Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2004
224 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-210-3449-1 (brož.)
Monografie [Masarykova univerzita] ; [vol.] 10
Bibliografie na s. 206-223
Demokracie - Evropa střední - stol. 19.-20.
Demokratizace - Evropa střední - stol. 19.-20.
Politika - demokracie - Evropa střední - stol. 19.-20.
000052229
08SAH // 5 // OBSAH // ÚVOD...7 // 1. UTVÁŘENÍ MASOVÉ POLITIKY V EVROPĚ - // PŘÍSTUP STEINA ROKKANA...11 // 1.1 Centra a periferie - obecné východisko Rokkanova zkoumání 12 // 1.2 Makromodel vývoje evropských států...18 // 1.3 Konceptuálni mapa Evropy...19 // 1.4 Prahy demokratizace...26 // 1.5 Závěrem...32 // 2. KONFLIKTNÍ LINIE. STRANICKÉ SYSTÉMY // A ROZDÍLY MEZI ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ EVROPOU...34 // 2.1 Stein Rokkan a jeho koncept konfliktních linií...34 // 2.2 Proměny a problémy konceptu cleavages // v kontextu západní Evropy...41 // 2.3 Politické a sociologické konfliktní linie...44 // 2.4 Konfliktní linie v „postkomunistických" systémech...47 // 3. RAKOUSKO...55 // 3.1 Proces demokratizace rakouské politiky // a jeho institucionální faktory...55 // 3.2 Utváření konfliktních linií do roku 1918...59 // 3.3 Rakouská První republika, období autoritativního režimu // a okupace (1918-1945)...62 // 3.4 Reprodukce konfliktních linií v Rakousku po roce 1945...64 // 3.5 Konfliktní linie a rekonstrukce rakouského stranického // systému od 80. let 20. století...65 // 4. ČESKÉ ZEMĚ...71 // 4.1 Proces demokratizace české politiky a jeho institucionální faktory ...71 // 4.2 Utváření konfliktních linií od 19. století do roku 1938 ...75 // 4.3 Druhá republika. Protektorát Čechy a Morava, omezená demokracie a reálně socialistické panství - // eroze tradičních konfliktních linií (1938-1989)...87 // 4.4 Konfliktní
linie v české politice po roce 1989...89 // 6 // Konfliktní demokracie // 5. MAĎARSKO...102 // 5.1 Institucionální předpoklady vzniku a vývoje // kompetitivního stranického systému v Maďarsku...102 // 5.2 Kořeny masové politiky před rokem 1918...106 // 5.3 Meziválečné Maďarsko, konfliktní linie a politické strany...108 // 5.4 Maďarsko mezi nezávislostí a komunistickým panstvím 1945-1948 ...113 // 5.5 Komunistický režim v Maďarsku a jeho dědictví...116 // 5.6 Podoba konfliktních linií a stranického systému // v Maďarsku po roce 1989 ...117 // 6. SLOVENSKO...125 // 6.1 Problémy slovenského budování národa, slabost // demokratické tradice a konfliktní linie před rokem 1918...125 // 6.2 Konfliktní linie a slovenské stranictví v První republice...131 // 6.3 Třetí republika - demokratická „specifika" a konfliktní linie...139 // 6.4 Revitalizace a restrukturace konfliktních linií po roce 1989...142 // 6.5 Obnovený spor o podobu politického režimu - // mečiarismus versus antimečiarismus ...152 // 6.6 Perspektivy dalšího vývoje konfliktních linií...156 // 7.POLSK O...159 // 7.1 Polské konfliktní linie v éře záborů a Druhé republiky...159 // 7.2 Moderní politické proudy a konfliktní linie ...165 // 7.3 Polsko 1939-1989... 171 // 7.4 Třetí polská republika a důsledky historických dědictví...175 // 7.5 Volby 2001 a restrukturace konfliktních linií ...183 // 8.STŘEDOEVROPSKÉ DEMOKRACIE // VE SROVNÁVACÍ
PERSPEKTIVĚ...190 // 8.1 Kořeny a cesty demokracie...190 // 8.2 Politické tábory - jejich podoba, význam // a proměny voličského chování...195 // 8.3 Konfliktní linie a politické strany - proměny a perspektivy ...201 // POUŽITÁ LITERATURA...206 // } // INFORMACE O AUTORECH...224

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC