Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2004
48 s.

objednat
ISBN 80-7212-313-0 (brož.)
Část. anglický text, anglické resumé
Bibliografie na s. 46-47
Bezpečnost biologická - předpisy právní - přehledy
000052777
Legislativní opatřeni v oblasti biologické bezpečnosti // Obsah // Úvod 4 // I. Mezinárodní jednání a přijatá opatření 5 // Jednání o mezinárodních pravidlech a právně závazném dokumentu 5 // Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti - charakteristika a vyplývající // závazky - 6 // Informační systém 7 // Mezinárodní spolupráce a koordinace činnosti 8 // Mezinárodní podpora, projekty a programy 9 // II, Předpisy Evropských společenství 10 // A. Přehled legislativy Evropských společenství v oblasti geneticky modifiko- // vaných organismů I I // B. Nařízení Evropského parlamentu a Rady o geneticky modifikovaných // potravinách a krmivech 19 // C. Nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledovatelnosti a označování // geneticky modifikovaných organismů a o sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů 21 // I). Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních pohybech // geneticky modifikovaných organismů 23 // III Legislativa České republiky 27 // .A. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými // produkty 27 // B. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými // organismy a genetickými produkty 41 // C. Novela zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy // a genetickými produkty ’ 44 // Použité zkratky 45 // Literatura , 46 // Summary 48

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC