metody ... 173 // 9.17 Elektrofyziologické vyšetření převodní soustavy (K. Zeman)... 174 // 9.17.1 Invazivní metody...174 // 9.17.2 Vyšetřování sinoatriálního uzlu ...174 // 9.17.3 Vyšetřování síňokomorové junkce...176 // 9.17.4 Vyšetření akcesomích síňokomorových traktů...178 // 9.17.5 Vyšetřování Hisova-Purkyňova systému ...181 // 9.17.6 Programovaná elektrická stimulace komor...183 // 9.17.7 Mapování endokardiálního povrchu srdečních komor ...184 // 9.17.8 Registrace epikardiálního EKG na obnaženém srdci ...184 // 9.17.9 Neinvazivní metody ... 184 // 9.18 Myokardiální biopsie (7. Toman) ... 186 // 9.18.1 Indikace...186 // 9.18.2 Technika biopsie a způsob vyšetření vzorků ...186 // 9.18.3 Komplikace ...186 // 10 Kardiovaskulární terapie (M. Štejfa)...187 // 10.1 Psychoterapie ...187 // 10.2 Dietoterapie ...189 // 10.2.1 Antiaterogenní dieta...189 // 10.2.2 Redukční dieta ...190 // 10.2.3 Neslaná dieta...192 // 10.3 Rehabilitace, komplexní péče o kardiaky, tělesný trénink...192 // 10.4 Kardiovaskulární farmakologie...194 // 10.4.1 Hypolipidemika...194 // 10.4.2 Nitrovazodilatátory (donátory NO#) ...196 // 10.4.3 Aktivátory draslíkového proudu ...198 // 10.4.4 Beta-blokátory...198
// 10.4.5 Inhibitory vápníkového proudu (antagonisté vápníku, kalcium-antagonisté CaA).200 // 10.4.6 Diuretika (saluretika) ... 202 // 10.4.7 Antihypertenziva... 204 // 10.4.8 Inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin (ACEI), // inhibitory receptom angiotenzinu II ...205 // 10.4.9 Srdeční glykozidy ...208 // 10.4.10 Neglykozidové pozitivně inotropní látky...211 // 10.4.11 Antiarytmika ... 212 // 10.4.12 Antitrombotika...216 // 10.4.13 Periferní vazodilatační látky ...223 // 10.5 Kardiopulmonální resuscitace...224 // 10.6 Umělá plieni ventilace (I. Hofirek) ...226 // 10.7 Elektroimpulzoterapie (M. Štejfa)...228 // 10.8 Trvalá kardiostimulace (R Kamarýt) ...229 // 10.8.1 Vývoj trvalé kardiostimulace...229 // 10.8.2 Kódové označení kardiostimulátorů ...229 // 10.8.3 Indikace ? trvalé kardiostimulaci...229 // 10.8.4 Komorová stimulace on demand - VVI ...230 // 10.8.5 Sinová stimulace on demand - AAI ...234 // 10.8.6 Dvoudutinová stimulace - DDD...235 // 10.8.7 Síněmi spouštěná (síněmi a komorami inhibovaná) // stimulace komor s monokatetrem - VDD ...237 // 10.8.8 Stimulace s přizpůsobivou frekvencí // řízená biosenzory - VVI,R, AAI,R, DDD,R, VDD,R ...238 // 10.8.9 Sledování a kontroly nositelů PM... 238 // 10.9 Implantabilní kardiovertery-defibrilátory - ICD ... 239 // 10.10 Punkce perikardiální dutiny (J. Toman)... 240 // 10.11 Kontinuální náhrada funkce ledvin při srdečním otoku (D. Sobotová)...241 // 10.12 Intervenční
kardiológie ...242 // 10.12.1 Perkutánní transluminální koronární angioplastika (L Groch)...242 // 10.12.2 Intraaortální balónková kontrapulzace (R. Čerbák)... 248 // 10.12.3 Perkutánní balónkové valvuloplastiky ...248 // 10.12.4 Radiofrekvenční katetrové ablace u tachyarytmií (K. Zeman)...250 // 10.12.5 Další metody (R. Čerbák)...251 // 10.13 Koronární chirurgie očima kardiológa (R. Čerbák, L Groch, J. Toman, M. Štejfa) ...251 // 10.13.1 Technické poznámky...251 // 10.13.2 Indikace a výsledky ...252 // 10.14 Ortotopická transplantace srdce (J. Toman)...254 // 10.14.1 Indikace...254 // 10.14.2 Vyšetření, příprava a vlastní výkon ...254 // 10.14.3 Průběh a komplikace po OTS ...255 // 11 Kardiologické vyšetření před operací (M. Štejfa)...257 // 11.1 Předoperační vyšetření před nesrdeční operací...257 // 11.2 Předoperační příprava...257 // 11.3 Vliv anestezie ...259 // 11.4 Operační a pooperační sledování ...259 // 11.5 Riziko srdeční operace ...259 // Speciální část // 12 Vedoucí příznak - dusnost: srdeční nebo plieni? (M. Štejfa) ...263 // 12.1 Dušnost... 263 // 12.1.1 Příčiny dušnosti...263 // 12.1.2 Diferenciální diagnóza dušnosti...263 // 12.2 Kašel... 266 // 12.3 Cyanóza...266 // 12.3.1 Mechanismus vzniku ...266 // 12.3.2 Klinické dělení ...266 // 12.4 Srdeční otok ...267 // 12.5 Plieni hypertenze... 267 // 12.5.1 Postkapilámí (pasivní) plieni hypertenze ...267 // 12.5.2 Prekapilámí
(aktivní) plieni hypertenze ...271 // 12.5.3 Hyperkinetická plieni hypertenze ...272 // 12.6 Srdeční selhání ...273 // 12.6.1 Akutní kardiogenní edém plic ...273 // 12.6.2 Chronické selhání levé komory a obou komor (M. Štejfa, J. Toman)...277 // 12.6.3 Léčba chronického srdečního selhání (M. Štejfa, J. Toman)...283 // 12.6.4 Primární a sekundární prevence CHSS (M. Štejfa) ...292 // 12.7 Primární selhání pravého srdce (M. Štejfa)... 292 // 12.8 Primární selhání pravého srdce (cor pulmonale chronicum) při bronchiálni obstrukci .293 // 12.9 Primární selhání pravého srdce (cor pulmonale chronicum) při plieni restrikci ...295 // 12.10 Primární selhání pravého srdce vaskulámího původu ...296 // 12.10.1 Plieni embolie ...296 // 12.10.2 Primární plieni hypertenze... 300 // 12.10.3 Syndrom akutní respirační tísně ...301 // 12.11 Pooperační selhání srdce...302 // 13 Vedoucí příznak - bolest na hrudi (M. Štejfa)...305 // 13.1 Bolest...305 // 13.2 Diferenciální diagnóza bolesti na hrudi ...305 // 13.3 Srdeční infarkt...306 // 13.4 Přednemocniční fáze infarktu myokardu ...307 // 13.4.1 Příznaky srdečního infarktu ...307 // 13.4.2 Léčba srdečního infarktu v přednemocniční fázi ... 308 // 13.4.3 Časové úseky přednemocniční fáze...309 // 13.5 Nemocniční fáze infarktu myokardu...311 // 13.5.1 Definitivní diagnóza...311 // 13.5.2 Intenzivní léčba...315 // 13.5.3 Intenzivní péče ...318
13.5.4 Průběh a komplikace...320 // 13.5.5 Rehabilitace, propuštění z nemocnice ...325 // 13.5.6 Prognóza po infarktu...326 // 13.6 Ponemocniční fáze infarktu myokardu ... 327 // 13.7 Nestabilní angina pectoris ...328 // 13.7.1 Patogeneze ...328 // 13.7.2 Klinický obraz...329 // 13.7.3 Léčba...329 // 13.7.4 Prognóza ...331 // 13.8 Primární vazospastická angina (Prinzmetalova varianta) ...331 // 13.9 Stabilní (chronická) angina pectoris ...332 // 13.9.1 Patogeneze ... 332 // 13.9.2 Klinický obraz...332 // 13.9.3 Léčba...333 // 13.9.4 Prognóza ...336 // 13.10 Angina pectoris s normálním koronarogramem (kardiologický syndrom X) ...336 // 13.10.1 Patogeneze ...336 // 13.10.2 Klinický obraz...337 // 13.10.3 Léčba...337 // 13.10.4 Prognóza ...337 // 13.11 Němáischemie ...338 // 13.12 Nebolestivé formy chronické ICHS ...338 // 13.12.1 Ischemická kardiomyopatie ...339 // 13.12.2 Poruchy rytmu...339 // 13.13 Náhlá koronární smrt...339 // 13.14 Obecná prognóza ICHS ...339 // 13.15 Posuzování ICHS ...340 // 13.16 Akutní perikarditida ...340 // 13.16.1 Patogeneze ...340 // 13.16.2 Klinický obraz... 341 // 13.16.3 Léčba a prognóza...343 // 13.17 Disekce aorty a její jiná onemocnění... 343 // 13.17.1 Patogeneze ...343 // 13.17.2 Klinický obraz... 343 // 13.17.3 Léčba a prognóza...344 // 13.17.4 Další onemocnění aorty ...344 // 13.18 Neurocirkulační astenie...345 // 13.18.1 Patogeneze ...345 // 13.18.2 Klinický obraz...345 // 13.18.3 Léčba
a prognóza...346 // 13.19 Ezofageální bolesti ...346 // 13.20 Vertebrogenní bolestivý syndrom ...347 // 13.21 Myofasciální bolestivý syndrom ...347 // 13.22 Srdeční traumatismy... 347 // 13.22.1 Tupá poranění srdce...347 // 13.22.2 Penetrující poranění srdce...348 // 13.22.3 Úraz elektrickým proudem ...348 // 14 Vedoucí příznak - palpitace, synkopa, arytmie, náhlá smrt (M. Štejfa) ...351 // 14.1 Palpitace (bušení srdce)...351 // 14.2 Synkopa (mdloba) ...351 // 14.3 Arytmie...354 // 14.3.1 Vznik a trvání arytmie, arytmogenní substrát ...355 // 14.3.2 Hemodynamika arytmií ...356 // 14.3.3 Symptomatologie arytmií...356 // 14.3.4 Algoritmus záchytu arytmií ...356 // 14.3.5 EKG rozpoznání arytmií...356 // 14.3.6 Dělení a klinika arytmií ...358 // 14.3.7 Sinusové rytmy ...358 // 14.3.8 Extrasystoly...359 // 14.3.9 Urychlené (akcelerované) rytmy...360 // 14.3.10 Tachykardie se štíhlými komplexy QRS ...361 // 14.3.11 Tachykardie se širokými komplexy QRS ...367 // 14.3.12 Pomalé arytmie - blokády ...374 // 14.3.13 Prognóza arytmií...380 // 14.4 Akutní zástava oběhu a dýchání, náhlá smrt...382 // 14.4.1 Patogeneze ...383 // 14.4.2 Klinický obraz ...383 // 14.4.3 Léčba a prevence...’...383 // 14.4.4 Řízení motorového vozidla ...384 // 15 Vedoucí příznak - hypertenze (M. Štejfa, M. Souček) ...385 // 15.1 Krevní tlak...385 // 15.2 Hypertenze ...386 // 15.2.1 Primární hypertenze...386 // 15.2.2 Juvenilní hypertenze
...390 // 15.2.3 Hypertenze ve stáří ...390 // 15.2.4 Sekundární hypertenze...390 // 15.2.5 Hypertenzní krize...392 // 15.2.6 Akcelerovaná a maligní hypertenze...393 // 15.2.7 Hypertenzní encefalopatie ...393 // 15.3 Léčba hypertenze...394 // 15.3.1 Léčebné postupy ...394 // 15.3.2 Kontrola léčby...395 // 15.3.3 Doporučené léky ...396 // 15.3.4 Kombinace antihypertenziv ...398 // 15.4 Cévní onemocnění mozku...398 // 15.4.1 Patogeneze ...398 // 15.4.2 Klinický obraz...398 // 15.4.3 První pomoc ...399 // 15.4.4 Nemocniční léčba...399 // 16 Vedoucí příznak - hypotenze, šok (M. Štejfa)...401 // 16.1 Hypotenze...401 // 16.2 Šok...401 // 16.2.1 Příčiny ...401 // 16.2.2 Patogeneze ...401 // 16.2.3 Klinický obraz...402 // 16.2.4 Obecná měřítka...402 // 16.2.5 Léčba...403 // 16.2.6 Prognóza ...406 // 17 Vedoucí příznak - zvětšení srdce...407 // 17.1 Zvětšení srdce (M. Štejfa) ...407 // 17.2 Kardiomyopatie (J. Toman)...407 // 17.2.1 Dilatační kardiomyopatie...407 // 17.2.2 Hypertrofícká kardiomyopatie...409 // 17.2.3 Restriktivní kardiomyopatie...411 // 17.3 Arytmogenní kardiomyopatie (dysplazie) pravé komory (M. Štejfa)...412 // 17.4 Neklasifikované kardiomyopatie... 413 // 17.5 Specifické kardiomyopatie (J. Toman)...413 // 17.5.1 Ischemická kardiomyopatie ...413 // 17.5.2 Chlopňová kardiomyopatie...413 // 17.5.3 Hypertenzní kardiomyopatie...413 // 17.5.4 Zánětlivá kardiomyopatie ...413 // 17.5.5 Endokrinní kardiomyopatie
(M. Štejfa)... 415 // 17.5.6 Diabetická kardiomyopatie ...416 // 17.5.7 Infiltrativní a střádací syndromy...416 // 17.5.8 Amyloidóza srdce ...416 // 17.5.9 Srdce otylých ... 416 // 17.5.10 Anemická kardiomyopatie...416 // 17.5.11 Beri-beri (avitaminóza B{)...417 // 17.5.12 Dyselektrolytemie...417 // 17.5.13 Keshanská nemoc...418 // 17.5.14 Alkoholická kardiomyopatie (J. Toman) ... 418 // 17.5.15 Poškození srdce cytostatiky ...418 // 17.5.16 Poškození srdce kardiotropními léky (M. Štejfa) ...419 // 17.5.17 Uremická kardiomyopatie (D. Sobotová)...419 // 17.5.18 Systémová onemocnění (M. Štejfa) ...421 // 17.5.19 Svalové dystrofie a nervosvalové poruchy...421 // 17.5.20 Peripartální kardiomyopatie (7. Toman) ...421 // 17.5.21 Presbykardie (M. Štejfa) ... 422 // 18 Vedoucí příznak - horečka u kardiaka (M. Štejfa) ...425 // 18.1 Banální infekce...425 // 18.2 Infekční endokarditida ...425 // 18.3 Revmatická endokarditida...429 // 18.4 Další neinfekční endokarditidy ...430 // 18.5 Žilní a tepenné tromboembolie ...430 // 18.6 Primární nádory srdce ...431 // 19 Vedoucí příznak - šelest na srdci ...433 // 19.1 Diferenciální diagnóza srdečních šelestů (M. Štejfa)...433 // 19.2 Získané srdeční vady (R. Čerbák)...434 // 19.2.1 Mitrální stenóza ...435 // 19.2.2 Mitrální regurgitace...436 // 19.2.3 Aortální stenóza ...438 // 19.2.4 Aortální regurgitace ...440 // 19.2.5 Trikuspidální stenóza ...442 // 19.2.6 Trikuspidální
regurgitace ...442 // 19.2.7 Pulmonální stenóza ... 443 // 19.2.8 Pulmonální regurgitace ...443 // 19.2.9 Kombinované vady ...443 // 19.3 Vrozené srdeční vady v dospělosti...444 // 19.3.1 Defekt síňového septa II. typu ...444 // 19.3.2 Atrioventrikulámí kanál...446 // 19.3.3 Defekt komorového septa ...446 // 19.3.4 Otevřená tepenná dučej ...447 // 19.3.5 Koarktace aorty ...448 // 19.3.6 Stenóza pulmonální chlopně...449 // 19.3.7 Fallotova tetralogie...449 // 19.3.8 Ebsteinova anomálie ...450 // 19.3.9 Prolaps mitrální chlopně ...451 // 19.3.10 Další anomálie ...452 // 19.4 Péče o nemocné po srdečních operacích...452 // 19.4.1 Funkce umělé chlopně ...452 // 19.4.2 Antikoagulační terapie ...452 // 19.4.3 Prevence protézové endokarditidy ...453 // 19.4.4 Rehabilitace po srdeční operaci ...453 // 20 Vedoucí příznak - bolest v dolní končetině (M. Štejfa, /. Hofirek) ...455 // 20.1 Ischemická choroba dolních končetin...455 // 20.1.1 Akutní ischemie dolních končetin ...455 // 20.1.2 Chronická ischemická choroba dolních končetin ...455 // 20.2 Hluboká žilní trombóza...458 // 20.3 Syndrom vaskulitidy (I. Hofirek) ...460 // 21 Zamyšlení nad kardiológií (M. Štejfa) ...463 // 21.1 Poznámky ? etice ...463 // 21.2 Dějiny kardiológie...464 // 22 Doporučená literatura ...469 // Rejstřík...471

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC