Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
V Plzni : Západočeská univerzita, 2005
49 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7043-437-6 (brož.)
Edice prací studentů a pedagogů katedry filozofie FF ZČU
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000051679
OBSAH // ÚVOD___S // 1 KOMUNIKACE A NLP___7 // 1.1 KOMUNIKAČNÍ PROCES ANEB JAK TO CELÉ VLASTNĚ FUNGUJE 7 // 1.2 NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVANÍ 10 // 2 CO VŠE NLP OBSAHUJE?___12 // 2.1 MAPY A FILTRY 12 // 2.2 ZRCADLENÍ A RAPORT 13 // 2.2.1 TÓN A TEMPO 13 // 2.2.2 Rytmus dýchání 14 // 2.2.3 Pohyb 14 // 2.2.4 TĚLESNÝ POSTOJ 14 // 2.3 PACING (NÁSLEDOVÁNÍ) A LEADING (VEDENÍ) 15 // 2.4 KALIBRACE 16 // 2.5 METAMODEL 17 // 2.6 DALŠÍ POJMY 18 // 3 TYPOLOGIE PODLE NLP___19 // 3.1 DEFINOVÁNÍ CÍLŮ 19 // 3.2 PREFERENČNÍ ZPŮSOBY MYŠLENÍ 20 // 3.2.1 Vizuální typ 22 // 3.2.2 AUDmvNí typ 22 // 3.2.3 KlNESTETICKÝTYP 24 // 3.2.4 Ostatní typy 24 // 4 JAK ZJISTIT TYPY LIDÍ PODLE NLP___25 // 4.1 PREDIKÁTY V NLP 25 // 4.1.1 Senzoricky orientovaná slova vizuální 25 // 4.1.2 Senzoricky orientovaná slova auditivní 26 // 4.1.3 Senzoricky orientovaná slova kinestetická 27 // 4.1.4 Senzoricky orientovaná slova nespecifikovaná 27 // 4.1.5 PŘÍKLAD 28 // 4.2 POHYB OČÍ 28 // 4.3 OTÁZKOVÁNÍ 30 // 4.4 DALŠÍ NEVERBÁLNÍ SMYSLOVÉ NÁPOVĚDY 31 // 4.5 ZPŮSOB MLUVY 31 // 4.6 OSTATNÍ TĚLESNÉ PROJEVY 32 // 3 // 5 TEXTY PODLE NLP // 33 // 5.1 ČISTÉ TYPY 33 // 5.1.1 ČISTÝ VIZUÁLNĚ ZAMĚŘENÝ TEXT 33 // 5.1.2 ČISTÝ AUDITIVNÉ ZAMĚŘENÝ TEXT 34 // 5.1.3 ČISTÝ KINESTETICKY ZAMĚŘENÝ TEXT 35 // 5.2 NE-ČISTÉ TYPY 36 // 5.2.1 Smíšený text s vizuálním zaměřením 36 // 5.2.2 Smíšený text s AunmvNÍM zaměřením 37 // 5.2.3 Smíšený text
s kinestetickým zaměřením 38 // 6 PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ___39 // 6.1 VYUŽITÍ V PEDAGOGICKÉM PROCESU 39 // 6.1.1 ZÁKLADNÍ ROZEZNÁVÁNÍ TYPU 39 // 6.1.2 Využití kalibrace 42 // 6.1.3 Využití kotvení 42 // 6.2 PREZENTACE 43 // 6.3 OBCHODNÍ JEDNÁNÍ 43 // 6.4 ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 43 // ’ ODKAZY___44 // 7.1 TIŠTĚNÉ MATERIÁLY 44 // 7.2 INTERNETOVÉ ODKAZY 45 // 7.2.1 KOMPLETNÍ STRÁNKY O NLP 45 // 7.2.2 Tréninkové kurzy založené na NLP nebo využívající NLP 45 // 7.2.3 Recenze 46 // 7.2.4 ČLÁNKY V Č ASOPISECH A E-ČASOPISECH O NLP 46 // 7.2.5 Využití NLP v léčení a terapii 47 // 7.2.6 Zneužití NLP 47 // 7.2.7 Ostatní 47 // 8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ___49 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC