Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2004
156 s.,[8] s.příl. : il.
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-1009-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-6863-2 (online ; pdf)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 141
Popsáno podle tištěné verze
Kardiologie - učebnice vysokošk.
000049919
Obsah // Seznam používaných zkratek...13 // Úvod ...17 // 1 Vyšetřovací metody v kardiológii ...19 // 1.1 Anamnéza, fyzikální vyšetření... 19 // 1.2 EKG vyšetření...20 // 1.3 Zátěžová vyšetření ...20 // 1.3.1 Bicyklová ergometrie...20 // 1.3.2 Zátěžový test na běhátku...21 // 1.4 Holterova monitorace EKG ...21 // 1.5 Pozdní komorové potenciály ...21 // 1.6 Variabilita srdeční frekvence ...22 // 1.7 HUT-test na nakloněné rovině ...22 // 1.8 Měření tlaku...23 // 1.8.1 Neinvazivní metody...23 // 1.8.2 Invazivní metoda...24 // 1.9 RTG vyšetření ...24 // 1.10 Echokardiografické vyšetření...24 // 1.10.1 Základní rozdělení ...24 // 1.10.2 2D a M mode...25 // 1.10.3 Dopplerovské metody ...26 // 1.10.4 Transezofageální echokardiografie...26 // 1.10.5 Dobutaminový test...27 // 1.11 Nukleární zobrazovací metody...27 // 1.12 Srdeční katetrizace ...28 // 1.12.1 Koronarografie...28 // 1.13 Elektrofyziologické vyšetření ...29 // 1.14 Ošetřovatelské problémy spojené s kardiologickou diagnostikou .. 29 // 1.15 Příklady ošetřovatelských diagnóz...30 // 2 Šok... 31 // 2.1 Úvod, definice, rozdělení ...31 // 2.2 Etiologie a patogeneze ...31 // 2.3 Klinický obraz a diagnostika...32 // 2.4 Kardiogenní šok...32 // 2.4.1 Etiologie...32 // 2.4.2 Klinický obraz...32 // 2.5 Léčba šoku ...32 // 2.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...33 // 2.6.1 Srdeční výdej snížený v důsledku kardiogenního
šoku ...33 // 2.6.2 Úzkost doprovázející šokový stav...34 // 2.6.3 Prokrvení tkáně porušené v důsledku šoku...35 // 3 Srdeční selhání...37 // 3.1 Úvod, definice, rozdělení...37 // 3.2 Etiologie a patogeneze...37 // 3.3 Výskyt ...38 // 3.4 Akutní srdeční selhání ...38 // 3.4.1 Akutní levostranné srdeční selhání...38 // 3.4.2 Akutní pravostranné srdeční selhání ... 40 // 3.5 Chronické srdeční selhání...41 // 3.5.1 Chronické levostranné srdeční selhání...41 // 3.5.2 Chronické pravostranné srdeční selhání...41 // 3.5.3 Léčba chronického srdečního selhání...42 // 3.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence ... 44 // 3.6.1 Výměna plynů porušená v důsledku srdečního selhání... 44 // 3.6.2 Srdeční výdej snížený z důvodu akutního/chronického // srdečního selhání (pravostranného, levostranného) ...45 // 3.6.3 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací // srdečního selhání...45 // 3.6.4 Tělesné tekutiny - riziko nerovnováhy v důsledku diuretické // medikace při srdečním selhání (nadbytek i nedostatek) . 46 // 4 Synkopa ...49 // 4.1 Úvod, definice...49 // 4.2 Výskyt ...49 // 4.3 Patofyziologie...49 // 4.4 Příčiny synkopy...49 // 4.4.1 Vazovagální synkopa...49 // 4.5 Klinický obraz a diagnostika...50 // 4.6 Léčba synkop ...52 // 4.6.1 Léčba vazovagální synkopy ...52 // 4.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence ...52 // 4.7.1 Porušené
prokrvení mozku (synkopa) v důsledku // vazovagální, kardiogenní a psychiatrické příčiny ...52 // 4.7.2 Potenciální riziko poranění v souvislosti s pádem // pacienta při synkopě ...53 // 5 Ischemická choroba srdeční ... 55 // 5.1 Úvod, definice, rozdělení...55 // 5.2 Etiologie a patogeneze...55 // 5.3 Klinický obraz a diagnostika...56 // 5.4 Léčba ...57 // 5.4.1 Farmakologická léčba...57 // 5.4.2 Intervenční léčba...57 // 5.4.3 Operační léčba...57 // 5.5 Chronické formy ischemické choroby srdeční ...57 // 5.5.1 Angina pectoris ...57 // 5.5.2 Němá ischemie ...58 // 5.5.3 Vazospastická angina pectoris ...59 // 5.5.4 Syndrom X...59 // 5.6 Akutní formy ischemické choroby srdeční... 60 // 5.6.1 Nestabilní angina pectoris... 60 // 5.6.2 Náhlá smrt... 60 // 5.6.3 Akutní infarkt myokardu ...61 // 5.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence ... 64 // 5.7.1 Prokrvení tkání porušené v důsledku ischemické // choroby srdeční ... 64 // 5.7.2 Akutní bolest v důsledku ischemické choroby srdeční...65 // 5.7.3 Aktivita/intolerance v důsledku ischemické choroby srdeční, nerovnováhy mezi dodávkou a potřebou kyslíku ... 66 // 5.7.4 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací // v důsledku ischemické choroby srdeční... 66 // 5.7.5 Úzkost z důvodu ischemické choroby srdeční...67 // 6 Hypertenze ...69 // 6.1 Úvod, definice ...69 // 6.2 Etiologie a patogeneze ...70 // 6.3 Výskyt ...70 // 6.4 Primární
hypertenze ...70 // 6.4.1 Etiologie...70 // 6.4.2 Klinický obraz...70 // 6.4.3 Základní vyšetření ...71 // 6.5 Sekundární hypertenze...71 // 6.5.1 Renální hypertenze...71 // 6.5.2 Renovaskulární hypertenze ...71 // 6.5.3 Feochromocytom...71 // 6.5.4 Connův syndrom (primární hyperaldosteronizmus) ...72 // 6.5.5 Cushingův syndrom ...72 // 6.5.6 Pozdní gestóza...72 // 6.5.7 Koarktace aorty ...72 // 6.5.8 Neurogenní příčiny ...72 // 6.5.9 Vzácné příčiny...72 // 6.6 Hypertenzní krize ...72 // 6.7 Léčba ...73 // 6.7.1 Nefarmakologická léčba ...73 // 6.7.2 Farmakologická léčba...73 // 6.7.3 Edukace ...74 // 6.8 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence ...74 // 6.8.1 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací // hypertenze...74 // 6.8.2 Porucha adaptace při hypertenzi ...75 // 6.8.3 Porucha sexuality nebo sexuální dysfunkce v souvislosti // s léčbou hypertenze ...76 // 6.8.4 Srdeční výdej snížený - riziko v důsledku hypertenze..76 // 6.8.5 Bolest akutní v důsledku ischemie při hypertenzi ...77 // 6.8.6 Prokrvení tkání porušené v důsledku hypertenze // (porucha prokrvení mozku, ledvin)...78 // 7 Arytmie...79 // 7.1 Úvod, definice, rozdělení...79 // 7.2 Etiologie a patogeneze...79 // 7.3 Klinický obraz a diagnostika...79 // 7.4 Bradyarytmie... 80 // 7.4.1 Sinusová bradykardie... 80 // 7.4.2 SA blokády ... 80 // 7.4.3 Sick sinus syndrome - syndrom chorého sinu ...81 // 7.4.4 Syndrom karotického
sinu...81 // 7.4.5 Poruchy AV vedení...81 // 7.4.6 Léčba...83 // 7.5 Tachyarytmie... 85 // 7.5.1 Supraventrikulární tachykardie...85 // 7.5.2 Komorové tachyarytmie...89 // 7.5.3 Léčba tachyarytmií...91 // 7.6 Extrasystoly ...93 // 7.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence... 94 // 7.7.1 Srdeční výdej snížený v důsledku arytmií (extrasystol) . 94 // 7.7.2 Úzkost v souvislosti s arytmiemi (extrasystolami) ...95 // 7.7.3 Aktivita, riziko intolerance v důsledku extrasystol // (arytmií) ...96 // 7.7.4 Další ošetřovatelské diagnózy ...96 // 8 Srdeční vady... 97 // 8.1 Úvod, definice, rozdělení ...97 // 8.2 Výskyt ...97 // 8.3 Vyšetřovací metody...97 // 8.4 Vrozené srdeční vady...97 // 8.4.1 Rozdělení ...97 // 8.4.2 Etiologie ...98 // 8.4.3 Nejčastější vrozené srdeční vady...98 // 8.5 Získané srdeční vady... 103 // 8.5.1 Rozdělení ... 103 // 8.5.2 Etiologie... 103 // 8.5.3 Nej významnější získané srdeční vady... 103 // 8.6 Péče o pacienty...108 // 8.6.1 Péče o pacienta se srdeční vadou ... 108 // 8.6.2 Péče o pacienta po operaci chlopně ... 108 // 8.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence ... 109 // 8.7.1 Snížená aktivita, intolerance v důsledku srdeční vady, // nerovnováhy mezi dodávkou a potřebou kyslíku ... 109 // 8.7.2 Srdeční výdej snížený v důsledku srdeční vady ... 109 // 8.7.3 Bolest akutní z důvodu ischemie srdečního svalu při // srdeční vadě a rozpětí
levé síně ... 110 // 8.7.4 Výměna plynů porušená v důsledku srdeční vady, změny // alveolárně-kapilární membrány a městnání ... 111 // 8.7.5 Další ošetřovatelské diagnózy ... 112 // 9 Kardiomyopatie ...113 // 9.1 Úvod, definice, rozdělení... 113 // 9.2 Etiologie a patogeneze... 113 // 9.3 Výskyt ... 113 // 9.4 Dilatační kardiomyopatie... 114 // 9.4.1 Definice...-... 114 // 9.4.2 Etiologie a patogeneze... 114 // 9.4.3 Klinický obraz a diagnostika ... 114 // 9.4.4 Léčba ... 115 // 9.5 Hypertrofická kardiomyopatie ... 115 // 9.5.1 Definice... — 115 // 9.5.2 Etiologie a patogeneze... 115 // 9.5.3 Klinický obraz a diagnostika ... 115 // 9.5.4 Léčba ... 116 // 9.6 Restriktivní kardiomyopatie ... 117 // 9.6.1 Definice... 117 // 9.6.2 Etiologie a patogeneze... 117 // 9.6.3 Klinický obraz a diagnostika ... 117 // 9.6.4 Léčba ... 117 // 9.7 Arytmogenní dysplazie pravé komory... 117 // 9.8 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence ... 117 // 9.8.1 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací // kardiomyopatií... 117 // 9.8.2 Srdeční výdej snížený v souvislosti s kardiomyopatiemi ... 118 // 9.8.3 Tělesné tekutiny - riziko nerovnováhy v důsledku // diuretické medikace ... 119 // 10 Nádory srdce...121 // 10.1 Úvod, definice, rozdělení... 121 // 10.2 Klinický obraz a diagnostika ... 121 // 10.3 Léčba ... 121 // 10.4 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence ... 122 // 10.4.1 Neznalost stavu,
léčebného režimu, možných // komplikací při nádorech srdce ... 122 // 10.4.2 Srdeční výdej snížený v souvislosti s nádorovým // onemocněním srdce... 123 // 11 Myokarditida...125 // 11.1 Úvod, definice, rozdělení ... 125 // 11.2 Etiologie a patogeneze... 125 // 11.3 Výskyt... 125 // 11.4 Klinický obraz a diagnostika ... 126 // 11.5 Léčba... 126 // 11.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence... 127 // 11.6.1 Snížená aktivita, intolerance v důsledku myokarditidy, // nerovnováhy mezi dodávkou a potřebou kyslíku ... 127 // 11.6.2 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných // komplikací myokarditidy ... 127 // 11.6.3 Srdeční výdej snížený při myokarditidě... 128 // 11.6.4 Ostatní ošetřovatelské diagnózy... 129 // 12 Perikarditida ...131 // 12.1 Definice, rozdělení ... 131 // 12.2 Etiologie a patogeneze... 131 // 12.3 Výskyt ... 131 // 12.4 Klinický obraz a diagnostika... 131 // 12.5 Léčba... 133 // 12.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence ... 133 // 12.6.1 Bolest akutní při perikarditidě ... 133 // 12.6.2 Úzkost z důvodu bolestí u perikarditidy - změny // zdravotního stavu projevující se zvýšeným napětím, starostmi a neklidem ... 134 // 12.6.3 Snížená aktivita, intolerance v důsledku perikarditidy, // nerovnováhy mezi dodávkou a potřebou kyslíku ... 134 // 12.6.4 Srdeční výdej snížený při perikarditidě... 135 // 12.6.5 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných
// komplikací perikarditidy... 136 // 13 Endokarditida...137 // 13.1 Úvod, definice, rozdělení... 137 // 13.2 Etiologie a patogeneze... 137 // 13.3 Výskyt... 137 // 13.4 Klinický obraz a diagnostika ... 138 // 13.5 Léčba ... 139 // 13.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence ... 139 // Literatura ...141 // Rejstřík // 143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC