Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.1) Půjčeno:14x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1993

objednat
ISBN 80-7042-399-4
000052738
Rekat.
OBSAH // Úvodem // 3 // I. Místo korelativních sloves pohybu ve slovanském slovesném systému a jejich vztah // ke slovesné kategorii vidu... 5 // II. Podstata opozice determinovanosti/nedeterminovanosti... 35 // 1. Hierarchie významů severoslovanských // korelativních sloves pohybu ... 37 // 2. Vztahy mezi prostorovými a časovými // významy nedeterminovaných sloves . . 44 // 3. Poměr mezi významy obou členů opo- // zice determinovanosti/nedeterminovanosti... 46 // 4. Vrstvy významů u determinovaných // a nedeterminovaných sloves... 50 // III. Obecně o prefixaci korelativních sloves // pohybu ve vztahu ke gramatické kategorii slovesného vidu... 53 // Závěry... 69 // Seznam zkratek... 73 // Literatura... 74 // Slovníky... 79 // Summary... 80

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC