Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2004
156 s.,[8] s.příl. : il.
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-1009-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-6863-2 (online ; pdf)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 141
Popsáno podle tištěné verze
Kardiologie - učebnice vysokošk.
000049919
Seznam používaných zkratek 13 // Úvod 17 // 1 Vyšetřovací metody v kardiológii 19 // 1.1 Anamnéza, fyzikální vyšetření 19 // 1.2 EKG vyšetření 20 // 1.3 Zátěžová vyšetření 20 // 1.3.1 Bicyklová ergometrie 20 // 1.3.2 Zátěžový test na běhátku 21 // 1.4 Holterova monitorace EKG 21 // 1.5 Pozdní komorové potenciály 21 // 1.6 Variabilita srdeční frekvence 22 // 1.7 HUT-test na nakloněné rovině 22 // 1.8 Měření tlaku 23 // 1.8.1 Neinvazivní metody 23 // 1.8.2 Invazivní metoda 24 // 1.9 RTG vyšetření 24 // 1.10 Echokardiografické vyšetření 24 // 1.10.1 Základní rozdělení 24 // 1.10.2 2D a M mode 25 // 1.10.3 Dopplerovské metody 26 // 1.10.4 Transezofageální echokardiografie 26 // 1.10.5 Dobutaminový test 27 // 1.11 Nukleární zobrazovací metody 27 // 1.12 Srdeční katetrizace 28 // 1.12.1 Koronarografie 28 // 1.13 Elektrofyziologické vyšetření 29 // 1.14 Ošetřovatelské problémy spojené s kardiologickou diagnostikou .. 29 // 1.15 Příklady ošetřovatelských diagnóz 30 // 2 Šok 31 // 2.1 Úvod, definice, rozdělení 31 // 2.2 Etiologie a patogeneze 31 // 2.3 Klinický obraz a diagnostika 32 // 2.4 Kardiogenní šok 32 // 2.4.1 Etiologie 32 // 2.4.2 Klinický obraz 32 // 2.5 Léčba šoku 32 // 2.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 33 // 2.6.1 Srdeční výdej snížený v důsledku kardiogenního šoku 33 // 2.6.2 Úzkost doprovázející šokový stav 34 // 2.6.3 Prokrvení tkáně porušené v důsledku šoku 35 // 3 Srdeční selhání 37 // 3.1 Úvod, definice, rozdělení 37 // 3.2 Etiologie a patogeneze 37 // 3.3 Výskyt 38 // 3.4 Akutní srdeční selhání 38 // 3.4.1 Akutní levostranné srdeční selhání 38 // 3.4.2 Akutní pravostranné srdeční selhání 40 // 3.5 Chronické srdeční selhání 41 // 3.5.1 Chronické levostranné srdeční selhání 41 //
3.5.2 Chronické pravostranné srdeční selhání 41 // 3.5.3 Léčba chronického srdečního selhání 42 // 3.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 44 // 3.6.1 Výměna plynů porušená v důsledku srdečního selhání 44 // 3.6.2 Srdeční výdej snížený z důvodu akutního/chronického srdečního selhání (pravostranného, levostranného) 45 // 3.6.3 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací srdečního selhání 45 // 3.6.4 Tělesné tekutiny - riziko nerovnováhy v důsledku diuretické medikace při srdečním selhání (nadbytek i nedostatek) 46 // 4 Synkopa 49 // 4.1 Úvod, definice 49 // 4.2 Výskyt 49 // 4.3 Patofyziologie 49 // 4.4 Příčiny synkopy 49 // 4.4.1 Vazovagální synkopa 49 // 4.5 Klinický obraz a diagnostika 50 // 4.6 Léčba synkop 52 // 4.6.1 Léčba vazovagální synkopy 52 // 4.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 52 // 4.7.1 Porušené prokrvení mozku (synkopa) v důsledku vazovagální, kardiogenní a psychiatrické příčiny 52 // 4.7.2 Potenciální riziko poranění v souvislosti s pádem pacienta při synkopě 53 // 5 Ischemická choroba srdeční 55 // 5.1 Úvod, definice, rozdělení 55 // 5.2 Etiologie a patogeneze 55 // 5.3 Klinický obraz a diagnostika 56 // 5.4 Léčba 57 // 5.4.1 Farmakologická léčba 57 // 5.4.2 Intervenční léčba 57 // 5.4.3 Operační léčba 57 // 5.5 Chronické formy ischemické choroby srdeční 57 // 5.5.1 Angina pectoris 57 // 5.5.2 Němá ischemie 58 // 5.5.3 Vazospastická angina pectoris 59 // 5.5.4 Syndrom X 59 // 5.6 Akutní formy ischemické choroby srdeční 60 // 5.6.1 Nestabilní angina pectoris 60 // 5.6.2 Náhlá smrt 60 // 5.6.3 Akutní infarkt myokardu 61 // 5.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 64 // 5.7.1 Prokrvení tkání porušené v důsledku ischemické choroby srdeční 64 //
5.7.2 Akutní bolest v důsledku ischemické choroby srdeční 65 // 5.7.3 Aktivita/intolerance v důsledku ischemické choroby srdeční, nerovnováhy mezi dodávkou a potřebou kyslíku 66 // 5.7.4 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací v důsledku ischemické choroby srdeční 66 // 5.7.5 Úzkost z důvodu ischemické choroby srdeční 67 // 6 Hypertenze 69 // 6.1 Úvod, definice 69 // 6.2 Etiologie a patogeneze 70 // 6.3 Výskyt 70 // 6.4 Primární hypertenze 70 // 6.4.1 Etiologie 70 // 6.4.2 Klinický obraz 70 // 6.4.3 Základní vyšetření 71 // 6.5 Sekundární hypertenze 71 // 6.5.1 Renální hypertenze 71 // 6.5.2 Renovaskulární hypertenze 71 // 6.5.3 Feochromocytom 71 // 6.5.4 Connův syndrom (primární hyperaldosteronizmus) 72 // 6.5.5 Cushingův syndrom 72 // 6.5.6 Pozdní gestóza 72 // 6.5.7 Koarktace aorty 72 // 6.5.8 Neurogenní příčiny 72 // 6.5.9 Vzácné příčiny 72 // 6.6 Hypertenzní krize 72 // 6.7 Léčba 73 // 6.7.1 Nefarmakologická léčba 73 // 6.7.2 Farmakologická léčba 73 // 6.7.3 Edukace 74 // 6.8 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 74 // 6.8.1 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací hypertenze 74 // 6.8.2 Porucha adaptace při hypertenzi 75 // 6.8.3 Porucha sexuality nebo sexuální dysfunkce v souvislosti // s léčbou hypertenze 76 // 6.8.4 Srdeční výdej snížený - riziko v důsledku hypertenze 76 // 6.8.5 Bolest akutní v důsledku ischemie při hypertenzi 77 // 6.8.6 Prokrvení tkání porušené v důsledku hypertenze (porucha prokrvení mozku, ledvin) 78 // 7 Arytmie 79 // 7.1 Úvod, definice, rozdělení 79 // 7.2 Etiologie a patogeneze 79 // 7.3 Klinický obraz a diagnostika 79 // 7.4 Bradyarytmie 80 // 7.4.1 Sinusová bradykardie 80 // 7.4.2 SA blokády 80 // 7.4.3 Sick sinus syndrome - syndrom chorého sinu 81 // 7.4.4 Syndrom karotického sinu 81 //
7.4.5 Poruchy AV vedení 81 // 7.4.6 Léčba 83 // 7.5 Tachyarytmie 85 // 7.5.1 Supraventrikulární tachykardie 85 // 7.5.2 Komorové tachyarytmie 89 // 7.5.3 Léčba tachyarytmií 91 // 7.6 Extrasystoly 93 // 7.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 94 // 7.7.1 Srdeční výdej snížený v důsledku arytmií (extrasystol) 94 // 7.7.2 Úzkost v souvislosti s arytmiemi (extrasystolami) 95 // 7.7.3 Aktivita, riziko intolerance v důsledku extrasystol (arytmií) 96 // 7.7.4 Další ošetřovatelské diagnózy 96 // 8 Srdeční vady 97 // 8.1 Úvod, definice, rozdělení 97 // 8.2 Výskyt 97 // 8.3 Vyšetřovací metody 97 // 8.4 Vrozené srdeční vady 97 // 8.4.1 Rozdělení 97 // 8.4.2 Etiologie 98 // 8.4.3 Nejčastější vrozené srdeční vady 98 // 8.5 Získané srdeční vady 103 // 8.5.1 Rozdělení 103 // 8.5.2 Etiologie 103 // 8.5.3 Nej významnější získané srdeční vady 103 // 8.6 Péče o pacienty 108 // 8.6.1 Péče o pacienta se srdeční vadou 108 // 8.6.2 Péče o pacienta po operaci chlopně 108 // 8.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 109 // 8.7.1 Snížená aktivita, intolerance v důsledku srdeční vady, nerovnováhy mezi dodávkou a potřebou kyslíku 109 // 8.7.2 Srdeční výdej snížený v důsledku srdeční vady 109 // 8.7.3 Bolest akutní z důvodu ischemie srdečního svalu při srdeční vadě a rozpětí levé síně 110 // 8.7.4 Výměna plynů porušená v důsledku srdeční vady, změny alveolárně-kapilární membrány a městnání 111 // 8.7.5 Další ošetřovatelské diagnózy 112 // 9 Kardiomyopatie 113 // 9.1 Úvod, definice, rozdělení 113 // 9.2 Etiologie a patogeneze 113 // 9.3 Výskyt 113 // 9.4 Dilatační kardiomyopatie 114 // 9.4.1 Definice - 114 // 9.4.2 Etiologie a patogeneze 114 // 9.4.3 Klinický obraz a diagnostika 114 // 9.4.4 Léčba 115 //
9.5 Hypertrofická kardiomyopatie 115 // 9.5.1 Definice — 115 // 9.5.2 Etiologie a patogeneze 115 // 9.5.3 Klinický obraz a diagnostika 115 // 9.5.4 Léčba 116 // 9.6 Restriktivní kardiomyopatie 117 // 9.6.1 Definice 117 // 9.6.2 Etiologie a patogeneze 117 // 9.6.3 Klinický obraz a diagnostika 117 // 9.6.4 Léčba 117 // 9.7 Arytmogenní dysplazie pravé komory 117 // 9.8 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 117 // 9.8.1 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací // kardiomyopatií 117 // 9.8.2 Srdeční výdej snížený v souvislosti s kardiomyopatiemi 118 // 9.8.3 Tělesné tekutiny - riziko nerovnováhy v důsledku // diuretické medikace 119 // 10 Nádory srdce 121 // 10.1 Úvod, definice, rozdělení 121 // 10.2 Klinický obraz a diagnostika 121 // 10.3 Léčba 121 // 10.4 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 122 // 10.4.1 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací při nádorech srdce 122 // 10.4.2 Srdeční výdej snížený v souvislosti s nádorovým onemocněním srdce 123 // 11 Myokarditida 125 // 11.1 Úvod, definice, rozdělení 125 // 11.2 Etiologie a patogeneze 125 // 11.3 Výskyt 125 // 11.4 Klinický obraz a diagnostika 126 // 11.5 Léčba 126 // 11.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 127 // 11.6.1 Snížená aktivita, intolerance v důsledku myokarditidy, nerovnováhy mezi dodávkou a potřebou kyslíku 127 // 11.6.2 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných // komplikací myokarditidy 127 // 11.6.3 Srdeční výdej snížený při myokarditidě 128 // 11.6.4 Ostatní ošetřovatelské diagnózy 129 // 12 Perikarditida 131 // 12.1 Definice, rozdělení 131 // 12.2 Etiologie a patogeneze 131 // 12.3 Výskyt 131 // 12.4 Klinický obraz a diagnostika 131 // 12.5 Léčba 133 // 12.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 133 //
12.6.1 Bolest akutní při perikarditidě 133 // 12.6.2 Úzkost z důvodu bolestí u perikarditidy - změny zdravotního stavu projevující se zvýšeným napětím, starostmi a neklidem 134 // 12.6.3 Snížená aktivita, intolerance v důsledku perikarditidy, nerovnováhy mezi dodávkou a potřebou kyslíku 134 // 12.6.4 Srdeční výdej snížený při perikarditidě 135 // 12.6.5 Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací perikarditidy 136 // 13 Endokarditida 137 // 13.1 Úvod, definice, rozdělení 137 // 13.2 Etiologie a patogeneze 137 // 13.3 Výskyt 137 // 13.4 Klinický obraz a diagnostika 138 // 13.5 Léčba 139 // 13.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence 139 // Literatura 141 // Rejstřík 143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC