Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(34) Půjčeno:34x 
BK
2., přepracované vyd.
Praha : ASPI, 2004
451 s. : il.

objednat
ISBN 80-7357-026-2 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, seznam autorů, předmluvy, resumé anglicky a německy, přílohy, rejstřík
Kriminologie - učebnice vysokošk.
000050713
OBSAH // Seznam zkratek ... 10 // Předmluva k 1. vydání... 11 // Předmluva k 2. vydání... 13 // 1. kapitola Pojem, předmět a úkoly kriminológie... 15 // 1.1 Pojem kriminológie ... 15 // 1.2 Předmět kriminológie ... 20 // 1.3 Kriminologie a ostatní kriminální vědy... 25 // 1.4 Rozvoj kriminológie a její úkoly... 30 // 2. kapitola Stav, struktura a dynamika kriminality ... 44 // 2.1 Kriminalita jako hromadný jev... 44 // 2.2 Oficiální prameny informací o registrované kriminalitě ... 51 // 2.3 Stav, struktura a dynamika kriminality v České republice ... 56 // 2.4 K možnostem mezinárodního srovnávání kriminality... 68 // 3. kapitola Základní kriminologické školy a směry... 76 // 3.1 Úvod ... 76 // 3.2 Směr biologických kriminogenetických teorií... 79 // 3.3 Směr psychologických kriminogenetických teorií ... 87 // 3.4 Směr sociologických kriminogenetických teorií ... 94 // 3.5 Směr mu 1tifaktorových kriminogenetických koncepcí... 105 // 3.6 Další vývoj kriminogenetických teorií ... 108 // 3.7 Závěr... 109 // 4. kapitola Pachatel trestného činu... 113 // 4.1 Pojem pachatele trestného činu... 113 // 4.2 Typologie pachatelů ... 114 // 4.3 Výzkumy pachatelů trestných činů v ČR... 121 // 4.4 Analýza pachatelů stíhaných v ČR v roce 2002 ... 122 // 4.5 Jiné charakteristiky osobnosti pachatelů... 130 // 4.6 Význam zkoumání pachatelů pro trestní právo a trestní řízení... 131 // 4.7 Individuální
predikce ... 133 // 5. kapitola Oběť trestného činu... 139 // 5.1 Pojem viktimologie... 139 // 7 // Kriminologie // 5.2 Viktimnost, viktimizace, újma způsobená oběti ... 141 // 5.3 Typologie obětí ... 148 // 5.4 Kriminální statistiky a výzkumy obětí trestných činů ... 149 // 5.5 Pomoc obětem trestného činu... 158 // 5.6 Význam viktimologie pro trestní právo hmotné a procesní... 161 // 5.7 Význam viktimologie pro prevenci kriminality... 165 // 6. kapitola Prevence kriminality... 170 // 6.1 Úvod ... 170 // 6.2 Sociální prevence... 173 // 6.3 Situační prevence... 180 // 6.4 Viktimologická prevence ... 188 // 6.5 Prevence primární, sekundární a terciární ... 189 // 6.6 Úloha státu v prevenci kriminality... 191 // 6.7 Prevence kriminality, občanská společnost a komunity ... 193 // 6.8 Policejní prevence... 198 // 7. kapitola Kriminologické aspekty trestní represe ... 203 // 7.1 Úvod ... 203 // 7.2 Kriminalizace... 205 // 7.3 Účinnost trestního stíhání... 208 // 7.4 Účel trestání... 213 // 7.5 Alternativní tresty ... 222 // 8. kapitola Kriminologický výzkum ... 235 // 8.1 Úvod ... 235 // 8.2 Základní pojmy... 236 // 8.3 Fáze výzkumu... 237 // 8.4 Výzkumné metody ... 244 // 8.5 Výzkumné techniky ... 248 // 8.6 Závěrečná poznámka ... 260 // 9. kapitola Majetková kriminalita... 262 // 9.1 Úvod ... 262 // 9.2 Fenomenologie majetkové kriminality... 264 // 9.3 Etiologie a kontrola majetkové kriminality ... 273
// 10. kapitola Násilná kriminalita ... 282 // 10.1 Úvod ... 282 // 10.2 Fenomenologie násilné kriminality ... 285 // 10.3 Etiologie násilné kriminality... 294 // 10.4 Prevence násilné kriminality... 297 // 8 // Obsah // 11. Kapitola Mravnostní kriminalita... 303 // 11.1 Úvod... 303 // 11.2 Sexuální kriminalita... 307 // 11.3 Kriminalita spjatá s prostitucí... 316 // 12. Kapitola Organizovaná kriminalita ... 324 // 12.1 Pojem organizované kriminality, její společenská závažnost... 324 // 12.2 Formy trestné činnosti spojené s organizovanou kriminalitou 329 // 12.3 Typologie a struktura zločineckých organizací... 332 // 12.4 Geneze a společenské kořeny organizované kriminality... 340 // 12.5 Kontrola organizované kriminality... 344 // 13. kapitola Návykové látky a kriminalita... 352 // 13.1 Úvod ... 352 // 13.2 Vymezení základních pojmů... 353 // 13.3 Základní poznatky o alkoholové toxikománii ... 355 // 13.4 Základní poznatky o nealkoholové toxikománii... 363 // 14. kapitola Kriminalita mládeže a proti mládeži... 377 // 14.1 Úvod ... 377 // 14.2 Fenomenologie kriminality mládeže ... 379 // 14.3 Etiologie kriminality mládeže ... 388 // 14.4 Kontrola kriminality mládeže ... 400 // 14.5 Pojem a fenomenologie kriminality proti mládeži ... 403 // 14.6 Etiologie kriminality proti mládeži... 412 // 14.7 Kontrola kriminality proti mládeži ... 413 // English Abstract... 417 // Deutsches Resümee ... 423 // Seznam tabulek
... 430 // Seznam grafů... 432 // Přílohy... 435 // Rejstřík... 443 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC