Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28) Půjčeno:28x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
254 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1352-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-6913-4 (online ; pdf)
Psychologie pro každého
Popsáno podle tištěné verze
000051260
OBSAH // ÚVOD - PROČ A JAK ČÍST TUTO KNÍŽKU?...9 // Pro koho je tato knížka určena...10 // Nízká sebedůvěra může mít různé důsledky...12 // Pro koho je tato knížka určena až poté, co vyřeší jiné důležitější problémy 13 Jak číst tuto knížku...14 // PRVNÍ ČÁST // CO JE TO MALÁ SEBEDŮVĚRA // JAK SE MALÁ SEBEDŮVĚRA PROJEVUJE...19 // Důsledky malé sebedůvěry...20 // Esence nízkého sebevědomí a malé sebedůvěry - naše hluboká // přesvědčení o sobě...20 // Vliv malé sebedůvěry na člověka...21 // Vliv malé sebedůvěry na běžný život...25 // Sebepojetí...27 // JAK MALÁ SEBEDŮVĚRA VZNIKÁ...28 // Zážitky související s rozvojem malé sebedůvěry...30 // Časté nebo systematické trestání, odmítání nebo zneužívání...31 // Nadměrné rodičovské standardy, které dítě nemůže dosáhnout ... 35 // Nedostatečná sebedůvěra jako rodičovský vzor...38 // Konflikty rodičů mezi sebou...39 // Nadměrné standardy skupiny vrstevníků nebo sourozenců...43 // Terč vybíjení stresu druhé osoby...44 // Příslušnost do rodiny, sociální skupiny nebo rasy, která je většinovou // společností značkována nebo podceňována...45 // Chybění „dobrých zážitků“...46 // „Nepatřit“ do rodiny . :...50 // „Nepatřit“ ve škole...50 // Vleklé problémy v blízkých vztazích ...51 // Ponižování v práci, dlouhodobý pracovní stres...53 // Traumatické zážitky...55 // Most mezi
minulostí a současností - kognitivní schémata...57 // Pohled na sebe - jádrová kognitivní schémata...57 // Posuny v myšlení - kognitivní omyly...59 // Podmíněná pravidla pro život...64 // CO MALOU SEBEDŮVĚRU UDRŽUJE...70 // Spuštění bludného kruhu - narušení nebo nesplnění podmíněných // pravidel...71 // Reakce na ohrožení - negativní předpověď...74 // 5 // Vliv negativní předpovědi na emocionální stav a tělesné příznaky // Reakce „boj nebo útěk“... // Vliv negativní předpovědi na chování... // Vyhýbání se problému... // Zabezpečovací manévry... // Zamaskování problému... // Boj... // Narušení výkonu... // Znehodnocení úspěchu... // Potvrzení jádrových schémat... // Metoda padajícího šípu... // Sebekritické myšlenky ... // Emoční dopad sebekritického myšlení... // Mapa vlastního bludného kruhu malé sebedůvěry... // IV. FALEŠNÉ SEBEVĚDOMÍ ... // Narcistická porucha osobnosti... // DRUHÁ ČÁST // JAK SE DÁ MALÁ SEBEDŮVĚRA PŘEKONAT // 76 // 78 // 80 // 80 // 82 // 82 // 83 // 83 // 84 // 84 // 85 // 86 87 89 // 91 // 91 // V. KOREKCE NEGATIVNÍ PŘEDPOVĚDI...97 // Situace spouštějící negativní předpovědi...99 // Jak negativní předpovědi fungují ...100 // Přeceňování pravděpodobnosti, že se něco špatného stane...100 // Přeceňování důsledků, pokud by ? ohrožující situaci došlo...101 // Podceňování vlastních schopností situaci řešit...102 // Podceňování
možné pomoci zvnějšku ...102 // Chování sloužící ? obraně...103 // Jak rozpoznat negativní předpovědi a obranné chování ...104 // Jak testovat negativní předpovědi...110 // Experimentování s novým chováním ...113 // VI. PŘEKONÁNÍ NADMĚRNÉ SEBEKRITIKY...121 // Vliv nadměrné sebekritiky...122 // Proč nadměrná sebekritika více škodí, než pomáhá ...124 // Jak překonat nadměrnou sebekritiku ...126 // Zvýšení vnímavosti pro sebekritické myšlenky...126 // Testování sebekritických myšlenek...130 // VII. ZVÝŠENÍ SEBEPŘIJETÍ ...139 // Předsudky o pozitivním smýšlení o sobě...140 // Zaostřeno na pozitivní kvality...141 // Uvedení napsaného do reálného života...144 // Pozitivní poznámkový blok...146 // Sebeodměňování...148 // 6 // Vlil. ZMĚNA PODMÍNĚNÝCH PRAVIDEL...151 // Odkud podmíněná pravidla pocházejí...152 // Charakteristiky podmíněných pravidel souvisejících s malou sebedůvěrou 156 // Formy maladaptivních podmíněných pravidel...159 // Vztah podmíněných pravidel a jádrových přesvědčení...160 // Identifikace podmíněných pravidel...161 // Zjišťování vlivu podmíněných pravidel na život...167 // Změna podmíněných pravidel...169 // ÚPRAVA JÁDROVÝCH PŘESVĚDČENÍ O SOBĚ... // Kde se berou jádrová přesvědčení... // Jak svá schémata kompenzujeme a jak se jim vyhýbáme ... // Jak určit jádrová schémata - technika padajícího šípu... // Jak zkoumat svá
jádrová přesvědčení... // Jak určit a upevnit alternativní jádrová přesvědčení... // Zkoumání vlastního života ve světle alternativního přesvědčení // Dopis původci vašich jádrových schémat... // Dopis z druhého břehu... // . . 182 // . . 183 . . 185 . . 186 . . 189 . . 192 . . 193 . . 196 . . 200 // TŘETÍ ČÁST // PROTISTRESOVÝ PROGRAM // X. ASERTIVNÍ MINIMUM...205 // Reakce zpětnou vazbou...206 // Pozitivní aserce... . 208 // Komplimenty...210 // Umění empatického naslouchání...211 // Asertivní odmítnutí...212 // Umění požádat o laskavost...213 // Reakce na odmítnutí...213 // Technika otevřených dveří...214 // Negativní dotazování ...215 // Negativní aserce...217 // Asertivní obligace...218 // XI. RELAXACE A MEDITACE...219 // Relaxace...219 // Jak nacvičovat relaxaci...223 // Progresivní relaxace...223 // Zkrácená progresivní relaxace ...224 // Podmíněná relaxace...225 // Rychlá relaxace...225 // Aplikovaná relaxace...226 // Snímek těla...226 // Meditace...228 // Jak meditovat...228 // Různé styly meditace...229 // 7 // XII. PŘÍJEMNÉ AKTIVITY...234 // XIII. PLÁNOVÁNÍ ČASU...238 // Plánování času jako sebevedení a sebeřízení ...241 // Osobní možnosti a prostředky...245 // Organizace časového rozvrhu...245 // Vedení časových záznamů...245 // Organizace dne...245 // Pověřování druhých úkoly...246 // XIV. POTŘEBA SMYSLU ...247 // Sny o sobě, vztazích a cílech...247 // Hodnoty...249
// Smysl života...250 // ZÁVĚR...253 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC