Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
2., rozš. a dopl. vyd.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007
672 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7106-903-4 (váz.)
Dějiny států
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000051527
Portugalsko a jeho historie ...5 // 1. CESTA K SVÉBYTNOSTI...7 // Paleolit a mezolit (od počátků do 6000 př.n.l.)...7 // Neolit a eneolit (6000-2000 př.n.l.) ...9 // Doba bronzová a vliv středomořských civilizací (2000-200 př.n.l.) ...11 // Římská okupace (200př.n. 1.-1. stol. n.l.)...13 // Pronikání křesťanství (1. stol. n. 1.-400)...18 // Nadvláda Germánů (400-711) ...20 // Období muslimské hegemonie (711-850)...25 // Hrabství Portucale (850-1000)...27 // Reconquista (1000-1100) ...31 // 2. POČÁTKY PORTUGALSKÉHO KRÁLOVSTVÍ...36 // Církevní autonomie (1100-1121) ...36 // Afonso Henriques - obhájení suverenity (1121-1140)...39 // Dobytí Lisabonu (1140-1150) ...41 // Konsolidace bojem (1150-1179) ...44 // Sancho 1. - Osídlovatel (1179-1211)...50 // Alfons II. - nové přístupy i konflikty (1211-1223)...54 // Sancho II. - rex inutilis (1223-1248)...57 // Vláda Alfonse III. - budování státu (1248-1279) ...60 // První část vlády krále Dinise (1279-1307) - zhodnocení země...64 // Závěr vlády krále Dinise (1308-1325) - konflikty a války ...71 // Alfons IV. (1325-1357) - vstříc moru a tragédii milenců...74 // Úpadek burgundské dynastie, vláda Pedra I. (1357-1367) a Ferdinanda I. // (1367-1383)...79 // Revoluce měst (1383-1385)...85 // Rozvoj kultury (do začátku 15.století) ...89 //
3. ČAS ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ...95 // Předpoklady výbojů - konsolidace za Jana I. (k dobytí Ceuty, 1385-1415) .. .95 // Počátky expanze za Jana I. (1415-1433)...100 // Výboje za krále Duarta (1433-1438) a za regentství prince Pedra (do roku 1446) ...107 // Expanze v prvním období vlády Alfonse V. (1438-1470)...113 // Maroko a dynastické nároky - brzdy expanze (14 70-1481)...118 // K vrcholu-doba Jana II. (1481-1495)...122 // Vznik světového impéria - první období vlády krále Manuela I. (1495-1510) ...130 // Vzrůstající potíže - druhá část Manuelovy vlády (1511-1521)...138 // Nástup inkvizice-vláda Jana III. (1521-1557) ...143 // Krize a ztráta samostatnosti - vláda Šebestiána (1557-1578) a Jindřicha (1578-1580) ...154 // Kulturní rozvoj v letech 1385-1580...160 // 4. UNIE SE ŠPANĚLSKEM...172 // Éra Filipa I. (ve Španělsku Filip II., 1580-1598)...172 // Krize společného státu za Filipa II. (1598-1621) a v prvním období vlády Filipa III. (1621-1630) ...178 // Od marasmu k převratu (1630-1640) ...182 // Kultura posilující (1580-1640) ...187 // 5. DYNASTIE BRAGANGA OD NÁSTUPU (1640) K ÚSTUPU (1807) ...191 // Restaurace (1640-1641)...191 // Válka za udržení nezávislosti (1640-1668) za vlády Jana IV. a Alfonse VI. . .195 // Absolutní monarchie Pedra II. (1667-1706)...202 // Vláda Jana V. (1706-1750) - pokusy o vzestup ...207 // Pombalův osvícenský absolutismus: likvidace opozice (l 750-1760)...215 // Doba reforem (1761-1777)...221 // Marie 1.(1777-1792) - od antipombalismu k neopombalismu ...227 // Od válek k útěku (1793-1807)...233 // Duch národa (1640-1807) ...240 //
6. ZAPOMENUTÁ ZEMĚ...248 // Tři francouzské invaze (1808-1811)...248 // Pod britskou patronací (1812-1820) ...253 // Revoluce, návrat krále a ztráta Brazílie (1820-1822) ...259 // Boj o ústavu (1822-1826)...263 // Obtížná cesta k ústavnosti (1826-1834)...267 // Povstání a neklid (1834-1842)...271 // Nestabilita (1842-1856) ...276 // Umdlévající monarchie (1856-1870)...281 // Afrika vzorném poli (1870-1885)...289 // Od „růžové тupу" k ultimátu (1886-1890)...297 // Otřesená monarchie (1891-1896)...302 // Vzestup republikánského vlivu (1897-1904) ...308 // Uklidňování diktaturou? (1905-1907)...313 // Soumrak monarchie (1908-1910)...316 // Kultura 19. století...319 // 7. „STARÁ REPUBLIKA" ...329 // Od převratu k ústavě (1910-1911) ...329 // Konec iluzí (1912-1914) ...334 // Válčit v Africe nebo v Evropě? (1914-1916)...338 // Tíha války (1916-1918)...342 // Konec „sidonismu", počátek chaosu (1918-1920) ...346 // Krize demokracie (1920-1924)...350 // Agónie „staré republiky" (1924-1926)...355 // Kultura v republikánském kvasu ...358 // 8. OD VOJENSKÉ DIKTATURY K NOVÉMU STÁTU...362 // Vojenský převrat-a co dál? (1926-1928)...362 // Ministr financí Salazar (1928-1930) ...367 // K režimu osobní moci (1930-1932)...370 // Cesta k Novému státu (1932-1933)...373 // Salazarovo Portugalsko (1934-1936)...378 // S válkou za zády (1936-1938) ...382 // Neutrálni Portugalsko (1939-1942)...387 // Triumf i hořkost neutrality (1943-1945) ...393 //
9. PŘEŽÍVÁNÍ SALAZARISMU...397 // Diktatura v rozpacích (1945-1947) ...397 // V bezpečném přístavu (1948-1951) ...402 // Klidná léta? (1952-1956) ...407 // Krize diktatury (1957-1958)...411 // Opozice sílí (1959-1960)...417 // Od koloniální otázky k válce o kolonie (1960-1961)...420 // Bouřlivá léta (1962-1965)...425 // Závěr Salazarových časů (1965-1968)...429 // Caetanovo Portugalsko - pokusy o reformy (1968-1970)...434 // Soumrak„marcelismu" (1970-1973) ...439 // Karafiátová revoluce (1974)...445 // Kultura za diktatury (1926-1974)...449 // 10. DEMOKRATICKÉ PORTUGALSKO ...460 // Hledání cest (1974)...460 // Horké léto v horkém roce (1975) ...466 // Konsolidace (1976-1978) ...472 // Do Evropy (1979-1985)...477 // Demokratická součást Evropy (po roce 1985)...482 // Kultura po roce 1974 ...489 // 11. HISTORIE CESKO-PORTUGALSKÝCH VZTAHŮ ...497 // Počátky (do objevných cest) ...497 // Novověk (16.-18.století)...500 // Za obrození (do roku 1918) ...505 // Mezi dvěma válkami ...511 // Ve válečných prvních poválečných letech ...514 // Nepřátelské systémy (1950-1974) ...516 // Sblížení v Evropě (po roce 1974) ...519 // DODATKY // Chronologický přehled významných událostí...525 // Dynastické přehledy, hlavy států a vlád...539 // Vybraná literatura k dějinám Portugalska...546 // Seznam použitých zkratek ...607 // Rejstřík ...611
(OCoLC)190778496
cnb001753339

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC