Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(37) Půjčeno:37x 
BK
2., přepracované vyd.
Praha : ASPI, 2004
451 s. : il.

objednat
ISBN 80-7357-026-2 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, seznam autorů, předmluvy, resumé anglicky a německy, přílohy, rejstřík
Kriminologie - učebnice vysokošk.
000050713
Seznam zkratek 10 // Předmluva k 1. vydání 11 // Předmluva k 2. vydání 13 // 1. kapitola Pojem, předmět a úkoly kriminológie 15 // 1.1 Pojem kriminológie 15 // 1.2 Předmět kriminológie 20 // 1.3 Kriminologie a ostatní kriminální vědy 25 // 1.4 Rozvoj kriminológie a její úkoly 30 // 2. kapitola Stav, struktura a dynamika kriminality 44 // 2.1 Kriminalita jako hromadný jev 44 // 2.2 Oficiální prameny informací o registrované kriminalitě 51 // 2.3 Stav, struktura a dynamika kriminality v České republice 56 // 2.4 K možnostem mezinárodního srovnávání kriminality 68 // 3. kapitola Základní kriminologické školy a směry 76 // 3.1 Úvod 76 // 3.2 Směr biologických kriminogenetických teorií 79 // 3.3 Směr psychologických kriminogenetických teorií 87 // 3.4 Směr sociologických kriminogenetických teorií 94 // 3.5 Směr mu 1tifaktorových kriminogenetických koncepcí 105 // 3.6 Další vývoj kriminogenetických teorií 108 // 3.7 Závěr 109 // 4. kapitola Pachatel trestného činu 113 // 4.1 Pojem pachatele trestného činu 113 // 4.2 Typologie pachatelů 114 // 4.3 Výzkumy pachatelů trestných činů v ČR 121 // 4.4 Analýza pachatelů stíhaných v ČR v roce 2002 122 // 4.5 Jiné charakteristiky osobnosti pachatelů 130 // 4.6 Význam zkoumání pachatelů pro trestní právo a trestní řízení 131 // 4.7 Individuální predikce 133 // 5. kapitola Oběť trestného činu 139 // 5.1 Pojem viktimologie 139 // 7 // Kriminologie // 5.2 Viktimnost, viktimizace, újma způsobená oběti 141 // 5.3 Typologie obětí 148 // 5.4 Kriminální statistiky a výzkumy obětí trestných činů 149 // 5.5 Pomoc obětem trestného činu 158 // 5.6 Význam viktimologie pro trestní právo hmotné a procesní 161 // 5.7 Význam viktimologie pro prevenci kriminality 165 //
6. kapitola Prevence kriminality 170 // 6.1 Úvod 170 // 6.2 Sociální prevence 173 // 6.3 Situační prevence 180 // 6.4 Viktimologická prevence 188 // 6.5 Prevence primární, sekundární a terciární 189 // 6.6 Úloha státu v prevenci kriminality 191 // 6.7 Prevence kriminality, občanská společnost a komunity 193 // 6.8 Policejní prevence 198 // 7. kapitola Kriminologické aspekty trestní represe 203 // 7.1 Úvod 203 // 7.2 Kriminalizace 205 // 7.3 Účinnost trestního stíhání 208 // 7.4 Účel trestání 213 // 7.5 Alternativní tresty 222 // 8. kapitola Kriminologický výzkum 235 // 8.1 Úvod 235 // 8.2 Základní pojmy 236 // 8.3 Fáze výzkumu 237 // 8.4 Výzkumné metody 244 // 8.5 Výzkumné techniky 248 // 8.6 Závěrečná poznámka 260 // 9. kapitola Majetková kriminalita 262 // 9.1 Úvod 262 // 9.2 Fenomenologie majetkové kriminality 264 // 9.3 Etiologie a kontrola majetkové kriminality 273 // 10. kapitola Násilná kriminalita 282 // 10.1 Úvod 282 // 10.2 Fenomenologie násilné kriminality 285 // 10.3 Etiologie násilné kriminality 294 // 10.4 Prevence násilné kriminality 297 // 8 // Obsah // 11. Kapitola Mravnostní kriminalita 303 // 11.1 Úvod 303 // 11.2 Sexuální kriminalita 307 // 11.3 Kriminalita spjatá s prostitucí 316 // 12. Kapitola Organizovaná kriminalita 324 // 12.1 Pojem organizované kriminality, její společenská závažnost 324 // 12.2 Formy trestné činnosti spojené s organizovanou kriminalitou 329 // 12.3 Typologie a struktura zločineckých organizací 332 // 12.4 Geneze a společenské kořeny organizované kriminality 340 // 12.5 Kontrola organizované kriminality 344 // 13. kapitola Návykové látky a kriminalita 352 // 13.1 Úvod 352 // 13.2 Vymezení základních pojmů 353 // 13.3 Základní poznatky o alkoholové toxikománii 355 // 13.4 Základní poznatky o nealkoholové toxikománii 363 //
14. kapitola Kriminalita mládeže a proti mládeži 377 // 14.1 Úvod 377 // 14.2 Fenomenologie kriminality mládeže 379 // 14.3 Etiologie kriminality mládeže 388 // 14.4 Kontrola kriminality mládeže 400 // 14.5 Pojem a fenomenologie kriminality proti mládeži 403 // 14.6 Etiologie kriminality proti mládeži 412 // 14.7 Kontrola kriminality proti mládeži 413 // English Abstract 417 // Deutsches Resümee 423 // Seznam tabulek 430 // Seznam grafů 432 // Přílohy 435 // Rejstřík 443

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC