Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Brno : Cerm, 2001
746 s. : il.

objednat
ISBN 80-7204-194-0 (váz.)
Obsahuje ilustrace, faksimile, fotografie, portréty, rejstřík, bibliografické odkazy
Kriminalistika - učebnice vysokošk.
000050719
1. Úvod a předmluva 17 // 2. Předmět, systém a metody kriminalistiky 21 // 2.1. Předmět a systém kriminalistické vědy 21 // 2.2. Metody kriminalistické vědy a kriminalistické praktické činnosti 23 // 3. Kriminalisticko technické a taktické metody, prostředky, postupy a operace 27 // 3.1. Metody, prostředky, postupy a operace kriminalisticko technické a expertízni činnosti..27 // 3.1.1. Obecná charakteristika kriminalisticko technických metod, prostředků, postupů a jejich význam 27 // 3.1.2. Metody a prostředky optického zkoumání stop a věcných důkazů 29 // 3.1.3. Metody a prostředky zkoumání stop a věcných důkazů v neviditelném // elektromagnetickém záření 32 // 3.1.4. Metody a prostředky zkoumání stop a věcných důkazů využitím // vlastností jaderného záření 34 // 3.1.5. Metody a prostředky chemického, fyzikálního a fyzikálně chemického // zkoumání stop a věcných důkazů 35 // 3.2. Kriminalisticko taktické metody, postupy a operace 39 // 3.2.1. Pojem a význam kriminalisticko taktických metod, postupů a operací 39 // 3.2.2. Základní podmínky uplatňování kriminalisticko taktických metod, postupů a operací . 40 // 3.2.3. Taktické postupy založené na reflexivních úvahách 41 // 3.3. Využívání videodokumentace a psychologické analýzy při vyšetřování 43 // 3.3.1. Místo a užití videozáznamů a videografie ve vyšetřování 43 // 3.3.2. Videografie při ohledání místa trestného činu, místa nálezu zavražděné osoby, či podezřelého úmrtí 43 // 3.3.3. Videografie při výslechu obviněného, oznamovatele, svědka, poškozeného 43 // 3.3.4. Videografie konfrontace mezi obviněnými, jejichž výpovědi se liší, // a mezi obviněným a poškozeným, případně svědkem 44 // 3.3.5. Videografie rekonstrukce trestného činu 44 //
3.3.6. Psychologická analýza a interpretace videozáznamů procesních úkonů ve vyšetřování a pro vyšetřování závažných trestných činů 45 // 3.4. Psychologické profilování neznámého pachatele závažné trestné činnosti 45 // 3.4.1. Účel profilování 46 // 3.4.2. Druhy trestných činů, u kterých je účelné psychologické profilování 46 // 3.4.3. Obsah psychologického profilu neznámého pachatele 47 // 3.4.4. Informace potřebnék psychologickému profilování 47 // 3.4.5. Postup při psychologickém profilování 48 // 3.4.6. Situace ve využívání metody psychologického profilování 49 // 3.5. Psychofyziologické ověřování pravdomluvnosti výpovědi 50 // 4. Způsob spáchání trestného činu 53 // 4.1. Pojem způsobu páchání a utajování trestných činů 53 // 4.2. Opakovatelnost způsobu páchání a utajování trestných činů 54 // 4.3. Matematické modelování perseverance 55 // 4.4. Komponenty způsobu páchání trestného činu 57 // 4.5. Utváření způsobu páchání trestného činu 58 // 4.6. Matematický model způsobu páchání a utajení trestného činu 60 // 4.7. Získávání poznatků o způsobu páchání a utajení trestného činu 64 // 4.8. Význam způsobu páchání trestného činu pro kriminalistiku 66 // 5. Kriminalistická stopa 69 // 5.1. Pojem, podstata a význam stop v kriminalistice 69 // 5.2. Kriminalistická stopa vnější stavby působícího objektu 73 // 5.2.1. Mechanismus vzniku kriminalisticko technické stopy 73 // 5.2.2. Morfologie povrchu objektů stopového kontaktu 78 // 5.2.3. Mechanický kontakt objektů při vzniku kriminalistické stopy 82 // 5.2.4. Klasifikace //
5.2.5. Vlivy, které působí na kriminalistické stopy v době od jejich vzniku do jejich úplného vyhodnocení 86 // 5.2.6. Analýza, dělení, kvantifikace a eliminace negativně působících vlivů 88 // 5.3. Mikrostopy 91 // 5.4. Počítačová stopa 96 // 5.5. Nové aspekty zkoumání kriminalistických stop 98 // 6. Kriminalistická identifikace 105 // 6.1. Systémové pojetí identifikace 105 // 6.1.1. Základní pojmy z oblasti teorie systémů 105 // 6.1.2. Základní pojmy z oblasti kriminalistiky 117 // 6.2. Kvalitativní a kvantitativní formalizace kriminalistické identifikace 118 // 6.2.1. Kategorizace pojmů 118 // 6.2.2. Teorie otevřených objektů 119 // 6.2.3. Stopa jako důsledek interakce otevřených objektů 124 // 6.3. Kriminalistická identifikace - klasické a systémové pojetí 126 // 6.3.1. Systemizace pojmů kriminalistické identifikace 126 // 6.3.2. Objekty kriminalistické identifikace 129 // 6.3.3. Vyjádření vztahu vlastností objektů identifikace a jejich identifikačních hodnot 131 // 6.3.4. Druhy kriminalistické identifikace 134 // 6.3.5. Stadia a způsoby kriminalistického identifikačního zkoumání 137 // 6.3.6. Systémový přístup kriminalistické identifikace 139 // 6.3.7. Kritérium shody objektu s modelovým objektem 141 // 6.4. Funkcionální model identifikačního procesu 148 // 6.4.1. Kategorizace pojmů 148 // 6.4.2. Odrazová funkce 148 // 6.4.3. Stopová funkce 150 // 6.4.4. Identifikační funkce 150 // 6.4.5. Identifikační homomorfismus 154 // 6.4.6. Model procesu identifikace 155 // 6.4.7. Srovnávací zkoumání objektů identifikace na základě geometrické podobnosti 156 // 6.5. Aplikace výpočetní techniky při řešení identifikačních úloh v kriminalistice 161 // 6.5.1. Úvodní rozbor teoretického základu aplikace výpočetní techniky 161 //
6.5.2. Příklad využití výpočetní techniky v identifikačním procesu 162 // 6.5.3. Příklady využití výpočetní techniky v procesu dokumentace výsledků identifikačního zkoumání 163 // 6.5.4. Příklady zpracování trasologických stop pomocí výpočetní techniky 164 // 6.6. Historie, vývoj a současné trendy počítačově podporovaných technologií identifikace 166 // 6.6.1. Úvodní pojednání 166 // 6.6.2. Moderní technologie zpracování informací v bezpečnostním a zpravodajském sektoru 166 // 6.6.3. Počítačově podporované informační technologie 170 // 6.6.4. Úvod do biometrických identifikačních metod 173 // 6.7. Daktyloskopie jako příklad využití výpočetní techniky v identifikaci 176 // 6.7.1. Smysl automatizace daktyloskopie 176 // 6.7.2. Technologie počítačového vyhodnocování otisků prstů 177 // 6.7.3. Technologické fáze počítačového zpracování daktyloskopických stop 179 // 6.7.4. Stanovení počtu identifikačních znaků v otisku z pohledu počítačového zpracování 180 // 7. Kriminalisticko technické metody identifikace osob a věcí a neidentifikační zkoumání 183 // 7.1. Kriminalistické metody identifikace osob 183 // 7.1.1. Identifikace osob podle biologických stop 183 // 7.1.2. Identifikace osob podle vnějších znaků 187 // 7.1.3. Identifikace osob podle daktyloskopických stop 194 // 7.1.4. Identifikace osob podle ručního písma 204 // 7.1.5. Identifikace osob podle hlasu 208 // 7.1.6. Identifikace osob podle pachu 215 // 7.2. Kriminalistické metody identifikace věcí 219 // 7.2.1. Kriminalistická mechanoskopie 219 // 7.2.2. Kriminalistická balistika 224 // 7.2.3. Kriminalistická trasologie 228 // 7.2.4. Kriminalistické zkoumání strojového písma 233 // 7.2.5. Identifikace vozidel 236 // 7.5.5. Změna technologie identifikace vozidla v devadesátých letech 240 //
7.5.6. Identifikace vozidel jako integrální součást soudního inženýrství 241 // 7.3. Neidentifikační zkoumání v kriminalistice 243 // 7.3.1. Kriminalisticko technické zkoumání dokladů, listin, cenin a platidel 243 // 7.3.2. Zkoumání mikrostop 247 // 7.3.3. Zkoumání léčiv a drog 249 // 7.3.4. Kriminalistická chemie 251 // 7.3.5. Kriminalistická elektrotechnická expertiza 251 // 7.3.6. Kriminalistická pyrotechnika 253 // 7.3.7. Kriminalistické zkoumání vad kovových materiálů 258 // 7.3.8. Zkoumání skla poškozeného na místě činu 268 // 7.3.9. Zkoumání zámků 272 // 8. Kriminalistická situace 277 // 8.1. Proces kriminalistického objasňování a základy jeho strukturalizace 277 // 8.2. Situační přístup ke kriminalistickému objasňování 279 // 8.3. Pojem kriminalistická situace 281 // 8.4. Informační obsah a struktura kriminalistických situací 282 // 8.5. Klasifikace kriminalistických situací 284 // 9. Informatika v kriminalistice // 9.1 Pojem, obsah a význam informatiky v kriminalistice 287 // 9.2 Základní definice informatiky, vývoj a požadavky na kriminalistickou informatiku 287 // 9.2.1. Historický vývoj 287 // 9.2.2. Informatika pro kriminalistickou praxi 288 // 9.2.3. Základní definice v informatice 288 // Specifika výdeje dat z informačních systémů pro bezpečnostní praxi 289 // Praktické principy výstavby IS, zásady a důsledky jakosti informací v kriminalistice 290 // Tvorba informačního systému 292 // Kriminalistický informační systém 293 // Specifika informačního zpracování pro potřeby kriminalistiky 295 // Členění informačních systémů pro kriminalistické a bezpečnostní potřeby 297 // Přehled současně vedených celostátních kriminalistických (policejních) evidencí a sbírek 301 // 10. Kriminalistická dokumentace 311 // 10.1 Kriminalistická dokumentace a její místo v systému kriminalistické techniky 311 //
10.2 Požadavky kladené na kriminalistickou dokumentaci 311 // 10.3 Základní zásady dokumentování 311 // 10.4 Druhy kriminalistické dokumentace 312 // 10.4.1. Speciální kriminalistické fotografické metody 317 // 10.4.2. Holografie 321 // 10.4.3. Kriminalistická topografie jako prostředek kriminalistické dokumentace 322 // 10.4.4. Metody grafického zobrazení 325 // 10.5 Využití fotogrammetrického systému DMU při dokumentaci místa činu 326 // 10.5.1. Fotogrammetrický systém DMU - metoda blízké fotogrammetrie 326 // 10.5.2. Vybavení systému DMU 326 // 10.5.3. Postup při dokumentaci s využitím metody DMU 327 // 10.5.4. Výhody systému DMU 329 // 10.6 Kriminalistická videodokumentace 329 // 10.6.1. Hlavní činnost vyšetřovatele a videotechnika při provádění videodokumentace procesních úkonů 330 // 10.6.2. Náležitosti videodokumentace 331 // 11. Ohledání 333 // 11.1. Pojem, podstata a význam ohledání 333 // 11.2. Druhy ohledání 334 // 11.3. Zásady a subjekty ohledání. Negativní okolnosti 337 // 11.4. Příprava ohledání 339 // 11.5. Taktika ohledání 341 // 11.6. Dokumentace průběhu a výsledků ohledání 343 // 12. Výslech 347 // 12.1. Obecná teoretická východiska výslechu a výpovědi 347 // 12.2. Stadia výslechu 349 // 12.2.1. Úvodní stadium výslechu 349 // 12.2.2. Stadium souvislého líčení 350 // 12.2.3. Stadium otázek a odpovědí 351 // 12.3. Taktika výslechu 351 // 12.3.1. Příprava výslechu 351 // 12.3.1.1. Analytická fáze přípravy19výslechu 352 // 12.3.1.2. Syntetická fáze přípravy výslechu 352 // 12.4. Typické výslechové situace a taktické postupy jejich řešení 353 // 12.5. Dokumentace průběhu a výsledků výslechu 357 // 12.6. Konfrontace 358 // 13. Kriminalistický experiment 361 // 13.1. Pojem, druhy a význam kriminalistického experimentu 361 // 13.2. Příprava kriminalistického experimentu 362 //
13.3. Taktika provedení kriminalistického experimentu 363 // 13.4. Hodnocení výsledků kriminalistického experimentu 365 // 13.5. Dokumentace 366 // 13.6. Experiment v policejní praxi 367 // 14. Kriminalistická rekonstrukce 369 // 14.1. Pojem, podstata a význam kriminalistické rekonstrukce 369 // 14.2. Druhy kriminalistické rekonstrukce 370 // 14.2.1. Rekonstrukce kriminalistický významných míst 370 // 14.2.2. Rekonstrukce kriminalistický významných předmětů 370 // 14.2.3. Rekonstrukce kriminalistický významných znaků člověka 371 // 14.2.4. Rekonstrukce kriminalistický významných jednání a událostí 371 // 14.3. Příprava rekonstrukce trestného činu 371 // 14.3.1. Etapa přípravy před odjezdem na místo provedení rekonstrukce 372 // 14.3.2. Etapa přípravy po příjezdu na místo rekonstrukce trestného činu 372 // 14.4. Taktika rekonstrukce trestného činu 373 // 14.5. Fixace a hodnocení rekonstrukce trestného činu 374 // ... ... ... // 18.2.3. Letecké dopravní nehody 590 // 18.2.4. Plavební dopravní nehody 599 // 19. Vyšetřování počítačové kriminality 607 // 19.1. Základní charakteristika a způsoby páchání 607 // 19.1.1. Výklad základních pojmů 608 // 19.2. Kriminální situace 608 // 19.3. Typické způsoby páchání 609 // 19.4. Podněty k vyšetřování a vyšetřovací situace 610 // 19.4.1. Zvláštnosti podnětů k vyšetřování 610 // 19.4.2. Typické vyšetřovací situace 612 // 19.5. Typické stopy a zvláštnosti postupu na místě činu 614 // 19.5.1. Stopy materiální a jiné soudní důkazy 614 // 19.5.2. Stopy paměťové 615 // 19.5.3. Ohledání místa činu 615 // 19.6. Charakteristika pachatelů a jejich motivy jednání 616 // 19.7. Počáteční úkony a opatření ? objasnění věci 617 // 19.7.1. Zajišťovací úkony pro počítačovou expertízu 618 //
19.7.2. Cílevědomé vyhledávání elektronických stop a důkazů 619 // 19.8. Verze a organizace postupu ve vyšetřování 619 // 19.9. Předmět a rozsah dokazování 623 // 19.9.1. Kriminalistická počítačová expertiza, nebo expertiza z oboru výpočetní techniky // a informatiky (příp. obor kybernetiky - odvětví počítačová technika apod.) 625 // 19.9.2. Výslech obviněného 626 // 19.9.3. Výslech svědků 626 // 19.9.4. Další vyšetřovací úkony a opatření 627 // 20. Vyšetřování softwarového pirátství 629 // 20.1. Základní charakteristika softwarového pirátství 629 // 20.1.1. Typické formy a způsoby páchání 630 // 20.2. Podněty ? vyšetřování a vyšetřovací situace 632 // 20.2.1. Zvláštnosti podnětů k vyšetřování 632 // 20.2.2. Typické počáteční vyšetřovací situace 633 // 20.3. Typické stopy a zvláštnosti postupu na místě činu 634 // 20.4. Charakteristika pachatelů a jejich motivy jednání 635 // 20.5. Počáteční úkony a opatrení k objasnění věci 636 // 20.5.1. Výslech oznamovatele 636 // 20.5.2. Opatřování nezbytných vysvětlení 637 // 20.5.3. Opatřování potřebných podkladů, vydání a odnětí věci 638 // 20.5.4. Prohlídky a ohledání 639 // 20.6. Verze a organizace vyšetřování 640 // 20.7. Předmět a rozsah dokazování 643 // 20.7.1. Výslech obviněného 645 // 20.7.2. Výslech dalších osob 648 // 20.7.3. Kriminalistická počítačová expertiza 649 // 20.7.4. Další vyšetřovací úkony a opatření 650 // 21. Vyšetřování pojistných podvodů 651 // 21.1. Základní charakteristika a způsoby páchání pojistných podvodů 651 // 21.1.1. Pojištění jako občanskoprávní vztah 651 // 21.1.2. Typické způsoby páchání trestného činu pojistného podvodu 652 // 21.2. Podněty k vyšetřování a typické vyšetřovací situace 657 //
21.2.1. Podněty k vyšetřování 657 // 21.2.2. Typické vyšetřovací situace 658 // 21.3. Typické stopy a zvláštnosti postupů na místě činu 658 // 21.4. Charakteristika pachatelů trestného činu pojistný podvod 659 // 21.5. Počáteční úkony a opatření 659 // 21.5.1. Výslech zástupce poškozeného pojistitele (pojišťovny) 659 // 21.5.2. Opatření k vypátrání pobytu pachatele pojistného podvodu a jeho zadržení 660 // 21.6. Vyšetřovací verze, plánování a organizace vyšetřování 660 // 21.7. Předmět a rozsah dokazování pojistných podvodů 661 // 21.7.1. Výslech obviněného 661 // 21.7.2. Výslechy svědků 661 // 21.7.3. Výslech poškozeného 661 // 21.7.4. Osobní a domovní prohlídka 661 // 21.7.5. Další vyšetřovací úkony a opatření 662 // 22. Vyšetřování rasově motivované trestné činnosti 663 // 22.1. Charakteristika a způsoby páchání rasově motivované trestné činnosti 663 // 22.1.1. Typické formy a způsoby páchání rasově motivované trestné činnosti 664 // 22.2. Podněty k vyšetřování a vyšetřovací situace 665 // 22.2.1. Podněty k vyšetřování 665 // 22.2.2. Vyšetřovací situace 666 // 22.3. Stopy rasově motivovaných útoků a zvláštnosti postupů na místě činu 666 // 22.4. Charakteristické zvláštnosti pachatelů a motivy jejich jednání 667 // 22.5. Charakteristika objektů napadení 668 // 22.6. Počáteční úkony a opatření 668 // 22.7. Vyšetřovací verze, plánování a organizace vyšetřování 669 // 22.8. Předmět a rozsah dokazování rasově motivovaných útoků 670 // 22.8.1. Rozsah vyšetřování a dokazování 672 // 23. Metodika vyšetřování vražd 675 // 23.1. Kriminalistická charakteristika vražd 675 // 23.1.1. Způsoby páchání vražd 675 // 23.1.2. Osobnost pachatelů vražd 679 // 23.1.3. Osobnost oběti vražd 680 //
23.1.4. Motivy vražd 680 // 23.2. Typické stopy 680 // 23.3. Typické vyšetřovací situace 681 // 23.4. Zvláštnosti předmětu vyšetřování 682 // 23.5. Zvláštnosti podnětů k vyšetřování 683 // 23.6. Zvláštnosti prvotních vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů 684 // 23.6.1. Případy pohřešovaných osob (mrtvola chybí) 684 // 23.6.2. Případy nálezu mrtvoly s příznaky násilné smrti 684 // 23.7. Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizace vyšetřování 686 // 23.8. Zvláštnosti následných vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů 687 // 23.9. Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a zvláštnosti kriminalistické prevence 689 // 24. Metodika vyšetřování mimořádných událostí (požárů, výbuchů a havárií) 691 // 24.1. Kriminalistická charakteristika požárů, výbuchů a havárií 691 // 24.1.1. Způsoby spáchání a utajování požárů, výbuchů a havárií 691 // 24.1.2. Kriminální situace 693 // 24.1.3. Osobnostní rysy pachatelů požárů, výbuchů a havárií 693 // 24.2. Typické stopy 694 // 24.3. Typické vyšetřovací situace 695 // 24.4. Zvláštnosti předmětu vyšetřování 695 // 24.5. Zvláštnosti podnětů k vyšetřování 696 // 24.6. Zvláštnosti prvotních vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů 696 // 24.6.1. Ohledání místa činu a jeho dokumentace 697 // 24.7. Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizace vyšetřování 700 // 24.8. Zvláštnosti následné etapy vyšetřování 701 // 24.8.1. Výslechy 701 // 24.8.2. Osobní a domovní prohlídky a prohlídky těla 702 // 24.8.3. Expertizy 702 // 24.9. Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistické prevence 703 // 25. Metodika vyšetřování krádeží a zvláštnosti vyšetřování krádeží motorových vozidel 701 //
25.1. Kriminalistická charakteristika krádeží 705 // 25.1.1. Způsoby páchání krádeží 705 // 25.1.2. Osobnost pachatele krádeže 707 // 25.1.3. Předmět útoku 707 // 25.2. Typické stopy 707 // 25.3. Typické vyšetřovací situace 708 // 25.4. Podněty ? vyšetřování 708 // 25.5. Počáteční vyšetřovací a operativně pátrací úkony 709 // 25.6. Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování 710 // 25.7. Zvláštnosti následné etapy vyšetřování 711 // 25.8. Zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistická prevence 712 // 25.9. Zvláštnosti vyšetřování krádeží motorových vozidel 713 // 25.9.1. Způsoby páchání krádeží motorových vozidel 714 // 25.9.2. Osobnost pachatele krádeže motorového vozidla 715 // 25.9.3. Předmět útoku 716 // 25.9.4. Typické stopy 716 // 25.9.5. Typické vyšetřovací situace 716 // 25.9.6. Podněty k vyšetřování 717 // 25.9.7. Počáteční vyšetřovací a operativně pátrací úkony 717 // 25.9.8. Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování 718 // 15 // 25.9.9. Zvláštnosti následné etapy vyšetřování // 25.9.10. kriminalistická prevence // 25.9.11. Identifikační znaky motorových vozidel a možnosti jejich změny // 25.9.12. Preventivní opatření v boji proti krádežím motorových vozidel a jejich opětovnému uvádění pachateli krádeží do provozu // 26. Aktuální aspekty metodiky vyšetřování hospodářské kriminality // Vymezení pojmu hospodářská kriminalita // Zvláštnosti předmětu vyšetřování // Zvláštnosti podnětů k vyšetřování // Zvláštnosti počátečních vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů // Vytyčování vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování // Zvláštnosti výslechů obviněných a svědků // 27. Rejstříky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC