Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998
302 s. : il.

objednat
ISBN 80-7013-257-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky
Bibliografie: s. 302
Péče intenzivní - děti nemocné - ošetřovatelství - učebnice
Pediatrie - stavy akutní - učebnice
000051105
1. Onemocnění centrálního nervového systému (Kohoutová Eva) 13 // 1. Anatomie, fyziologie a patofyziologie CNS 13 // 1. Cirkulace krve CNS 19 // 2. Autoregulace mozku 21 // 3. Hematoencefalická bariéra 23 // 4. Nitrolební lak 23 // 5. Edém mozku 24 // 6. Komplikace zvýšení nitrolebního tlaku 25 // 2. Poruchy vědomí 29 // 1. Sopor 29 // 2. Koma 29 // 3. Hodnocení poruch vědomí 31 // 3. Monitorování CNS 32 // 1. Poruchy vědomí 32 // 2. Sledování zornic 33 // 3. Sledování funkce hlavových nervů 33 // 4. Změny v motorice, postavení končetin a reakce // na bolest 33 // 5. Změny v respiračním systému 34 // 6. Změny v kardiovaskulárním systému 35 // 4. Mozkolebeční poranění 37 // 1. Podpůrná péče 41 // 5. Přímá poranění mozku 42 // 1. Otřes mozku 42 // 2. Kontuze mozku 42 // 3. Fraktury lebky 43 // 4. Epidurální hematom 43 // 5. Subdurální hematom 44 // 6. Subarachnoidální krvácení 44 // 7. Intracerebrální krvácení 44 // 6. Tumory mozku 45 // 1. Supratentoriální tumory 45 // 2. Intratentoriální tumory 46 // 3. Klinické známky nádorů mozku 46 // 3 // 7. Neuroinfekce 47 // 1. Meningitis 47 // 2. Encefalitis 51 // 8. Křečové stavy v dětském věku 52 // 1. Status epileptikus 53 // 2. Febrilní křeče 55 // 9. Hlavní úkoly ošetřovatelského a terapeutického procesu u onemocnění mozku 56 // 2. Dětské trauma (Kohoutová Eva) 60 // 1. Příčiny dětských traumat 60 // 1. Souvislost anatomických zvláštností s typem, // mechanizmem a závažností traumat v dětském věku .61 // 2. Fyziologické zvláštnosti u dětí, které ovlivňují // rozvoj a léčbu poranění 63 // 1. Dýchací cesty a ventilace 63 // 2. Kardiovaskulární funkce a cirkulující krevní objem 64 // 3. Cirkulující krevní objem 65 // 4. Termoregulace 66 // 3. Stabilizace traumatizovaného dítěte 66 //
4. Poranění hrudníku 67 // 1. Pneumotorax 68 // 2. Hemotorax 69 // 3. Tamponáda perikardu 69 // 4. Ruptura bránice 69 // 5. Plicní zhmoždění - kontuze 69 // 5. Poranění břicha 70 // 6. Poranění páteře (spinální poranění 71 // 7. Změny cirkulačního systému u traumatizovaného dítěte73 // 8. Polytraumatizmus u dětí 74 // 9. Hemoragický šok 78 // 3. Vrozené vývojové vady, které vyžadují chirurgické řešení (Kohoutová Eva) 82 // 1. Vrozené vývojové vady, které jsou spojeny s respiračním distresem 84 // 1. Brániční kýla 84 // 2. Atrézie oesophagu 85 // 4 // 2. Vrozené anomalie gastrointestinálního traktu, které souvisejí s defektem břišní stěny 85 // 1. Gastroschizis 85 // 2. Omphalocele 86 // 3. Vrozené vývojové vady, které jsou způsobeny obstrukcí (uzávěrem) střeva 87 // 4. Pooperační péče (Kohoutová Eva) 90 // 1. Ošetřovací péče o dítě po větších operacích 90 // 2. Pooperační péče po operaci hlavy 92 // 1. Dýchací systém 92 // 2. Stav dostatečné tkáňové perfuze 93 // 3. Neurologické funkce 95 // 4. Sledování možných infekčních komplikací 96 // 5. Sledování bilance tekutin a elektrolytů 97 // 3. Pooperační péče po operacích hrudníku 98 // 1. Dýchací systém 98 // 2. Kardiovaskulární systém 100 // 3. Ošetřování hrudního drénu a hrudní drenáže 100 // 4. Bilance tekutin 101 // 5. Zjišťování možných infekčních komplikací 101 // 4. Ošetřování pacienta po větších nitrobřišních operacích 101 // 1. Kardiovaskulární systém 102 // 2. Dýchací systém 102 // 3. Ošetřování žaludeční sondy 103 // 4. Sledování aspekcí a palpaci nálezu na břiše 103 // 5. Sledování známek zevního krvácení 103 // 6. Bilance tekutin 104 // 7. Laboratorní odběry 104 // 5. Požití kyselin a louhů u dětí (Kohoutová Eva) 105 //
1. Kyseliny 105 // 2. Alkalie (louhy) 106 // 6. Onemocnění zažívacího traktu (Kohoutová Eva) 108 // 1. Anatomie a fyziologie zažívacího traktu 108 // 1. Jícen 108 // 2. Žaludek 108 // 5 // 3. Střevo 109 // 4. Trávení a vstřebávání živin 110 // 2. Poruchy funkce gastrointestinálního traktu a jeho selhání 111 // 1. Paralytický ileus 112 // 3. Gastrointestinální krvácení 113 // 4. Slizniční poškození v kritických stavech 116 // 5. Portální hypertenze 117 // 1. Jícnové varixy - Esophageální varixy 118 // 6. Akutní onemocnění břicha 120 // 1. Peritonitida 121 // 2. Appendicitida 121 // 3. Cholecystitis 122 // 4. Pancreatitis 123 // 7. Poruchy vodního a elektrolytového hospodářství u dětí 125 // 1. Tělesná voda a její distribuční prostory 125 // 8. Průjmová onemocnění 133 // 7. Selhání jater a ošetřovatelská péče (Kohoutová Eva) 135 // 1. Anatomie jater 135 // 2. Příčiny jaterního selhání 136 // 3. Ošetřovatelská péče a postupy u dítěte v jaterním komatu 140 // 1. Monitorování neurologické 140 // 2. Monitorování kardiorespirační 140 // 3. Sledování jaterního systému 140 // 4. Monitorování renálnflio systému 141 // 5. Monitorování koagulačního systému 141 // 4. Ascites 141 // 5. Reyův syndrom 143 // 1. Monitorování Reyova syndromu 145 // 2. Léčba Reyova syndromu 146 // 6. Virové hepatitídy (Lokaj Petr) 147 // 7. Virová hepatitída A (VHA) 148 // 1. Diagnostika VHA 148 // 2. Klinické formy VHA 150 // 8. Virová hepatitída B (VHB) 152 // 1. Kapsida 152 // 2. Nuklenoid 152 // 6 // 3. Serologické nálezy při VHB 153 // 9. Virová hepatitída C (VHC) 155 // 10. Virová hepatitída D (VHD) 156 // 11. Virová hepatitída E (VHE) 156 // 8. Onemocnění dýchacího systému (Klímovič Michal) 159 // 1. Anatomie dýchacích cest 159 // 2. Fysiologie dýchání 161 //
1. Plicní compliance 162 // 2. Plicní rezistence 162 // 3. Onemocnění dýchacích orgánů 164 // 4. Respirační insuficience 165 // 5. Zánětlivé stenózy 168 // 1. Laryngotracheobronchitis acuta 168 // 2. Epiglotitis acuta 170 // 6. Vrozené plicní anomálie 172 // 1. Ageneze plic 172 // 2. Kongenitální plicní cysty 172 // 3. Kongenitální lobární emfyzém 173 // 4. Brániční kýly 173 // 7. Cizí tělesa v dýchacích cestách 173 // 8. Bronchiolitis 174 // 9. Pneumonie 175 // 10. ARDS 177 // 11. Status asthmaticus 179 // 12. Syndrom plicní embolizace 181 // 13. Tonutí 182 // 9. Umělá plicní ventilace (Klimovič Michal) 185 // 1. Plicní mechanika 185 // 1. Elasticita 186 // 2. Compliace (roztažnost) 187 // 3. Rezistence 187 // 4. Časová konstanta 188 // 2. Ventilační parametry 188 // 1. CPAP 188 // 2. IA 189 // 3.IMV : 190 // 7 // 4. SIMV 190 // 5. SIMV + SUPP 191 // 6. IPPV 191 // 7. Objemově kontrolovaná ventilace 191 // 8. Tlakově kontrolovaná ventilace 191 // 9. PRVC 191 // 3. Sesterská péče o pacienta s UPV 192 // 1. Odsávání 192 // 2. Péče o endotrachiální kanylu 193 // 3. Celkové sledování pacienta 193 // 4. Nekonvenční ventilační postupy 193 // 1. Trysková ventilace 193 // 2. Vysokofrekvenční oscilační ventilace 193 // 3. Mimotělní oxygenační metody 194 // 10. Kardiovaskulární onemocnění (Nečasová Anna) 195 // 1. Úvod 195 // 2. Fetální oběh krevní 197 // 3. Anatomie srdce 200 // 1. Funkce srdce 200 // 2. Elektrická aktivita srdce 202 // 4. Srdeční selhání 205 // 1. Vyšetřovací metody 208 // 2. Ošetřování dítěte 213 // 5. Srdeční dysrytmie 215 // 1. Dysrytmie - poruchy rytmu 215 // 6. Ošetřovatelská péče před katerizačním vyšetřením.222 // 1. Kardiovaskulární onemocnění 223 // 11. Onemocnění ledvin (Fedora Michal) 224 // 1. Úvod 224 //
2. Základní anatomie 224 // 1. Struktura ledviny 224 // 2. Cévní zásobení ledviny 224 // 3. Renální tubuly a sběrné kanály 225 // 4. Uretery, močový měchýř, uretra 225 // 3. Základní fyziologie 225 // 1. Glomerulámí funkce 225 // 8 // 2. Tubulámí funkce 225 // 3. Vývoj funkce ledvin 226 // 4. Obecné klinické pojmy 227 // 1. Dehydratace 227 // 2. Hyponatremie 229 // 3. Hypokalemie 231 // 4. Hyperkalemie 233 // 5 .Akutní selhání ledvin 234 // 1. Poruchy v rovnováze tekutin 236 // 2. Poruchy v acidobazické rovnováze // a v rovnováze iontů 237 // 3. Infekce a hematologické komplikace 238 // 4. Vyšetření ledvinných funkcí 238 // 5. Léčba 239 // 6. Eliminační metody 242 // 1. Hemodialýza a peritoneální dialýza 242 // 2. Hemoperfúze 245 // 3. Hemofiltrace 245 // 12. Vybrané kapitoly z hematologie (Lokaj Petr) 247 // 1. Myelopoesa 247 // 1. Erytropoesa 247 // 2. Železo 248 // 3. Vitamín B12 + Kyselina listová 249 // 4. Červená krvinka (Erytrocyt) 250 // 5. Hemolýza 251 // 6. Hemoglobin a jeho funkce 251 // 7. Anemie 254 // 8. Granulopoesa 254 // 9. Retikuloendoteniální systém 256 // 10. Trombopoesa 256 // 11. Funkce krve 257 // 12. Důležité vlastnosti krve 257 // 2. Hemostáza 258 // 1. Cévní stěna 259 // 2. Primární hemostasa 259 // 3. Plasmatický systém 260 // 4. Poruchy krevního srážení 262 // 5. Léčba poruch krevního srážení 264 // 9 // 3. Krevní skupiny 265 // 4. Krev a její deriváty, indikace ? jejich podávání.266 // 1. Potransfusní reakce 268 // 13. Otravy v dětském věku (Kohoutová Eva) 270 // 1. Základní postupy a zásady při léčbě akutní intoxikace .270 // 1. Identifikace otravy 271 // 2. Snížení vstřebávání požité látky 271 // 3. Zvyšování eliminace toxinů ze žaludku 273 // 4. Monitorování u otrav 274 // 2. Otrava atropinem 275 //
3. Otrava methylalkoholem 275 // 4. Rostlinné otravy 276 // 1. Smrtelné otravy houbami 277 // 5. Otrava benzinem a petrolejem 277 // 6. Otrava kyanidy 278 // 7. Otrava kysličníkem uhelnatým 278 // 8. Otrava salicyláty 280 // 14. Parenterální výživa v dětském věku (Kohoutová Eva) 282 // 1. Historie 282 // 2. Indikace parenterální výživy 284 // 3. Patofyziologické aspekty parenterální výživy 285 // 4. Základní postup v zajištění 286 // 1. Bílkoviny 287 // 2. Přívod cukrů 288 // 3. Přívod tuků 288 // 4. Podávání albuminu 289 // 5. Metabolický význam vitaminů 289 // 15. Psychologické aspekty intenzivní péče (Kohoutová Eva) 291 // 16. Nový způsob ošetřovatelské péče o děti v kritickém stavu (Trojanová Jana, Fabulová Marie) 294 // Seznam tabulek a obrázků 300 // Literatura 302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC