Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2007
396 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7007-252-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [385]-396 a bibliografické odkazy
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
000050480
Úvod... 13 // Část I // Filosofie identity // Kapitola 1 // Mezi substancí a substancí: // tělo a mysl lidské bytosti... 19 // Myšlení a bytí v koncepci René Descarta... 19 // Archimédův bod... 27 // Rozštěpené a znovu sjednocené lidské bytí... 33 // Důsledky pro pojetí osobní identity... 47 // Pátrání po třetí substanci dědici René Descarta... 53 // Metafyzický rámec Ferretovy filosofie... 56 // Konstrukce pojmu osobní identity... 64 // Epistemologické kritérium osobní identity... 72 // Aporie mozkového kritéria... 75 // Závěry Ferretova analytického zkoumání... 79 // Od analytického myšlení k neurovědě... 82 // Východiska Changeuxeho neurovědy a neurofilosofie ... 84 // Mentální objekt: produkt dynamického mozkového systému... 88 // Problémy neurovědecké koncepce... 99 // Fenomenologická kritika neurovědy... 106 // Jediné „skutečné“ já‘?... 112 // Kapitola 2 // Mezi časem a časem: ipseita ,moci býť... 119 // Mathesis universalis a fundamentální ontologie... 120 // Ontologická exkluzivita pobytu... 123 // Dynamická interpretace principu identity... 126 // Ontologická struktura pobytu: starost... 130 // Čas jako garant syntetické jednoty starosti... 133 // Předběžné závěry... 135 // Fenomén světa a obstarávání... 139 // Záležitosti... 150 // Autenticita a neautenticita... 160 // Přechod od neautenticity k autenticitě, třetí modus bytí...166 // Modální transformace skrze úzkost, volání svědomí a bytí k smrti ... 169 // Opuštění třetího modu bytí: ipseita a odhodlanost... 184 // Sjednocující funkce času a stálost ipseity... 189 // Závěr k Heideggerově koncepci... 192 // Kapitola 3 // Mezi substancí a časem: // dialektická etika ,sebe‘...201 // Princip identity: mezi analytickou filosofií a fenomenologií...203 //
Projekt hermeneutiky lidského ,sebe‘...209 // Sémantická individualizace... 214 // // Pragmatická individualizace... 218 // Od individualizace k identifikaci... 221 // Narativní identifikace...228 // Bytí je jednání, hierarchická strukturace lidské ontologie...240 // Narativní identita...250 // Etické jednání a morální instituce... 257 // Shrnutí a kritika Ricoeurovy koncepce...264 // Část II // Mimo princip identity // Kapitola 4 // Bezmoc sebevztahu a moc světa: exemplifikace...279 // Pojmové konfigurace filosofií identity...280 // Problémy a meze filosofií identity...286 // Literární příklady...292 // Já jsem já...292 // Dvojitý zrádce...302 // Poznámka k literárním příkladům...308 // Patologie normálního člověka... 310 // Strach z bytí sebou samým... 313 // Únava ze sebe samého... 317 // Závěr k exemplifikaci a nový výhled...323 // Kapitola 5 // Mocné a bezmocné ,moci být"...327 // Východisko...328 // Zkušenost bezmoci... 331 // 10 // Mimo princip identity // Alternace záležitosti a figury...339 // „Základ“ a silové pole...348 // Skutečnost záležitostí a figur...352 // Působení neurčité moci ,to‘ a kondice...357 // Tázání po já‘. Pojem identity...363 // Pojmová konfigurace koncepce alternujícího ,moci býť... 371 // Závěr // Mocný a bezmocný princip identity... 377 // Literatura...385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC