Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:12x 
BK
Praha : Scriptum, 1992
122 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-85528-18-5
Reprint vydání z roku 1944 doplněný Klíčem k překladům
000051400
Rekat.
OBSAH: // I. Výslovnost a přízvuk... 5 // II. První skloňování ... 7 // • • // ?. Časování sloves I. třídy... 9 // IV. Podstatná jména ženského a středního rodu 10 // V. Zvláštnosti: První přídavná jména...12 // VI. Osobní zájmena. Minulý čas...14 // VII. Budoucí čas ...16 // VIII. Určení místa ...17 // IX. Podstatná jména třetí deklinace ... 18 // X. Další vzory třetí deklinace... 20 // XI. Další skupiny podstatných jmen třetí deklinace 22 // XII. Minulý čas dokonalý. Ženské vzory třetí deklinace ...\ 24 // XIII. Další ženské vzory...26 // XIV. Vzory středního rodu třetí deklinace ... 27 // XV. Druhá třída sloves...30 // XVI. Přídavná jména podle třetí deklinace ... 32 // XVII. Třetí třída slovesná...34 // XVIII. Příčestí činné a trpné...36 // XIX. čtvrtá deklinace podstatných jmen ... 39 // XX Čtvrtá třída slovesná...41 // XXL Pátá deklinace podstatných jmen...43 // XXII. Trpný rod první třídy slovesné . s...44 // ???. Passivum (trpný rod) druhé třídy slovesné . . 46 // XXIV. Trpný rod třetí třídy slovesné...48 // XXV. Passivum čtvrté třídy slovesné ...50 // XXVI. Zpodstatnělá přídavná jména ...52 // XXVII. Druhý a třetí stupeň přídavných jmen ... 54 XXVIII. Příslovce (adverbia)...56 // XXIX. Zájmena tázací...58 // XXX. Zájmena ukazovací ...60 // XXXI. Další zájmena ukazovací ...61 // XXXII. Předminulý čas. Zájmeno idem ...63 // XXXIIL
Futurum exactum...65 // XXXIV. Zájmena neurčitá...66 // XXXV. Nepravidelná zájmena...69 // XXXVI. Číslovky ...71 // XXXVII. Spojovací způsob přítomný...73 // XXXVIII. Spojovací způsob přítomný trpný ;...76 // XXXIX. Konjunktiv imperfekta ...78 // XL. Konjunktiv perfekta... . 80 // XLI. Participium budoucího času. Gerundium a gerundivum ...83 // XLII. Složeniny sloves esse...86 // XLllI. Sloveso posse...88 // XLIV. Sloveso ferre a složeniny...90 // XLV. Sloveso velle a nolle...’...94 // XLVI. Poslední nepravidelná slovesa...96 // XLVIL Vazba akusativu a nominativu s infinitivem . 99 // XLVIII. Ablativ absolutní...101 // XLIX. Neosobná slovesa a zdvojky v perfektu . . . 103 // L. Doslov... 107
(OCoLC)39565584
cnb000073729

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC