Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
V českém jazyce vyd. 1.
Praha : Prostor, 2001
317 s.

objednat
ISBN 80-7260-051-6 (váz.)
Obzor ; sv. 33
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, úvod, poznámky, jmenný rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie: s. 285-307
Civilizace - paměť kulturní - pojednání
Kultura - paměť kulturní - pojednání
000051441
OBSAH // Předmluva 15 // Úvod 19 // První část TEORETICKÉ ZÁKLADY 29 // První kapitola KULTURA VZPOMÍNÁNÍ 31 // Úvodní poznámky 31 // I. Společenská konstrukce minulosti: // Maurice Halbwachs 36 // I. Individuální a kolektivní paměť 36 // 2. Figury vzpomínání 38 // a) Vztah k prostoru a času 38 // b) Vztah ke skupině 39 // c) Rekonstruktivita 40 // 3. Paměť versus historie 42 // 4. Shrnutí 44 // II. Formy kolektivního vzpomínání: komunikativní a kulturní paměť 46 // I. „The floating gap“: dva modi memorandi 46 // 2. Rituál a svátek jako primární organizační formy kulturní paměti 53 // 3. Krajiny vzpomínáni. „Mnemotop" Palestina 56 // 4. Přechody 57 // a) Připomínka zesnulých 57 // b) Paměť a tradice 60 // III. Možnosti kulturní paměti: // „horká“ a „chladná“ vzpomínka 62 // 1. Mýtus o „historickém smyslu“ 62 // 2. „Chladná“ a „horká" možnost 63 // 3. Spojenectví moci a paměti 65 // 4. Spojenectví moci a zapomnění 66 // 5. Dokumentace - kontrola dějin, anebo zajištění jejich smysluplnosti? 67 // 6. Absolutní a relativní minulost 69 7. Mytomotorika vzpomínky 72 a) Fundující a kontraprézentní vzpomínka 72 b) Vzpomínka jako akt odporu 76 // Druhá kapitola KULTURA PÍSMA 79 // I. Od rituální к textové koherenci 79 // 1. Opakování a interpretace 80 // 2. Opakování a zpřítomňování 81 // 3. Nejstarší písma znalé kultury: proud tradice 82 // 4. Kanonizace a interpretace 84 // 5. Opakování a variace 86 // II. Kánon: vyjasnění pojmu 92 /. Dějiny významu ve starověku 92 a) Měřítko, pravítko, kritérium 95 // b) Předobraz, vzor 96 // c) Pravidlo, norma 97 // d) Tabulky, soupisy 97 // 2. Novější dějiny významu 100 // a) Kánon a kód 101 // b) Světící princip: jednotící formule či autonomie 102 // c) Posvěcený stav: kánon a klasika 103 //
3. Shrnutí 106 // a) Vyostření invariance: od přesnosti ke svatosti 107 // b) Omezení variance: upoutání a závaznost ve znamení rozumu 108 // c) Vyostrení hranice: polarizace 109 // d) Vyostrení hodnotící perspektivy: ustavení identity 110 // Třetí kapitola KULTURNÍ IDENTITA A POLITICKÁ IMAGINACE 115 // I. Identita, vědomí, reflexivita 115 // I. Osobni a kolektivní identita 115 // 2. Základní struktury a intenzifikační formy 117 // 3. Identita, komunikace, kultura 122 a) Formy symbolizace identity 122 // b) Cirkulace 123 // c) Tradice: obřadná komunikace a rituální koherence 125 // II. Zrod národa jako vystupňování základních struktur kolektivní identity 126 // 1. Integrace a centralita 127 // 2. Distinkce a rovnost 133 // Druhá část KAZUISTICKÉ STUDIE 141 // Úvodní poznámka 143 // Čtvrtá kapitola EGYPT A ZROD STÁTŮ 147 // I. Základní rysy egyptské kultury písma 147 // I. Mytomotorika integrace 147 // 2. „Monumentální diskurz“: písmo moci a věčnosti 149 // 3. Kánon a identita 153 // II. Chrám pozdní doby jako „kánon“ 155 // 7. Chrám a kniha 155 // 2. Chrámový nomos 162 // 3. Platón a egyptský chrám 166 // Pátá kapitola IZRAEL A OBJEV NÁBOŽENSTVÍ 171 // I. Náboženství jako vzpoura 171 1. Vztyčeni „železné zdi": cesta Izraele a Egypta k ortopraktickému vymezení 171 // 2. Exodus jakožto vzpomínková figura 174 // 3. „Hnutíjediného Jahveho" jako paměťově formativní společenství vzpomínky 175 // 4. Náboženství jako vzpoura. // Vznik náboženství z opozice proti (vlastní) kultuře 177 // 5. Obnova ryzosti tradice jako perská kulturní politika 179 // II. Náboženství jako vzpomínka: Deuteronomium jako paradigma kulturní mnemotechniky 183 // 1. Hrůza zapomnění: zakládací legenda // kulturní mnemotechniky 185 // 2. Ohrožení vzpomínky a společenské // podmínky zapomnění 190 //
Šestá kapitola ZROZENÍ DĚJIN Z DUCHA PRÁVA 197 // 1. Sémiotizace ve znamení trestu a záchrany 197 // 1. iustitia connectiva 199 // 2. Chetitská historiografie kolem roku 1300 pí: n. I. 202 // 3. Sémiotizace dějin ve znamení záchrany 208 // II. Teologizace dějin ve znamení teologie vůle. // Od „charismatické události“ к „charismatickým dějinám“ 212 // 1. Znak a zázrak: charismatické události jako první krok teologizace dějin 212 // 2. Charismatické dějiny jako druhý stupeň teologizace dějin 214 // 3. Ke genealogii viny 217 // Sedmá kapitola ŘECKO A UKÁZNĚNÉ MYŠLENÍ 221 // I. Řecko a důsledky skripturální kultury 221 1. Alfabetická písemná soustava 221 // 2. Písemná soustava a skripturální kultura 224 // II. Homér a vznik řeckého národa 230 // 1. Heroická doba jakožto homérská vzpomínka 230 // 2. Vzpomínka na Homéra: klasika a klasicismus 234 // III. Hypolépse - skripturální kultura a myšlenková revoluce v Řecku 236 1. Organizační formy hypoleptického diskurzu 238 // 2. Hypoleptický proces jakožto institucionalizace autority a kritiky 240 // 3. Má myšlení dějiny? Duchovní dějiny jako hypoleptický proces 243 // KULTURNÍ PAMĚŤ: POKUS O SHRNUTÍ 247 Poznámky 255 Literatura 285 // Jmenný rejstřík 309

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC