Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Eurolex Bohemia, 2001
419 s. : il.

objednat
ISBN 80-86432-08-4 (váz.)
Obsahuje tabulky, diagramy, bibliografické citace, seznam autorů, předmluvu, resumé anglicky a německy, rejstřík
Kriminologie - učebnice vysokošk.
000050712
OBSAH // Seznam zkratek ...8 // Předmluva ...9 // 1. kapitola Pojem, předmět a úkoly kriminologie ...11 // 1.1. Pojem kriminologie ...11 // 1.2. Předmět kriminologie ...15 // 1.3. Kriminologie a ostatní kriminální vědy ...20 // 1.4. Rozvoj kriminologie a její úkoly ...26 // 2. kapitola Stav, struktura a dynamika kriminality...39 // 2.1. Kriminalita jako hromadný jev ...39 // 2.2. Oficiální prameny informací // o registrované kriminalitě ...45 // 2.3. Stav, struktura a dynamika kriminality v České republice ...51 // 2.4.K možnostem mezinárodního srovnávání kriminality...62 // 3. kapitola Základní kriminologické školy a směry ...68 // 3.1. Úvod ...68 // 3.2. Směr biologických krimonogenetických teorií...70 // 3.3. Směr psychologických kriminogenetických teorií ...78 // 3.4. Směr sociologických kriminogenetických teorií...85 // 3.5. Směr multifaktorových kriminogenetických koncepcí ...95 // 3.6. Závěr ...98 // 4. kapitola Pachatel trestného činu ...102 // 4.1. Pojem pachatele trestného činu ...102 // 4.2. Typologie pachatelů ...103 // 4.3. Výzkumy pachatelů trestných činů v ČR ...109 // 4.4. Analýza pachatelů stíhaných v ČR v roce 1998 ... 111 // 4.5. Jiné charakteristiky osobnosti pachatelů ...119 // 4.6. Význam zkoumání pachatelů pro trestní právo a trestní řízení ...121 // 4.7. Individuální predikce...122 // 5 // 5. kapitola Oběť trestného činu ...128 // 5.1. Pojem viktimologie ...128 // 5.2. Viktimnost, viktimizace, újma způsobená oběti ...130 // 5.3. Typologie obětí...136 // 5.4. Kriminální statistiky a výzkumy obětí trestných činů ...137 // 5.5. Pomoc obětem trestného činu ...146 // 5.6. Význam viktimologie pro trestní právo hmotné a procesní ... 149 // 5.7. Význam viktimologie pro prevenci kriminality...153 // 6. kapitola Prevence kriminality...157 // 6.1. Úvod ...157 // 6.2. Sociální prevence ...159 //
6.3. Situační prevence ...167 // 6.4. Viktimologická prevence ...174 // 6.5. Prevence primární, sekundární a terciární ...175 // 6.6. Úloha státu v prevenci kriminality ...177 // 6.7. Prevence kriminality, občanská společnost a komunity ...179 // 6.8. Policejní prevence ...184 // 7. kapitola Kriminologické aspekty trestní represe ...189 // 7.1. Úvod ...189 // 7.2. Kriminalizace ...190 // 7.3. Účinnost trestního stíhání ...194 // 7.4. Účel trestání ...198 // 7.5. Alternativní tresty ...208 // 8. kapitola Kriminologický výzkum ...221 // 8.1. Úvod ...221 // 8.2. Základní pojmy ...222 // 8.3. Fáze výzkumu ...223 // 8.4. Výzkumné metody ...229 // 8.5. Výzkumné techniky ...233 // 8.6. Závěrečná poznámka ...244 // 9. kapitola Majetková kriminalita ...247 // 9.1. Úvod ...247 // 9.2. Fenomenologie majetkové kriminality ...248 // 9.3. Etiologie a kontrola majetkové kriminality ...256 // 6 // 10. kapitola Násilná kriminalita ...264 // 10.1. Úvod ...264 // 10.2. Fenomenologie násilné kriminality ...267 // 10.3. Etiologie násilné kriminality ...276 // 10.4. Prevence násilné kriminality ...279 // 11. kapitola Mravnostní kriminalita ...284 // 11.1. Úvod ...284 // 11.2. Sexuální kriminalita ...287 // 11.3. Kriminalita spjatá s prostitucí...297 // 12. kapitola Organizovaná kriminalita ...304 // 12.1. Pojem organizované kriminality, // její společenská závažnost...304 // 12.2. Formy trestné činnosti spojené // s organizovanou kriminalitou ...308 // 12.3. Typologie a struktura zločineckých organizací...311 //
12.4. Geneze a společenské kořeny organizované kriminality ...319 // 12.5. Kontrola organizované kriminality ...323 // 13. kapitola Návykové látky a kriminalita ...331 // 13.1. Úvod ...331 // 13.2. Vymezení základních pojmů ...332 // 13.3. Základní poznatky o alkoholové toxikománii ...334 // 13.4. Základní poznatky o nealkoholové toxikománii ...342 // 14. kapitola Kriminalita mládeže a proti mládeži...355 // 14.1. Úvod ...355 // 14.2. Fenomenologie kriminality mládeže ...356 // 14.3. Etiologie kriminality mládeže ...365 // 14.4. Kontrola kriminality mládeže ...377 // 14.5. Pojem a fenomenologie kriminality proti mládeži --379 // 14.6. Etiologie kriminality proti mládeži ...388 // 14.7. Kontrola kriminality proti mládeži ...389 // English Abstract ...394 // Deutsches Resümee ...400 // Seznam tabulek ...407 // Seznam grafů ...409 // Rejstřík ...411 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC