Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(18.3) Půjčeno:55x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2008
265 s. : il., portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-015-7 (váz.)
Obsahuje bibliografie
000052307
Předmluva ...7 // Kapitola 1 INDICKÁ A ČÍNSKÁ FILOSOFIE ...9 // 1.1 Období védské 9 // 1.2 Klasické ortodoxní systémy indické filosofie 13 // 1.3 Neortodoxní sméry indické filosofie 17 // 1.4 Konfucianismus ...22 // 1.5 Taoismus ...25 // Kapitola 2 ŘECKÁ FILOSOFIE ...32 // 2.1 Předsókratovská filosofie ...33 // 2.1.1 Mil0tšt9 přírodní filosofové ...33 // 2.1.2 Hérakleitos z Efisu (530-470 př. Kr) ...35 // 2.1.3 Pythagoras a pythagorejci ...36 // 2.1.4 Empedoklés z Akragantu (asi 492-433 př. Kr.) ...37 // 2.1.5 Anaxagorás z Klazomen (500-428 př. Kr.) ...37 // 2.1.6 Démokritos z Abdér a Leukippos (5. st. př. Kr.) ...38 // 2.1.7 Elejsk8 Ikola ...39 // 2.1.8 Sofisté ...40 // 2.1.9 Sókratés z Athén (asi 470-399př. Kr.) ...43 // 2.1.10 Sókratovské lkaly ...45 // 2.2 Platón ...48 // 2.2.1 Svét ideji ...50 // 2.2.2 Poznámka pro náročnějšího čtenáře o tom, kdo je podle Platóna filosof ...54 // 2.2.3 Svět. jeho stvořeni a struktura ...55 // 2.2.4 Duše ...56 // 2.2.5 Platónovo pojetí státu ...58 // 2.3 Arístotelós ze Stageiry ...63 // 2.3.1 Aristotelovo dílo ...64 // 2.3.2 Úrovně vědéní podle Aristotela ...64 // 2.3.3 Aristotelova logika ...65 // 2.3.4 Aristotelova metafyzika ...67 // 2.3.5 Aristotelova fyzika ...69 // 2.3.6 Aristotelova psychologie (nauka o duši) ...71 // 2.3.7 Aristotelova etika ...71 // 2.3.8 Aristotelova politologie ...73 // 2.4 Helénistická filosofie ...74 // 2.4.1 Stoicismus (stoa) ...75 // 2.4.2 Epikureismus ...79 // 2.4.3 Skepticismus ...80 // 2.4.4 Eklekticismus ...81 // 2.4.5 Alexandrijský eklekticismus ...81 // 2.4.6 Novopýthagorejci ...82 // 2.4.7 Novoplatonismus ...83 //
Kapitola 3 KŘESŤANSKÁ FILOSOFIE ...88 // 3.1 Křestanství ...88 // 3.1.1 Srovnání řeckého a hebrejského (na něj se váže i křesťanské náboženství) pojetí svéta ...92 // 3.2 Patristická filosofie ...93 // 3.3 Scholastika ...102 // 3.3.1 Scholastická metoda ...104 // 3.3.2 Spor o univerzálie ...105 // 3.3.3 Raná scholastika ...105 // 3.3.4 Středovéká renesance 12. století ...107 // 3.3.5 Středovéká arabská a židovská filosofie ...109 // 3.3.6 Vrcholná scholastika ...111 // Kapitola 4 RENESANČNÍ FILOSOFIE ...120 // 4.1 Humanismus a reformace . ...124 // 4.2 Nové právní a politické myšlení ...124 // 4.3 Hlosofické systémy renesance ...125 // Kapitola 5 BAROKNÍ FILOSOFIE (RACIONALISMUS) 132 // Kapitola 6 OSVÍCENSTVÍ 143 // 6.1 Uvedení do anglického empirismu a senzualismu 143 // 6.3 Shrnutí filosofie anglického empirismu ...149 // 6.4 Další představitelé anglického osvícenství ...149 // 6.5 Osvícenství ve Francii ....149 // 6.6 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 152 // Kapitola 7 IMMANUEL KANT ...156 // 7.1 Předkritické období ...156 // 7.2 Kritické období ...157 // 7.3 Ke Kantově filosofii práva ...164 // Kapitola 8 ROMANTICKO-IDEALISTICKÁ NĚMECKÁ FILOSOFIE ...169 // 8.1 Úvod ...169 // 8.2 Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) ...170 // 8.3 Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) 173 // 8.4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) .173 //
Kapitola 9 IRACIONALISMUS A VOLUNTARISMUS 178 // 9.1 Arthur Schopenhauer (1788-1860) ...178 // 9.1.1 Filosofie ...179 // 9.1.2 Vykoupení z utrpení světa ...182 // 9.2 Seren Kierkegaard (1813-1855) ...182 // 9.2.1 Výklad důležitých rysů Kierkegaardova myšlení ..183 // 9.3 Friedrich Nietzsche (1844-1900) ...185 // 9.3.1 Výklad hlavních pojmů Nietzschovy filosofie .... 186 // Kapitola 10 NOVODOBÁ EVROPSKÁ FILOSOFIE ...191 // 10.1 Pozitivismus ve Francii ...191 // 10.2 Pozitivismus v Anglii ...194 // 10.2.1 John Stuart Mill (1806-1873) ...194 // 10.2.2 Herbert Spencer (1820-1903) ...195 // 10.3 Marxismus a materialismus ...196 // 10.3.1 Dialektický materialismus ...197 // 10.3.2 Historický materialismus ...199 // 10.3.3 K Marxově teorii práce a kapitálu ...200 // 10.3.4 Pokračovatelé a ikoly navazující na marxismus ...200 // 10.4 Filosofie života a pragmatismus ...201 // 10.4.1 Významné vědecké prevraty konce devatenáctého a začátku dvacátého století ...201 // 10.4.2 Filosofie života ...204 // 10.4.3 Historismus ...207 // 10.4.4 Pragmatismus ...208 // Kapitola 11 NOVÁ METAFYZIKA A KŘESŤANSKÉ FILOSOFIE 20. STOLETÍ ...216 // 11.1 Nová metafyzika 216 // 11.1.1 Samuel Alexander (1859-1938) ...217 // 11.1.2 Alfred North Whitehead (1861-1947) ...218 // 11.7.3 Nicolai Hartmann (1882-1950) ...220 // 11.2 Křesťanské filosofie 20. stateti ...222 // 11.2.1 Katolicismus ...222 // ! 1.2.2 Protestantismus ...224
// Kapitola 12 FENOMENOLOGIE A EXISTENCIALISMUS . 227 // 12.1 Franz Brentano (1838-1917) 227 // 12.2 Edmund Husserl (1859-1938) 229 // 12.2.1 První období ...229 // 12.2.2 Druhí období ...229 // 12.2.3 Třetí fáze ...232 // 12.2.4 Huserlovi pokračovatelé ...233 // 12.3 Filosolie existence ...235 // 12.3.1 Martin Heidegger (1889-1976) ...237 // 12.3.2 Jean-Paul Sartre (1903-1980) ...241 // 12.3.3 Alberi Camus (1913-1960) ...244 // 12.3.4 Gabriel Marcel (1889-1973) ...244 // 12.3.3 Karl Jaspers (1883-1969) ...245 // 12.3.6 Jan Patočka (1907-1977) ...246 // Kapitola 13 HERMENEUTIKA, STRUKTURALISMUS A NOVOPOZITIVISMUS 249 // 13.1 Hermeneutika 249 // 13.2 Strukturalismus 251 // 13.3 Novopozitivismus (analytická filosofie) ...254 // 13.3.1 Ludwig Wittgenstein (1889-1951) ...254 // 13.3.2 Teorie pravdy a vysvětleníí ...256 // Kapitola 14 POSTMODERNÍ FILOSOFIE ...259 // 14.1 Rozdíl mezi modernou a postmodernou .... 259 // 14.2 Filosofičtí a vědečtí předchůdci postmoderny ...261 // 14.3 Hlavní rysy postmoderní filosofie ...261 // 14.4 Další myslitelé, kteří bývají spojováni s postmoderním myšlením ...262
(OCoLC)228606826
nkc20081787945

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC