Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.7) Půjčeno:26x 
BK
EB
Beletrie
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2003
234 s.
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-246-0621-6 (brož.)
ISBN 978-80-246-2590-4 (online ; pdf)
Další názvový údaj z tiráže: -v českých časopisech, almanaších a beletristických přílohách novin z let 1786-1830
Obsahuje vysvětlivky, slovníček
Na základě materiálů z českých časopisů, almanachů a novinových příloh z let 1786-1830 představuje Lenka Kusáková raně obrozenskou beletrii. V prvním dílu popisuje dobové žánrové formy krásné prózy a odhaluje souvislosti rodící se novočeské literární produkce se soudobým osvícensky výchovným a sentimentálním proudem evropské literatury. Druhý díl přináší obsáhlou antologii vybraných textů. Autorka svou knihu doprovodila vysvětlivkami, poznámkami, soupisem periodik a rejstříkem.
Popsáno podle tištěné verze
Beletrie - obrození národní - r. 1786-1830 - čítanky
Próza česká - obrození národní - r. 1786-1830 - čítanky
000050025
Seznam editovaných textů // SENTIMENTÁLNÍ POVÍDKA : V. Plánek: Ctnost a krása pospolu // F. B. Tomsa: Návrat do otcova domu // J. Nejedlý: Svadba Liduščina // F. B. Tomsa: Odplata za lásku dětinskou // PSEUDOHISTORICKÁ POVÍDKA : // F. B. Tomsa: Základ Hruštice blíž Turnova // J. J. Marek: Radomíra // HUMORISTICKÁ POVÍDKA : M. J. Sychra: Zmrtvýchvstání // F. Pleskot: Podivný zloděj // J. H. A. Gallaš: Povídačky hanácké // DOBRODRUŽNÁ POVÍDKA : V. Špinka: Krčma v lese, loupežnická peleš v Čechách // J. Havelka: Který jest vinnější, vražedník, čili ten, jenž ho k vraždě zjednal? // STRAŠIDELNÁ POVÍDKA : (H. Clauren) – J. Hýbl: Kostel sv. Barbory v T*** // POVÍDKA O ZDÁNLIVÉ SMRTI : an.: Pohřbený nedomřelec // VÝCHOVNÁ POVÍDKA : N. Vaněk: Obraz šlechetné ženy // Liboslav (J. L. Ziegler): Arýn // J. H. Campe – V. M. Kramerius: Mladší Robinson (ukázka) // ALEGORIE : A. Pařízek: Mravné básně v řeči nevázané // J. J. (J. Jungmann?): Příběh satirický // ANEKDOTA : an.: Podřeknutí // an. : Povídka // J. Hýbl: Nemůžeme se všem zalíbiti // J. Wangler: Povídačky // A. Novák: Povídky // BAJKA : J. Nejedlý: Bájky. Liška a čáp // I. Schiessler: Želva a orel // V. Zahradník: Pětmecítma bájek // BÁSNICKÁ PRÓZA : J. Macpherson: Ossián (ukázka) // J. G. Herder – přel. F.L.Čelakovský: Zpěvové noční (ukázka) // CESTOPIS : J. M. Ludvík: Bašta, skalné strmiště v Saské Helvecii // ČRTA : M. S. Patrčka: O Krkonošských horách // F. Kašpárek: To byly dudy! // - nk - (J. Hanka): Uhelný trh na Starém Městě // DIALOG : I. Schiessler: Výstražný sen (Rozmlouvání mezi pěstounem a jeho schovancem) // EXEMPLUM : an.: Pan Linhart... // an.: Jaký blázen jest lakomec // an.: Dobročinnost si sama odplacuje // HÁDANKA : A. Novák: Španielská pohádka // an.: Pohádky // HŘÍČKA : J. M. Král: Oni a Ty //
IDYLA : J. Nejedlý: Menalkas a Esines // V. Nejedlý: Starostlivá matka. Idyla // V. Nejedlý: Idylly. Jitro. Václav a Božena // J. V. Kamarýt: Janeček a Libinka. Selanka // F. L. Čelakovský: Hadí studánka (Selanky v kroji českém) // PARAMÝTIE : J. H. A. Gallaš: Sněžný zvoneček (Paramythia) // PODOBENSTVÍ : an. (dle Herdera): Vinný kmen // F. Šír (Dle Karamzina z ruského): Píšťalka // Dobrovlastka (J. Pedálová): Přátelství // POHÁDKA : J. H. (J. Hýbl?) a V. R. Štěpán: Povídky // J. K. A. Musäus (překl. V. R. Kramerius): POVĚST : Z*** (V. Zloch?): Daliborka // F. Šír (podle Pfeffla): Hezír a Jedida (Židovská povídka) // J. H. A. Gallaš: Kejklíř Zito // SATIRA : J. Hýbl: Milé babičky! // an. (J. Hýbl?) : Kšaft chalupníka Vomáčky // J. Linda: Také neškodí // an. (J. Linda?): Slovník // J. M. Král: Lakomec // F. L. Čelakovský: Patrní dopisové nepatrných osob // SEN : J. Posselt: Ctnost mezi smrtelníky // M. D. Rettigová: Májový sen // SENTENCE, PŘÍMĚR, MAXIMA A AFORISMUS : M. J. Sychra // F. Neděle // C. Crha Napp // M. S. Patrčka: Hrst šípků a trnek // J. M. Král: Propovědě // J. Wangler: Průpovědi // V. Šohaj: Průpovědi // ÚVAHA : T. Helcel: Rozjímání při těle mého mrtvého psíčka // Ediční poznámka // Emendace // Vysvětlivky // Slovníček
(OCoLC)884588820

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC