Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2006
679 s.,front. : il., mapy, faksimile

objednat
ISBN 80-200-1399-7 (váz.)
Obsahuje ilustrace, mapy, genealogické tabulky, faksimile, fronstispis, bibliografické odkazy, údaje o autorech, jmenný rejstřík
Vydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy v Obrazárně Pražského hradu 16. února - 21. května 2006
Bibliografie na s. 629-655
Karel IV., 1316-1378 - kultura a umění - Česko - stati a ilustrace
Lucemburkové (rod) - kultura a umění - Česko - stol. 14-15. - stati a ilustrace
Umění gotické - Evropa střední - stati a ilustrace
Umění výtvarné - Evropa střední - stol. 14.-15. - stati a ilustrace
000049922
OBSAH // 13 Úvodní slovo // 15 Slovo editora // 17 Poděkování // 19 Autoři textů // 20 Mapa Evropy za vlády Lucemburků // 22 Rodokmen dynastie Lucemburků // I VZESTUP RODU LUCEMBURKŮ // 24 Rozmanitost počátků umělecké reprezentace MARKUS HÖRSCH // II KAREL IV. 1316-1378 // 40 Od napodobení k novému císařskému stylu (katalog 1-37) JIŘÍ FAJT // 136 Zbožný panovník (katalog 38 - 57) BARBARA D. BOEHM // 172 Okruh rádců (katalog 58 - 67) JIŘÍ FAJT & ROBERT SUCKALE // III PRAHA // 196 Koruna Českého království (katalog 68 - 80) PAUL CROSSLEY & ZOE OPAĆIĆ 236 Zlaté město - centrum uměleckých řemesel (katalog 81 - 97) BARBARA D. BOEHM // 262 Univerzita od založení ke Kutnohorskému dekretu (katalog 98 - 100) BARBARA D. BOEHM // 276 Židé a panovnický dvůr (katalog 101 - 107) VIVIAN K. MANN // IV ZEMĚ KORUNY ČESKÉ // 290 Morava - na cestě k samostatnosti (katalog 108 - 113) KALIOPE CHAMON1KOLA 308 Slezsko - lucemburský zisk (katalog 114 - 119) ROMUALD KACZMAREK 326 Horní Falc - nová země za Českým lesem (katalog 120) J IŘI FAJT // 340 Lužice a Braniborsko (katalog 121 - 123) EVELIN WETTER // V KAREL IV. A SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ // 356 Mezi Prahou a Lucemburskem - zemský most na západ (katalog 124 - 135) JIŘÍ FAJT & MARKUS HÖRSCH // 400 Vstříc moři - expanze na sever (katalog 136 - 139) ADAM LABU DA // 422 Další panovnické dynastie - mezi napodobením a konkurencí (katalog 140 - 154) // JIŘÍ FAJT & ROBERT SUCKALE
// VI VÁCLAV IV. 1361-1419 // 460 Panovnická reprezentace v otcových šlépějích (katalog 155 - 199) JIŘÍ FAJT & BARBARA D. BOEHM // VII POHYB A PROTIPOHYB // 540 Internacionální gotika versus krásný styl (katalog 200 - 203) GERHARD SCHMIDT 554 Církevní reformy a husité (katalog 204 - 211) JAN ROYT // VIII ZIKMUND LUCEMBURSKÝ 1368-1437 // 570 Uherský král - dědic anjouovských tradic (katalog 212 - 223) ERNÖ MAROSI // 594 Římský císař a český král - návrat k pražským předlohám (katalog 224 - 237) WILFRIED FRANZEN // 629 Bibliografie // 656 Jmenný rejstřík // 663 Místní a věcný rejstřík // 674 Autoři a majitelé fotografií // 678 K výstavě

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC