Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 2000
141 s. : il.

objednat
ISBN 80-7183-176-X (brož.)
Obsahuje nákresy, úvod
Bibliografie: s. 141
Plechy - rozvinování - učebnice středošk.
000052563
ÚVOD 5 // 1 ORÝSOVÁNÍ 7 // 1.1 Účel a způsob provádění orýsování 7 // 1.2 Nástroje a měřidla pro orýsování 7 // 2 NORMALIZOVANÉ POLOTOVARY // PRO TVÁŘENÍ, TVÁŘENÍ PLECHŮ 8 // 2.1 Plechy a desky 8 // 2.2 Pásy a pruhy 8 // 2.3 Tváření plechů 10 // 3 ROZVINOVÁNÍ 11 // 3.1 Ohýbání (obraňování) plechů 11 // 3.2 Zakružování plechů 13 // 3.3 Vnější a vnitřní lemování 13 // 3.4 Zkružování úhelníků 14 // 3.4.1 Rameno úhelníku je vně 14 // 3.4.2 Rameno úhelníku je uvnitř 15 // 3.5 Spojování rozvinutých částí tělesa 15 // 4 TAŽENÍ PLECHOVÝCH NÁDOB 17 // 4.1 Určení výstřižku na dutá rotační tělesa s pravidelně utvářenými povrchy 17 // 4.2 Určení výstřižku na dutá rotační tělesa s nepravidelně utvářenými povrchy 18 // 4.3 Určení výstřižku na výtažky s obdélníkovým nebo čtvercovým půdorysem (pravoúhlé krabice) 19 // 5 ZÁKLADY GEOMETRIE 20 // 5.1 Používané znaky, symboly a pojmy 20 // 5.2 Základní geometrické konstrukce 21 // 5.2.1 Sestrojování kolmic 21 // 5.2.2 Sestrojování rovnoběžných přímek 22 // 5.2.3 Dělení úseček 22 // 5.2.4 Sestrojování, dělení a přenášení úhlů 23 // 5.2.5 Osová souměrnost (symetrie) 25 // 5.2.6 Sestrojování pravidelných mnohoúhelníků (dělení kružnice) 25 // 5.2.7 Geometrické stanovení průměru kruhu, který má poloviční nebo dvojnásobný obsah než daný kruh 28 // 5.2.8 Sestrojení neznámého středu S oblouku kružnice 28 // 5.3 Vybrané rovinné křivky a jejich sestrojování 28 // 5.3.1 Elipsa 29 // 5.3.2 Ovál 30 // 5.3.3 Vejcovka 30 // 5.3.4 Parabola 31 // 5.3.5 Hyperbola 32 // 5-4 Určení délky křivek 33 // 5.4.1 Rýsovací plech 33 // 5.4.2 Výpočet obvodu kruhu 33 // 5.4.3 Určení obvodu elipsy 34 // 5.4.4 Určení obsahu kruhu a elipsy 34 //
6 PRŮNIKY TĚLES 35 // 6.1 Postup při rozvinování 35 // 6.1.1 Metoda povrchových přímek 35 // 6.1.2 Trojúhelníková metoda 36 // 6.1.3 Metoda rovinných řezů 37 // 6.1.4 Metoda soustředných kulových ploch (soustředných koulí) 38 // 7 MNOHOSTĚNY 40 // 7.1 Hranoly 40 // 7.1.1 Kvádr a jeho síť 40 // 7.1.2 Pravidelný šestiboký hranol a jeho síť 41 // 7.1.3 Pravidelný čtyřboký hranol šikmo seříznutý a jeho síť 41 // 7.1.4 Řez kvádru a jeho síť 42 // 7.1.5 Kosý čtyřboký hranol a jeho síť 42 // 7.1.6 Řez pravidelného pědbokého hranolu a síť řezu 43 // 7.1.7 Kosý pětiboký hranol a jeho rozvinutý plášť 44 // 7.1.8 Pravidelný trojboký hranol šikmo seříznutý a jeho síť45 // 7.1.9 Pravidelný šestiboký hranol šikmo seříznutý a jeho síť 45 // 7.2 Jehlany 46 // 7.2.1 Pravidelný trojboký jehlan a jeho síť 46 // 7.2.2 Pravidelný komolý trojboký jehlan a jeho síť 47 // 7.2.3 Kosý trojboký jehlan a jeho síť 48 // 7.2.4 Pravidelný čtyřboký jehlan 48 // 7.2.5 Řez pravidelného čtyřbokého jehlanu a jeho síť 49 // 7.2.6 Kosý jehlan se čtvercovou podstavou a jeho síť 50 // 7.2.7 Řez kosého jehlanu a jeho síť 51 // 7.2.8 Kolmý čtyřboký jehlan s obdélníkovou podstavou a jeho síť 51 // 7.2.9 Řez kolmého čtyřbokého jehlanu s obdélníkovou podstavou a jeho síť 52 // 7.2.10 Pravidelný šestiboký jehlan a jeho síť 53 // 7.2.11 Řez pravidelného šestibokého jehlanu a jeho síť 53 // 7.2.12 Kosý šestiboký jehlan a jeho síť 55 // 7.2.13 Řez kosého šestibokého jehlanu a jeho síť 55 // 7.2.14 Kosý pětiboký jehlan a jeho plášť 56 // 7.2.15 Kosý jehlan seříznutý rovnoběžně s podstavou 57 // 7.2.16 Kosý komolý jehlan a jeho plášť sestrojený trojúhelníkovou metodou 57 // 7.2.17 Násypka ve tvaru komolého jehlanu 59 //
7.2.18 Klín s obdélníkovou podstavou a jeho síť 59 // 7.2.19 Řez klínu a jeho síť 60 // 7.2.20 Kryt podobný klínu 61 // 7.2.21 Čtyřboké koryto se dvěma rovinnými a dvěma vyklenutými bočními stěnami 61 // 7.2.22 Koryto s vyklenutým dnem 62 // 7.2.23 Čtyřboká kopule 63 // 7.2.24 Přechodka podobná komolému jehlanu 63 // 7.2.25 Určení úhlu sevřeného dvěma stěnami 63 // 8 VÁLCOVÁ TĚLESA 66 // 8.1 Rotační válec 66 // 8.2 Šikmo seříznutý rotační válec 66 // 8.3 Rotační válec šikmo seříznutý dvěma rovinami 67 // 8.4 Válec šikmo seříznutý rovnoběžnými rovinami 68 // 8.5 Válec seříznutý dvěma různoběžnými rovinami 68 // 8.6 Rotační válec šikmo odříznutý 69 // 8.7 Šikmá přepážka trubky 70 // 8.8 Válcovitě zaoblená hrana nádoby 70 // 8.9 Tvarovka T z trubek stejného průměru 70 // 8.10 Tvarovka T z trubek nestejného průměru 71 // 8.11 Kolmý vyosený nátrubek na trubce 72 // 8.12 Kolmý tangenciální nátrubek na trubce 73 // 8.13 Trubka a šikmý nátrubek stejných průměrů 73 // 8.14 Trubka a šikmý nátrubek nestejných průměrů (různoběžné osy) 74 // 8.15 Trubka a šikmý nátrubek nestejných průměrů // (mimoběžné osy) 75 // 8.16 Šikmý nátrubek připojený k trubce tečně 76 // 8.17 Lomené pravoúhlé koleno 77 // 8.18 Trojdílné pravoúhlé koleno kruhového průřezu 77 // 8.19 Čtyřdílné pravoúhlé koleno kruhového průřezu 78 // 8.20 Příčná trubka v trubce 79 // 8.21 Rozvětvená trubka 80 // 8.22 Dvojité koleno 80 // 9 ELIPTICKÁ A OVÁLOVÁ TĚLESA 82 // 9.1 Oválový nátrubek na válcové trubce 82 // 9.2 Eliptický nátrubek na válcové trubce 82 // 9.3 Eliptický nátrubek kolmý na eliptickou trubku // stejného průřezu 82 // 9.4 Nátrubek a trubka jsou eliptické, nátrubek je pootočený kolem své svislé osy 83 //
10 KUŽELOVÁ TĚLESA 86 // 10.1 Rotační kužel 87 // 10.2 Komolý kužel 87 // 10.3 Rotační šikmo seříznutý kužel 87 // 10.4 Komolý kužel seříznutý rovinou rovnoběžnou s osou kužele (přibližná konstrukce) 89 // 10.5 Komolý kužel seříznutý rovinou rovnoběžnou s osou kužele (přesná konstrukce) 90 // 10.6 Rozvinutý plášť mírně kuželovitého prstence 91 // 10.7 Obloukové obrysy rozvinutého pláště mírně kuželovitého prstence 91 // 10.8 Komolý kužel se šikmými podstavami (půdorysy podstav jsou kružnice) 92 // 10.9 Rozvinutí pláště kosého komolého kužele (oblouková a trojúhelníková metoda) 93 // 10.10 Kuželovitá přechodka z kružnice na vejcovitý ovál 93 // 10.11 Kosý kužel s mírnou kuželovitostí 94 // 10.12 Kosý komolý kužel jako přechodka 94 // 10.13 Kosý kužel s nerovnoběžnými podstavami jako // přechodka 95 // 10.14 Eliptický kužel 96 // 10.15 Kuželovitá vana 96 // 11 ROTAČNÍ PLOCHY 98 // 11.1 Kulová plocha, koule 98 // 11.2 Polokoule 98 // 11.3 Šikmo seříznutá polokoule 99 // 11.4 Kulové zaoblení rohu nádoby 100 // 11.5 Rotační plocha vytvořená čtvrtkružnicí 100 // 11.6 Koleno jako rotační plocha vytvořená kružnicí 101 // 11.7 Přechodka složená z kulové vrstvy a komolého kužele (osmidílný vypouklý plášť) 101 // 11.8 Rotační plocha vytvořená obloukem paraboly 102 // 11.9 Kvádr na kouli (průnik kvádru s koulí) 102 // 11.10 Průnik koule s válcem 102 // 11.11 Průnik koule s kuželem 103 // 12 ŠROUBOVÉ PLOCHY 104 // 12.1 Přímá šroubová plocha (dopravní šnek) 104 // 12.2 Přímá šroubová plocha na kuželi 105 // 12.3 Kosá šroubová plocha 106 // 12.4 Žlab jako čtvrtina jednoho závitu přímé šroubové plochy 106 //
13 ZVLÁŠTNÍ TVARY 109 // 13.1 Trubka s nátrubkem a klínovou vložkou 109 // 13.2 Trubka s nátrubkem a příčnou vložkou 110 // 13.3 Trubka s hranolovým nátrubkem (hrdlem) 111 // 13.4 Válec přecházející ve čtyřboký hranol 112 // 13.5 Koleno žlabu 112 // 13.6 Kryt s postranním hrdlem 112 // 13.7 Kruhový válec na souosém jehlanu 114 // 13.8 Kruhový válec šikmo na jehlanu 115 // 13.9 Komolý kužel kolmý k válci 116 // 13.10 Šikmý kuželovitý nátrubek na trubce 117 // 13.11 Válcový nátrubek kolmý na osu kuželové trubky 117 // 13.12 Kuželový nátrubek na kuželové trubce (průnik dvou // kuželů) 119 // 13.13 Průnik kužele s válcem (zalomená nálevka) 120 // 13.14 Průnik dvou kuželů (zalomená nálevka) 122 // 13.15 Spojení dvou válců různých průměrů kuželem 123 // 13.16 Kuželovité koleno 124 // 13.17 Rozbočka s dvěma kuželovými odbočkami 125 // 13.18 Rozbočka s třemi kuželovými odbočkami 126 // 13.19 Rozbočka - odbočné trubky nejsou rotační kužele 126 //
13.20 Nátrubek jako přechodka 127 // 13.21 Přechodka z kruhové do čtvercové podstavy 130 // 13.22 Přechodka z kruhové do obdélníkové podstavy 130 // 13.23 Přechodka ze čtvercové do kruhové podstavy 130 // 13.24 Přechodka z obdélníkové do kruhové podstavy 132 // 13.25 Kuželovité zaoblená přechodka 133 // 13.26 Přechodka z oválu do kruhu 133 // 13.27 Přechodky různých tvarů na trubkách 135 // 13.28 Rozbočka - přechod z kruhu do pravoúhlého čtyřúhelníku 136 // 13.29 Rozbočka - přechod z pravoúhlého čtyřúhelníku do kruhu 137 // 13.30 Trubkový oblouk s válcovým nátrubkem 138 // 13.31 Trubka s ohnutým nátrubkem 139 // 13.32 Trubkový oblouk s nasazeným válcem 139 // LITERATURA 141 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC