Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.3) Půjčeno:49x 
BK
EB
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2003
128 s.
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-246-0620-8 (brož.)
ISBN 80-246-2589-X (e-kniha)
ISBN 978-80-246-2589-8 (e-kniha)
Další názvový údaj z tiráže: -v českých časopisech, almanaších a beletristických přílohách novin z let 1786-1830
Obsahuje poznámky, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 88-106
Na základě materiálů z českých časopisů, almanachů a novinových příloh z let 1786-1830 představuje Lenka Kusáková raně obrozenskou beletrii. V prvním dílu popisuje dobové žánrové formy krásné prózy a odhaluje souvislosti rodící se novočeské literární produkce se soudobým osvícensky výchovným a sentimentálním proudem evropské literatury. Druhý díl přináší obsáhlou antologii vybraných textů. Autorka svou knihu doprovodila vysvětlivkami, poznámkami, soupisem periodik a rejstříkem.
Popsáno podle tištěné verze
Beletrie - obrození národní - r. 1786-1830 - studie
Próza česká - obrození národní - r. 1786-1830 - studie
000050024
Literární historie a krásná próza raného obrození // Raněobrozenské časopisy jako pramen pro studium literatury // Specifika funkcí raněobrozenské časopisecké prózy // Žánrová situace časopisecké beletrie raného obrození // Slovník beletristických, didaktických a uměleckopublicistických žánrových forem raněobrozenských čas // ŽÁNR POVÍDKY // Sentimentální povídka // Pseudohistorická povídka // Humoristická povídka // Dobrodružná povídka // Povídka o strašidlech a o zdánlivé smrti // Výchovná povídka // OSTATNÍ BELETRISTICKÉ, UMĚLECKO-PUBLICISTICKÉ A DIDAKTICKÉ ŽÁNROVÉ FORMY (ABECEDNÍ POŘADÍ) // Aforismus // Alegorie // Anekdota // Bajka // Básnická próza // Cestopis // Črta // Dialog // Exemplum // Hádanka // Hříčka // Idyla // Maxima // Paramýtie // Podobenství // Pohádka // Pověst // Příměr // Přísloví // Satira // Sen // Sentence // Úvaha // // Poznámky // Použitá literatura // Další výběrová literatura k evropskému sentimentalismu // Přehled excerpovaných časopisů // Seznam titulů časopisecké krásné prózy citovaných v práci // Jmenný rejstřík // Seznam zkratek
(OCoLC)884588700

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC