Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2004
534 s. : il.

objednat
ISBN 80-7203-626-2 (váz.)
Historické myšlení ; [vol.] 22
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje ilustrace, úvod, doslov, jmenný rejstřík, údaje o autorovi, poznámky
Králové - moc nadpřirozená - Anglie a Francie - pojednání
000050533
OBSAH // ÚVODNÍ SLOVO ÚVOD--- // KNIHA PRVNI POČÁTKY // 1. POČÁTKY UZDRAVOVÁNÍ KŘTÍCE--- // Křtíce--- // Počátky francouzského rituálu___ // Počátky anglického rituálu___ // 2. PŮVOD LÉČITELSKÝCH SCHOPNOSTÍ KRÁLŮ: MYSTICKÁ KRÁLOVSKÁ MOC V PRVNÍCH STALETÍCH STŘEDOVĚKU _ // Vývoj mystické královské moci. Obřad svěcení králů-- // Uzdravující moc posvátna___ // Dynastická politika prvních Kapetovců a Jindřicha I. Beauclerca // KNIHA DRUHÁ // SLÁVA A PROMĚNY DIVOTVORNÝCH MONARCHIÍ--- // 37 // 37 // 38 48 // 59 // 59 // 73 // 75 // 93 // 1. KRÁLOVÉ LÉČITELÉ A JEJICH POPULARITA // DO KONCE 15. STOLETÍ--- // Francouzský a anglický rituál___ // Popularita uzdravujícího obřadu___ // Léčení krtice královskou rukou ve středověké lékařské literatuře- // Postoj církve ? léčení krtice královskou rukou--- // Králové léčitelé a národnostní rivalita. Pokusy o napodobení--- // 2. DRUHÝ ZÁZRAK ANGLICKÉ MONARCHIE: LÉČIVÉ PRSTENY--- // Obřad s prsteny ve 14. století___ // Legendární výklady___ // Magický původ obřadu s prsteny___ // Uzurpace magického postupu divotvornou královskou mocí--- // 3. ČAROVNÁ A SVATÁ KRÁLOVSKÁ MOC OD POČÁTKŮ // LÉČENÍ KRTICE DO RENESANCE--- // Kněžská podstata královské moci___ // Otázka pomazání___ // 95 // 95 // 100 // 113 // 115 // 131 // 159 // 159 // 160 162 167 // 182 // 182 // 199 // Legendy. Francouzský královský cyklus. Zázračný olej
// při svěcení anglických králů___205 // Pověry. Královské znaménko. Králové a lvi___217 // Závěry___224 // 4. ? NĚKOLIKA ZÁMĚNÁM VĚR: SVATÝ MARKULF, FRANCOUZŠTÍ KRÁLOVÉ A SEDMÍ SYNOVÉ___252 // Svatý Markulf, jeho legenda a kule___252 // Svatý Markulf a divotvorná moc francouzských králů___261 // Sedmí synové, francouzští králové a svátý Markulf___270 // 5. KRÁLOVSKÝ ZÁZRAK V DOBĚ NÁBOŽENSKÝCH VÁLEK A ABSOLUTISMU___297 // Králové divotvůrci před propuknutím krize___297 // Renesance a reformace___306 // Absolutismus a svátá královská moc. Poslední legenda // francouzského královského cyklu___315 // Uzdravující obřad v době francouzského absolutismu // a v počátcích občanské války v Anglii _ _  ___324 // 6. ÚPADEK A ZÁNIK ZÁZRAČNÉHO UZDRAVOVÁNÍ // 364 // Jakse víra v královský zázrak vytratila___364 // Konec anglického rituálu___369 // Konec francouzského rituálu 374 // KNIHA TŘETÍ // KRITICKÁ INTERPRETACE KRÁLOVSKÉHO ZÁZRAKU 389 // 1. PRVNÍ POKUSY O RACIONALISTICKÉ VYSVĚTLENÍ___391 // Jak lidé v královský zázrak uvěřili___398 // DODATKY 411 // 1. KRÁLOVSKÝ ZÁZRAK VE FRANCOUZSKÝCH A ANGLICKÝCH // ÚČETNÍCH KNIHÁCH___413 // Uzdravování krtice ve francouzských účtech___413 // Anglické účty___ 416 // a) Léčení krtice v anglických účtech___417 // b) Léčivé prsteny v anglických účtech___421 // 2. IKONOGRAFICKÉ PRAMENY___423 // Léčení krtice___424 // Sporné
případy___434 // Svěcení léčivých prstenů___ // Svatý Markulf a francouzští králové___ // 3. POČÁTKY KRÁLOVSKÉHO POMAZÁNÍ A SVĚCENÍ--- // a) Vizigótská říše ve Španělsku___ // b) Francká říše___ // c) Pomazání císaře___ // d) Anglie___ // e) Keltské země___ // ř) Korunovace: spojení předání koruny a pomazání v jednom obřadu _ _ // g) Přežívání rituálu pomazání a jeho proniknutí do Německa-- // h) Byzantská říše___ // 4. ROZBOR A ÚRYVKY Z POJEDNÁNÍ O SVĚCENÍ KRÁLŮ // JEANA GOLEINA--- // O svěcení francouzského krále a královny___ // 5. POUŤ FRANCOUZSKÝCH KRÁLŮ DO CORBENY PO DOSAŽENÍ SVĚCENÍ A PŘENÁŠENÍ RELIKVIÁŘE SVATÉHO MARKULFA // DO REMEŠE--- // 434 // 434 // 439 // 439 // 441 // 441 // 443 // 445 // 447 // 448 451 // 455 // 456 // 465 // DODATKY A OPRAVY // 469 // 1. Primitivní republikánské zřízení u germánských národů // 2. Označování franckých králů za kněze___ // 3. Ikonografie ? legendě o liliích___ // 4. Svěcení normandských vévodů___ // 5. Posmrtný zázrak krále Jakuba II.___ // 6. Gratia gratis data___ // 7. Sedmí synové či dcery, lilie a svátý Markulf___ // 8. Různé dodatky a opravy___ // 469 // 470 // 470 // 471 // 472 // 472 // 473 // 474 // DOSLOV (Jacques Le Goff) // 485 // JMENNÝ REJSTŘÍK // 521
(OCoLC)85135252
cnb001497696

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC