Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:27x 
BK
Biografie
Bratislava : Archa, 1991

objednat
ISBN 80-7115-023-1
000050498
Rekat.
Predslov...7 // I. Dejiny filozofie a dejiny ideí ...11 // II. Vznik novovekej filozofie ...21 // Časť prvá RACIONALIZMUS ...35 // III. Descartes...37 // IV. Karteziánska revolúcia...49 // V. Spinoza.59 // VI. Leibniz ...77 // VII. Locke A Berkeley ...93 // VIII. Idea vedy o morálke ...117 // IX. Hume .. 132 // Časť tretí IDEALIZMUS ...147 // X. Kant I. : Kritika čistého rozumu ...149 // XI. Kant I.: Etika a estetika ...161 // XII. Georg Wilhelm Friedrich Hegel ..180 // XIII. Reakcie: Schopenhauer, Kierkegaard a Nietzsche ...197 // Časť Štvrtá POLITICKÉ PREMENY ...213 // XIV. Politická filozofia od Hobesa po Hegela ...215 // XV. Marx ...231 // XVI. Utilitarizmus a ďalší vývoj ...247 // Časť piata SÚČASNÁ FILOZOFIA ...263 // XVII. Frege ..265 // XVIII. Fenomenológia a existencializmus ...280 // XIX. Wittgenstein ...297 // Jaroslav Martinka: Dominanty Gréckej Antickej Filozofie...313 // Bibliografia..431

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC