Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 1997
279 s.

objednat
ISBN 80-86005-59-3 (brož.)
Oikúmené
Obsahuje předmluvu, úvod, závěr, rejstříky
Bibliografie: s. 253 - 270
Katolicismus - dějiny - učebnice vysokošk.
Křesťanství - dějiny - učebnice vysokošk.
000051251
OBSAH // Předmluva... 7 // Úvod... 9 // NEVĚSTA KRISTOVA (Církev v Novém zákoně)...15 // Sbor v Jeruzalémě...16 // Sbory Pavlových epištol...17 // Doba po Pavlovi...23 // TĚLO KRISTOVO (Církev v prvním tisíciletí)...29 // Církev v liturgii... 29 // Znaky církve...38 // Církevní struktury...56 // Církev ve světě ...61 // Byzantské umění...62 // SANCTA ROMANA ECCLESIA (Doba románská a gotická)... 68 // Dějinný rámec...71 // Vnitřní život církve...72 // Papežský primát...75 // Církev v románském a gotickém umění...77 // Pauperes Christi...82 // CÍRKEV SLOVA (Církve reformační)...89 // Zástup vyvolených a povolaných ze všech národů. // Husitství a Jednota bratrská...90 // Hus a jeho předchůdci ...90 // Husité...96 // Jednota bratrská... 101 // Shromáždění svátých, v němž se evangelium čistě učí a svátosti se // náležitě vysluhují...110 // Luterství... 110 // Shromáždění věřících, vyvolané či sebrané ze světa... těch, // kteří skrze Slovo a Ducha svátého... ctí pravého Boha...123 // Reformovaní...123 // Počet vyvolených, kteří byli, jsou a budou shromážděni v jedno pod // svou hlavou, Kristem...138 // Protestantismus v USA...138 // Dějinný vývoj v USA...140 // Domácí misie, evangelizace...148 // Zámořská misie...150 // Situace křesťanství v USA ve 20. století...151 // Hodnocení amerického křesťanství...157 // SACRAMENTUM MUNDI - LUMEN GENTIUM // (Poreformační
katolictví)...163 // Barokní katolictví...163 // 2. vatikánský koncil...168 // CÍRKEV VE 20. STOLETÍ...173 // Církev v první republice...174 // Církev v Evropě po první světové válce...188 // Po druhé světové válce...194 // Výzva sekularizace...198 // Diskuse o církvi v osmdesátých letech...211 // Misie a evangelizace...219 // Církev chudých...227 // Letniční hnutí...233 // Hnutí pastorálního poradenství...237 // Ekumenismus...239 // PERSPEKTIVA BUDOUCNOSTI...244 // Autobiografický závěr ... 249 // Seznam zkratek...251 // Užitá a doporučená literatura...253 // Rejstřík jmenný...271 // Rejstřík biblických odkazů...277

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC