Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1999
128 s.

objednat
ISBN 80-7184-772-0 (brož.)
Bibliografie: s. 128
Farmakologie - dějiny - pojednání
Léky - dějiny - vývoj - pojednání
000053114
M M // Obsah // Úvod ... // Farmacie ... // Archetyp životní síly ... // 3. Definice léku ... // 3.1. Vymezení základních kategorií v 50. letech ... // 3.2. Vymezení základních kategorií v 70. letech ... // 3.3. Vymezení základních kategorií v 80. letech... // 3.4. Vymezení základních kategorií na konci 20. století // 4. Základní principy medikamentózni terapie ... // 4.1. Alopatie ... // 4.2. Homeopatie ... // 5. Historie léku ... // 5.1. Etapa přírodních léčiv ... // 5.2. Chemiatrická etapa... // 5.3. Chemická etapa ... // 5.4. Chemicko-biologická etapa ... // 5.5. Etapa peptidů a bílkovin ... // 5.6. Současnost - vstup do nové etapy? ... // 6. Výzkum a zkoumání nových humánních léčiv .. . // 6.1. Metody vyhledávání nových léčiv ... // 6.1.1. Využití zkušenosti lidového léčitelství ... // 6.1.2. Využití experimentálních výsledků o patogenezi choroby ... // 6.1.3. Systematické sledování účinků syntetických látek nebo látek izolovaných z přírodního materiálu // 6.1.4. Obměna chemické struktury známého léčiva // 6.1.5. Rozpracování náhodných pozorování a využití vedlejších účinků léčiv ... // 6.2. Preklinické zkouSení léčiv ... // 6.3. Klinické zkouSení léčiv ... // 6.3.1. ZvláStní faktory pfi klinickém hodnocení léčiv . . . // 6.3.1.1. Faktory týkající se pacienta... // 6.3-1.2. Faktory týkající se lékaře ... // 6.3.2. Etapy klinického zkouSení ... // 6.3.2.1.
První podání člověku ... // 6.3.2.2. Úvodní klinická studie ... // 7 // 9 // 11 // 15 // 19 // 20 // 23 // 24 // 29 // 30 // 32 // 38 // 38 // 46 // 48 // 52 // 58 // 61 // 66 // 67 // 67 // 68 // 68 // 69 // 70 // 70 // 77 // 78 // 79 // 80 // 81 // 82 // 82 // 6.3.2.3. Rozšířená klinická Studie ... 83 // 6.3.2.4. Kontrolovaná klinická studie ... 84 // 6-3-3. Sekvenční analýza ... 86 // 6.4. Léčiva sirotci (orphan drugs)... 87 // 6.5. Zkoušení fytoterapeutických přípravků // (fytofarmak) ... 88 // 6.5.1. Preklinické studie... 88 // 6.5.2. Farmakologicko-toxikologické a klinické studie . . 90 // 6.6. Homeopatické přípravky ... 91 // 6.7. Registrace léčiva a jeho následné sledování ... 92 // 6.8. Kontrola léčivých přípravků a biologická // standardizace ... 94 // 7. Zabezpečování léčiv ... 95 // 7.1. Ministerstvo zdravotnictví ... 95 // 7.2. Ministerstvo vnitra, spravedlnosti a obrany ... 96 // 7.3. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ... 97 // 7-4- Způsobilost pro zacházení s léčivy... 98 // 7.4.1. Výrobci ... 99 // 7.4.2. Distributoři ...100 // 7.4.3. Výdej a prodej léčivých přípravků . ... . 102 // 8. Cena léků ...106 // 8.1. Možnosti výběru způsobu léčby ...107 // 8.2. Výbčr léčiv v praxi ...108 // 8.3. Náklady na léčiva a jejich zvažování...109 // 8.4. Ceny léčivých přípravků a priority // ve zdravotnictví ...110 // 8.5. Ceny léčivých přípravků, lékařská kontrola
a spotřebitel...110 // 8.6. Poznámky k ceně...112 // 9. Léčiva pro nehumánni oblasti ...114 // 9-1. Fytofarmacie...114 // 9.2. Veterinární farmacie ...116 // 10. Lék-nelék ... 118 // 11. Závěrečná poznámka ...126 // Obecně použité literární prameny...128

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC