Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Ostrava : Montanex, 2000
225 s. : il.

objednat
ISBN 80-7225-018-3 (váz.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu
Bibliografie: s. 223-225
Součásti strojní - součásti spojovací - konstrukce - příručky
000052564
Předmluva 5 // Užitá značení 7 // 1. Šrouby, šroubové spoje a závitové spoje 12 // 1.1 T vary závitu a jej ich rozměry 13 // 1.2 Silové poměry na závitu, samosvornost, účinnost 18 // 1.3 Silové poměry u předepjatého šroubového // spoje se spojovacími šrouby 24 // 1 4 Výpočet konstant tuhostí šroubového spoje 30 // 1.5 Realizace předpětí ve šroubovém spoji 33 // 1.6 Pevnostní výpočet předepjatých šroubů 37 // 1.7 Šrouby namáhané silou kolmou k ose šroubu 60 // 1 8 Pohybové šrouby 63 // 1.9 Postup při návrhu šroubových spojů, // konstrukční doporučení 66 // 2. Spojovací čepy a kolíky 81 // 2.1 Spojovací čepy 81 // 2.2 Kolíky 87 // 3. Spoje pro prenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 95 // 3.1 Podélné kliny 95 // 3.2 Pera 103 // 3.3 Drážková spojení 110 // 3.4 Hranolová a polygonová spojení 117 // 3.5 S věrná spoj ení 121 // 3.6 Nalisovaná spojení 137 // 3.7 Spojení pomocí svarů 155 // 4. Nýtové spoje 157 // 4.1 Základní typy spojů, druhy nýtů 157 // 4.2 Pevnostní výpočet kotlového nýtového spoje 160 // 4.3 Pevnostní výpočet konstrukčního nýtového spoje 162 // 4.4 Výhody a nevýhody nýtových spojů, postup // při návrhu spoje 164 // 5. Svarové spoje 168 // 5.1 Způsoby svařování 169 // 5.2 Druhy tavných svarů 172 // 5.3 Mechanické vlastnosti a dovolené namáhání základního a svarového kovu 175 // 5.4 Výpočet tupých svarů při statickém zatížení 178 // 5.5 Výpočet koutových svarů při statickém zatížení 182 // 5.6 Výpočet svarů dynamicky zatížených 188 // 5.7 Výhody a nevýhody svarových spojů, návrh a konstrukce 204 //
6. Lepené spoje 213 // 6.1 Princip lepeného spoje, lepidla 213 // 6.2 Druhy lepených spojů 215 // 6.3 Pevnostní výpočet lepených spojů 218 // 6.4 Výhody a nevýhody lepených spojů // 5.5 Výpočet koutových svarů při statickém zatížení 182 // 5.6 Výpočet svarů dynamicky zatížených 188 // 5.7 Výhody a nevýhody svarových spojů, návrh a konstrukce 204 // 6. Lepené spoje 213 // 6.1 Princip lepeného spoje, lepidla 213 // 6.2 Druhy lepených spojů 215 // 6.3 Pevnostní výpočet lepených spojů 218 // 6.4 Výhody a nevýhody lepených spojů, příklady použití 220 // Literatura 223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC