Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.8) Půjčeno:45x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1996
213 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-187-9 (brož.)
Obsahuje fotografie, kresby, tabulky, úvod, bibliografické citace
Mojžíšová, Ludmila (rehabilitační prac. čes., 1932-1992) - činnost - pojednání
Rehabilitace léčebná - metoda Mojžíšové, L. - pojednání
000053111
Úvod 9 // 1 Žena se zlatýma rukama (D. Emingerová) 11 // 1.1 Samorost // 1.2 Anděl úlevy vrcholových sportovců 12 // 1.3 Děti paní Mojžíšové 14 // 1.4 Zájem veřejnosti ’5 // 1.5 Souboj s ministerstvem 12 // 1.6 Práce se skoliotiky 1 // 1.7 Osudná nedůvěra 1 // 2 Přínos L. Mojžíšové k léčbě funkčních poruch motoriky i některých vnitřních orgánů (F. Véle) 23 // 3 Anatomické aspekty metody Ludmily Mojžíšové (J. Hnízdil) 29 // 3.1 Skelet pánevní 30 // 3.1.1 Kost křížová (os sacrum) 32 // 3.1.2 Kost kostrční (os coccygis) 32 // 3.2 Spojení pánevní (juncturae cinguli membri inferioris) 32 // 3.2.1 Spojení kosti křížové a kostrční (juncturae sacrococcygeae) 34 // 3.3 Svalové dno pánevní, vývoj a anatomie 35 // 3.3.1 Musculus gluteus maximus (vývojové aspekty a vztah ke svalům // pánevního dna) 40 // 3.4 Pánevní útroby ženy 40 // 3.4.1 Ženské vnitřní pohlavní orgány (organa genitalia feminina interna) 41 // Literatura 45 // 4 Objektivní fyziologické hodnocení účinnosti rehabilitační metody L. Mojžíšové (R. Rokyta) 47 // 4.1 Metodika 47 // 4.2 Soubory vyšetřených osob 50 // 4.3 Ovlivnění hodnoty kožního odporu 50 // 4.4 Výsledky vyšetření osob kontrolního souboru 51 // 4.5 Výsledky získané při ošetření nemocných osob 55 // 4.5.1 Změny hodnot kožního odporu po ošetření ve sledovaných bodech 57 // 4.5.2 Srovnání hodnot kožního odporu naměřených v souboru nemocných // a kontrolních osob 59 // 4.6 Diskuse 60 // 4.7 Závěry 63 // Literatura 64 // 40 40 // 5 Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility (J. Hnízdil) 65 // 5.1 Význam metody 65 // 5.2 Vlastní léčebný postup 66 // 5.3 Metodika 66 // 5.4 Harmonogram léčby 67 // 5.4.1 První návštěva 67 // 5.4.2 Druhá návštěva 68 //
5.4.3 Třetí a další návštěvy 68 // 5.5 Výsledky 68 // 5.5.1 Výsledky srovnávací brněnské studie 75 // 5.6 Závěr 75 // Literatura 79 // 6 Psychologické aspekty metody L. Mojžíšové (M. Vyhnálek) 81 // 6.1 Psychika sterilní ženy 81 // 6.2 Psychologický přístup L. Mojžíšové 84 // Literatura 88 // 7 Ovlivnění dětské idiopatické skoliózy prostředky fyzioterapie a kinezioterapie (S. Otáhal, J. Otáhalová, J. Hnízdil) 89 // 7.1 Idiopatická skolióza 89 // 7.1.1 Charakteristika 89 // 7.1.2 Etiopatogeneze 91 // 7.1.3 Diagnostika 93 // 7.1.4 Terapie 93 // 7.2 Mojžíšovský přístup 95 // 7.2.1 Začátky, zdroje, souvislosti 95 // 7.2.2 Experiment 1986 až 1990 95 // 7.2.2.1 Pracovní hypotéza 95 // 1.2.2.2 Metodika 96 // 7.2.2.3 Výsledky // 7.2.3 Experiment 91 - Scolicamp // 7.2.3.2 Výsledky // 7.3 Souhrn 112 // Literatura 114 // 8 Dislokace a distenze v axiálním systému (J. Tichý, S. Otáhal) 117 // 8.1 Poruchy osového orgánu 117 // 8.2 Bolest 118 // 8.3 Diagnostika 119 // 8.4 Distenze - bolestivý syndrom - funkční změny - tvarové změny 124 // 8.5 Region torakální 125 // 8.6 Region cervikální 134 // 8.7 Region lumbální 135 // 8.8 Region pánevní I39 // 8.9 Výsledky mobilizační terapie 142 // Literatura 149 // 9 Posuny v jednotlivých spojích osové kostry (diagnostika, syndromologie, // mobilizační techniky) (J. Novotná, J. Hnízdil) 151 // 9.1 Distenze v oblasti spojení sternoklavikulámího a akromio-klavikulárního 152 // 9.1.1 Distenze sternoklavikulárního spojení 152 // 9.1.2 Distenze akromioklavikulárního spojení 152 // 9.2 Distenze v oblasti spojení I. zebra s kostí hrudní 154 // 9.3 Distenze v oblasti spojení II. žebra s kostí hrudní 156 // 9.4 Distenze v oblasti spojení III. žebra s kostí hrudní 158 // 9.5 Distenze v oblasti spojení IV. žebra s kostí hrudní 160 //
9.6 Distenze v oblasti V. žebra s kostí hrudní 162 // 9.7 Distenze v oblasti spojení VI. žebra s kostí hrudní 164 // 9.8 Distenze v oblasti spojení VII. žebra s kostí hrudní 166 // 9.9 Distenze v oblasti sakroiliakálních kloubů a kostrče 168 // 9.10 Mobilizační techniky 168 // 9.10.1 Masáž m. levator ani 170 // 9.10.2 Mobilizace SI skloubení 171 // 9.10.3 Mobilizace bederní páteře 173 // 9.10.4 Techniky mobilizace žeber 181 // 10 Cvičební sestava L. Mojžíšové (J. Novotná) 187 // Cviky č. 1 - 12 188 // Slovo na závěr 215
cnb000152143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC