Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1998
191 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7021-262-4 (váz.)
Světová náboženství
němčina
Islám - křesťanství - vztahy - studie
Křesťanství - islám - vztahy - studie
000050783
Hans Küng: Dialog mezi náboženstvími ... 11 // Na cestě ke globálnímu ekumenickému povědomí... 11 // Co je náboženství?... 14 // Mimo absolutismus a relativismus... 16 // Časová tabulka... 20 // Poznámka k přepisu arabských slov... 22 // I MUHAMMAD A KORÁN PROROCTVÍ A ZJEVENÍ // 1 Josef van Ess: Islámský pohled... 23 // Nesprávné představy a jejich důsledky... 23 // Muhammad, „ arabský prorok “ ... 26 // Forma a obsah nového zjevení... 28 // Odchod do Medíny ... 30 // Muhammadovo prorocké pojetí sebe sama... 33 // Pojetí inspirace... 34 // Zázračnost Koránu ... 36 // Prorokovo vyvýšení... 38 // 2 Hans Küng: Křesťanská odpověď... 40 // Od ignorance přes aroganci k toleranci... 41 // Islám jako cesta ke spáse?... 44 // Muhammad jako prorok?... 46 // Korán - slovo Boží? ... 51 // 7 // Zjevení za hranicemi Bible ... 53 // Inspirace slovo od slova ... 56 // Od kritiky Bible ke kritice Koránu... 58 // II SUNNITÉ A ŠÍITÉ STÁT, PRÁVO A KULT // 1 Josef van Ess: Islámský pohled... 63 // Světodějný úspěch a jeho nedostatky ... 63 // Rozdílná pojetí dějin ... 65 // Správa moci a právo... 67 // Tradice a právní metoda ... 69 // Teonomní zákon, světský stát a individuální svědomí 71 // Základní příkazy islámu... 74 // Smysl přikázání... 77 // 2 Hans Küng: Křesťanská odpověď... 79 // Staré náboženství v nové době... 79 // Středověké paradigma náboženství? ... 81 // Dilema nad relevancí a identitou... 83 // Třetí cesta: náboženství v sekulární společnosti... 85 // Počátky vnitřní islámské reformy... 88 // Může islámský fundamentalismus přežít?... 90 // Problém legalistického náboženství... 94 // Boží příkazy — kvůli člověku... 96 // Počátky vlastní islámské kritiky zákona... 99 //
III PŘEDSTAVA O BOHU A ISLÁMSKÁ MYSTIKA, PŘEDSTAVA O ČLOVĚKU A SPOLEČNOST // 1 Josef van Ess: Islámský pohled...105 // Primát monoteismu...105 // Bůh jako milosrdný Pán...106 // Prohloubení pojmu lásky v islámské mystice ...108 // Příroda jako zrcadlo Boží moci...110 // Boží moc a lidská svoboda...112 // Tělesná a duševní jednota člověka...115 // Společenství věřících...117 // Islámská „ égalité “ a její meze...118 // 2 Hans Kiing: Křesťanská odpověď...121 // K otázce žen v islámu ...121 // Společné rysy víry v jednoho Boha...123 // Boží jednání a lidská svoboda...126 // Věčné předurčení a věčný život...128 // Erós a agapé...130 // Radikálnost křesťanské lásky...132 // Nabídka smyslu v nesmyslném utrpení...134 // Bůh lásky ...136 // IV ISLÁM A JINÁ NÁBOŽENSTVÍ. // JEŽÍŠ V KORÁNU // 1 Josef van Ess: Islámský pohled...139 // Ochota k dialogu v islámu...139 // Ježíš v Koránu...140 // „Duch" (svaty) ...142 // Judaismus a křesťanství v pohledu islámských dějin spásy . . 143 // Židé a křesťané v Koránu a v islámském právu ...144 //
Praktické zacházení s „ vlastníky Písma “...147 // „ Tolerance" navenek a dovnitř...148 // Konverze a obracení na víru ...151 // Shrnutí: síla a slabost islámu...152 // 2 Hans Küng: Křesťanská odpověď...154 // Souhlasí Ježíšův portrét?...155 // Trojice - nepřekonatelná překážka?...157 // 9 // Muslimská kritika Trojice ...159 // Dychtivost definovat ...161 // Co znamená, že Bäh má jediného Syna ? ...163 // Co je specificky křesťanské ...166 // Ježíš jako Boží služebník...170 // O čem by se mělo hovořit ...175 // Muhammad - „jen varovatel zjevný"...177 // Výběr nové literatury o islámu...181 // Hans Kiing: Mír ve světě není možný // bez náboženského míru! Slovo na závěr...182 // Poděkování ... 186 // Jmenný rejstřík ...189
(OCoLC)40790472
cnb000528699

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC