Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
V Ústí nad Labem : Albis international, 2007
449 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim., grafy ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86971-27-8 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. slovenský text, anglická a německá resumé
000051877
Předmluva...5 // I. STUDIUM ČESKÉHO NEKATOLICTVÍ V18. STOLETÍ A JEHO MOŽNOSTI...9 // Současný stav výzkumu českého nekatolictví 18. století (Zdeněk R. Nešpor)...12 // Možnosti využití fondů vikariátních úřadů v bádání o nekatolících doby předtoleranční a toleranční (na příkladu fondu Vikariátní úřad Nymburk) (Michal Řezníček)...ig // Možnosti studia muzejních památek pro bádání o nekatolících doby předtoleranční a toleranční (Petr Šorm)...26 // Agenda pravitatis haereticorum z jihovýchodních Čech jako pramen pro studium tajného nekatolictví v 18. století (Lenka Martínková).32 // Písně o králi Marokánovi jako synkreze literární a folklorní tématiky a motiviky (Petr Janeček)... 51 // II. LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZDÍLY ČESKÝCH NEKATOLÍKŮ V 18. A19. STOLETÍ...82 // Institucionální hranice českého tajného nekatolictví a počátků tolerančního protestantismu (Zdeněk R. Nešpor)...84 // Mělník pobělohorskou baštou katolicismu? Odchylky, přestupky, výstřelky (Jan Kilián)...112 // Tajní nekatolíci v 18. století na Krucembursku (Eva Novotná)...125 // Příspěvek ke studiu tajného nekatolictví v 18. století na panství Nové Město na Moravě (Anna Tůmová)...148 // Tajní nekatolíci ve východních Čechách (Opočensko a Dymokursko) (Petr Šorm)...165 // Reversy navrátilců do církve. Nekatolíci ve farnosti České Heřmanice v sedmdesátých letech 18. století (Milan Novotný)...183 // Sekta tzv. izraelitů v severovýchodních Čechách (Jana Kružíková)...191 // III. POHLEDY Z DRUHÉ STRANY KONFESIONÁLNÍ HRANICE...217 // Katolické misie u luteránů ve východní části Krušných hor mezi léty 1660 - 1730 (Jiří Wolf)...220 // Odlesk rezistencí aneb bipolarita protireformačních politik mezi Českým královstvím a Francií (Eva Kalivodová)...233 //
Nekatolíci v dílech některých profesorů arcibiskupského semináře v Praze (Hedvika Kuchařová)...254 // Postavení a role katolického faráře v malém světě nábožensky rozdělené obce. Farnost Horní Sloupnice a její duchovní správci (Jana Oppeltová & Věra Slavíková) ...267 // IV. ZAHRANIČNÍ SOUVISLOSTI ČESKÉHO NEKATOLICTVÍ ...286 // Vyprávění otců a dědů. Obnovení Jednoty bratrské ve světle ochranovských pramenů (Markéta Křížová) 289 // Luteránský element v životním běhu hornopolických poddaných (Markéta Seligová) 310 // Otázka konfese Slezanů v nobilitačních řízeních České dvorské kanceláře za vlády císaře Karla VI. a tzv. slezský inkolát (Jiří Brňovják) ...329 // V. KONFESIONÁLNÍ IDENTITA A NÁBOŽENSKÉ SEBEPOJETÍ ČESKÝCH NEKATOLÍKŮ 349 // Příspěvek k problému sebetematizace českých tajných nekatolíků (Jan Horský) 352 // Problémy s konfesijnou identitou českých protestantov po roku 1781 (Eva Kowalská) 364 // Doctrina et pietas. Předpoklady ke studiu teologického profilu českých a moravských evangelických farářů rané doby toleranční (Ondřej Macek) ...382 // VI. ZÁVĚREM ... ...412 // Možnosti historicko-antropologické a kulturnědějinné interpretace českého tajného a tolerančního nekatolictví 18. století (Jan Horský) ...412 // O autorech ...445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC