Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997
239 s. : il.

objednat
ISBN 80-7192-288-9 (váz.)
Originál: Das Kreuz: Symbol - Gesttalt - Bedeutung.
Kříž (symbol křesťanský) - dějiny - publikace obrazové
000050829
OBSAH // % // KŘÍŽ JAKO PRADÁVNÉ ZNAMENÍ // Prehistorie a raná doba historická 8 // KŘÍŽ VE SVĚTOVÝCH KULTURÁCH 18 // Quetzalcoatl a symbol čtyř světových stran 22 // Svastika jako symbol slunce a plodnosti v Indii 24 // Kříž v antice 28 // Egyptský závěsný kříž jako znamení života 30 // S/ s s v s \s // KRIZ V RÍMSKE risi // Symbol z doby před konstantinovským obratem 32 Strom života a kříž 38 // Křesťanské symboly v katakombách 40 // Dřevo kříže, kůl a stauros 44 // Spor o pravdu 46 // Konstantin a bitva ? Mulvijského mostu 50 // Od kříže potupy ke slávě Kristově 52 // Legenda o nalezení svátého kříže 62 // Ukřižovaní apoštolově 64 // Křížový nimbus a nimbus císařů 66 // Utrpení pro Krista 70 // Kříž mučedníků 72 // Výklad Kristových znamení 75 // Utrpení Páně 82 // KŘÍŽ VE STŘEDOVĚKU // Maiestas Domini 84 // Kříž a misie: svátý Bonifác 90 // Utrpení vtěleného Boha 96 // Kříž ze dřeva a zlata 102 // Kacíři 106 // Kamenné kříže irských mnichů 108 // Symbol nejhlubší bolesti a nejvyššího dobra 112 // Symboly světské moci a kříž 116 // Od křesťanských bojovníků ke křižákům 120 // Panovník z milosti Boží 126 // Boj a vítězství ve znamení kříže 128 // Mniši s křížem 134 // Rozšíření symboliky kříže 138 // Chvalozpěv a modlitba ? Pánu 144 // KŘÍŽ V NOVOVĚKU 146 // Reformace 152 // Kříž reformátorů 154 // Kalvárie a kříž
v krajině 160 // Pašije ve Svatém týdnu 170 // Semana Santa a velikonoční hry 179 // Mše Svatého týdne 184 // Neměnné zjevení: ortodoxie 186 // Velikonoční radost ortodoxních křesťanů 194 // Starobylé církve na Kavkaze a v Africe 196 // Dobytí Nového světa 204 // Kříž mezi politikou a humanitou 214 // Misie pod křížem v Asii a v Africe 216 // Pokořený kříž 222 // Kříž zůstává 224 // PŘÍLOHY // Typy křížů, Bibliografie, Jmenný rejstřík, Obrazový materiál // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC