Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:51x 
BK
Praha : Grada, 1994
460 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7169-036-8 (Grada. Praha ; brož.)
Obsahuje bibliografii a věcný rejstřík
000053431
1. Fyziologické principy (M. Langmeier, S. Trojan) 16 // 1.1 Fyziologie buňky 16 // 1.1.1 Buněčné jádro 16 // 1.1.2 Ribosomy 17 // 1.1.3 Endoplazmatické retikulum 17 // 1.1.4 Golgiho aparát 18 // 1.1.5 Lyzosomy 18 // 1.1.6 Mitochondrie 19 // 1.1.7 Centrioly 19 // 1.1.8 Cytoskelet 19 // 1.1.9 Buněčné membrány 20 // 1.1.10 Iontové kanály 24 // 1.2 Mimobuněčná hmota 31 // 1.3 Tělní tekutiny 32 // 1.3.1 Homeostáza 32 // 1.3.2 Tělní tekutiny 33 // 2. Obecná neurofyziologie (M. Langmeier, S. Trojan) 34 // 2.1 Stavba nervového systému 34 // 2.1.1 Neuron 34 // 2.1.2 Neuroglie 36 // 2.1.3 Synapse 38 // 2.1.4 Hematoencefalická bariéra 42 // 2.2 Funkční projevy nervového systému 43 // 2.2.1 Reflex 43 // 2.2.2 Podnět (stimulus) 44 // 2.2.3 Podráždění (excitace) 44 // 2.2.4 Vzruch (impulz) 46 // 2.3 Periferní nerv 50 // 2.3.1 Elektroneurogram 50 // 2.3.2 Klasifikace nervových vláken 51 // 2.4 Vztahy mezi neurony 53 // 2.4.1 Divergence 53 // 2.4.2 Konvergence 53 // 2.4.3 Sumace 53 // 2.4.4 Facilitace 53 // 2.4.5 Okluze 55 // 2.4.6 Posttetanická potenciace 55 // 2.4.7 Únavnost 55 // 2.4.8 Inhibice 55 // 3. Fyziologie svalstva (S. Trojan, J. Mareš, Z. Wünsch) 56 // 3.1 Kosterní svalovina 56 // 3.1.1 Propojení excitace a kontrakce 56 // 3.1.2 Molekulární podstata kontrakce 57 // 3.1.3 Zevní projevy kontrakce 61 // 3.1.4 Energetika činnosti svalu 64 // 3.1.5 Řízení svalu 64 // 3.2 Hladká svalovina 65 // 3.2.1 Propojení excitace a kontrakce 65 // 3.2.2 Molekulární podstata kontrakce 67 // 3.2.3 Zevní projevy kontrakce hladké svaloviny 67 // 3.2.4 Řízení kontrakce hladkého svalu 67 // 4. Fyziologie krve (E. Trávníčková) 68 // 4.1 Obecné vlastnosti krve 68 // 4.2 Krevní plazma 68 // 4.2.1 Anorganické látky v krevní plazmě 68 // 4.2.2 Bílkoviny krevní plazmy 69 // 4.2.3 Ostatní organické součásti krevní plazmy 71 //
4.3 Krev jako nárazníkový systém 71 // 4.4 Tvorba krevních elementů 72 // 4.4.1 Krvetvorné kmenové buňky 72 // 4.4.2 Hematopoetické mikroprostředí a řízem krvetvorby 74 // 4.5 Červené krvinky 75 // 4.5.1 Membrána červených krvinek 75 // 4.5.2 Metabolizmus erytrocytu 76 // 4.5.3 Hemolýza 76 // 4.6 Hemoglobin 77 // 4.6.1 Typy hemoglobinu 78 // 4.6.2 Vazba hemoglobinu s kyslíkem 78 // 4.6.3 Deriváty hemoglobinu 79 // 4.6.4 Množství hemoglobinu 80 // 4.7 Tvorba a zánik červených krvinek 80 // 4.7.1 Morfologie erytropoézy 80 // 4.7.2 Syntéza hemoglobinu v erytroidních buňkách 80 // 4.7.3 Zánik červených krvinek a hemoglobinu 80 // 4.7.4 Ontogeneze erytropoézy 82 // 4.7.5 Faktory nezbytné pro erytropoézu 82 // 4.7.6 Hormonální řízení erytropoézy 86 // 4.8 Sedimentace erytrocytů 86 // 4.9 Krevní destičky 87 // 4.9.1 Vznik trombocytů 88 // 4.9.2 Funkce destiček 88 // 4.10 Hemostáza 88 // 4.10.1 Reakce cév 88 // 4.10.2 Činnost krevních destiček 89 // 4.10.3 Srážení krve (hemokoagulace) 91 // 4.11 Krevní skupiny (spoluautor V. Šlapetová) 96 // 4.11.1 Systém AB0(H) 97 // 4.11.2 Systém Rh 98 // 4.11.3 Ostatní krevní systémy 99 // 4.12 Slezina 99 // 4.12.1 Slezina jako zásobárna krve 99 // 4.12.2 Produkce krevních buněk ve slezině 100 // 4.12.3 Destrukce krevních elementů ve slezině 100 // 4.12.4 Úloha sleziny v imunitní odpovědi organizmu 100 // 5. Fyziologie imunitního systému (E. Trávníčková) 101 // 5.1 Bílé krvinky 101 // 5.1.1 Pohyblivost a adhezivita leukocytů 101 // 5.1.2 Počet leukocytů 102 // 5.1.3 Ontogeneze leukopoézy 102 // 5.1.4 Neutrofilní granulocyty 103 // 5.1.5 Eozinofilní granulocyty 104 // 5.1.6 Bazofilní granulocyty 104 // 5.1.7 Monocyty 104 // 5.1.8 Lymfocyty 104 // 5.2 Lymfatické orgány 105 // 5.3 Látkové regulační faktory imunitních odpovědí 106 //
5.4 Nespecifická (vrozená, přirozená) imunita 106 // 5.4.1 Fagocytóza 106 // 5.4.2 Přirozená cytotoxicita 107 // 5.4.3 Komplement 108 // 5.5 Specifická (adaptivní, získaná) imunita 108 // 5.5.1 Antigen 108 // 5.5.2 Lymfocyty jako efektorové buňky získané (specifické) imunity 108 // 5.5.3 Humorální imunita 109 // 5.5.4 Buněčně zprostředkovaná imunita 111 // 5.6 Neuroendokrinní regulační vlivy na imunitu 112 // 6. Fyziologie oběhu krve a lymfy (O. Kittnar) 114 // 6.1 Funkční anatomie srdce 114 // 6.2 Elektrická aktivita srdce 115 // 6.2.1 Klidový membránový potenciál 115 // 6.2.2 Akční potenciál 116 // 6.2.3 Vznik a šíření vzruchu 117 // 6.2.4 Elektrokardiogram 119 // 6.2.5 Vektorkardiogram 129 // 6.2.6 Povrchové mapy elektrického pole srdečního 129 // 6.3 Spojení elektrické a mechanické činnosti srdce 129 // 6.4 Mechanická činnost srdce 130 // 6.4.1 Fáze srdečního cyklu (srdeční revoluce) 130 // 6.4.2 Mechanika kontrakce 132 // 6.4.3 Minutový objem srdeční 135 // 6.5 Energetické zajištění srdeční činnosti 135 // 6.5.1 Mechanická práce srdce 135 // 6.5.2 Energetika srdeční práce 135 // 6.6 Zevní projevy srdeční činnosti 136 // 6.6.1 Srdeční ozvy 136 // 6.6.2 Arteriální pulz a venózní pulz 137 // 6.6.3 Úder srdečního hrotu 137 // 6.6.4 Echokardiografie 137 // 6.7 Řízení srdeční činnosti 137 // 6.7.1 Nervová regulace 138 // 6.7.2 Humorální regulace 139 // 6.7.3 Celulámí regulace 139 // 6.8 Funkční anatomie krevního oběhu 139 // 6.8.1 Funkční rozdělení cév 139 // 6.8.2 Rozložení krve v krevním oběhu 140 // 6.8.3 Odpor v krevním oběhu 140 // 6.9 Hemodynamika krevního oběhu 141 // 6.9.1 Průtok krve, tlak krve a periferní odpor 141 // 6.9.2 Proudění krve 141 // 6.9.3 Viskozita krve 141 // 6.10 Arteriální část systémového oběhu 141 //
6.10.1 Tok krve v tepnách 142 // 6.10.2 Tlak krve v tepnách 143 // 6.10.3 Propagace pulzní vlny 144 // 6.11 Mikrocirkulace 144 // 6.11.1 Rozsah plochy určené výměně látek mezi krví a tkáněmi 144 // 6.11.2 Tvorba tkáňového moku 145 // 6.11.3 Lymfatický systém ’46 // 6.12 Venózní část systémového oběhu ’46 // 6.12.1 Tlak krve v žilách 146 // 6.12.2 Tok krve v žilách 147 // 6.13 Řízení krevního oběhu 147 // 6.13.1 Místní regulační mechanizmy 148 // 6.13.2 Celkové regulační mechanizmy 149 // 6.13.3 Centra řízení krevního oběhu 151 // 6.14 Zvláštnosti průtoku krve v některých orgánech 152 // 6.14.1 Plicní cirkulace 152 // 6.14.2 Koronární cirkulace 153 // 6.14.3 Mozková cirkulace 153 // 6.14.4 Oběh krve ledvinami 154 // 6.14.5 Oběh krve kosterním svalstvem 154 // 6.14.6 Oběh krve kůží 154 // 7. Fyziologie dýchacího systému (V. Hrachovina, D. Marešová) 156 // 7.1 Ventilace plic 156 // 7.1.1 Statické objemy plic 156 // 7.1.2 Statické plicní kapacity 157 // 7.1.3 Dynamické plicní objemy 157 // 7.1.4 Mechanizmus ventilace plic 158 // 7.1.5 Vztah mezi změnami tlaku, průtoku a objemy plic 158 // 7.1.6 Elastické vlastnosti plic 161 // 7.2 Difúze 161 // 7.2.1 Výměna dýchacích plynů mezi alveolámím vzduchem a krví 162 // 7.3 Transport dýchacích plynů 162 // 7.3.1 Transport kyslíku krví 162 // 7.3.2 Transport C02 krví 164 // 7.4 Vnitřní dýchání 165 // 7.5 Regulace dýchání 166 // 7.5.1 Centrální rytmogeneze 166 // 7.5.2 Mechanické vlivy na řízení dýchání 166 // 7.5.3 Chemické řízení dýchání 167 // 8. Fyziologie trávení a vstřebávám (J. Mareš) 170 // 8.1 Pohyby GIT 170 // 8.1.1 Stavba a činnost hladké svaloviny GIT 171 // 8.1.2 Elektrické projevy činnosti hladkých svalů GIT 171 // 8.1.3 Funkční rozdělení hladké svaloviny 173 //
8.1.4 Řízení pohybů GIT 174 // 8.2 Endokrinní řízení GIT 177 // 8.3 Oběh v GIT 182 // 8.4 Řízení příjmu potravy 183 // 8.5 Imunitní systém GIT 185 // 8.6 Tvorba trávicích šťáv 187 // 8.7 Trávení v ústech 189 // 8.7.1 Žvýkám’ 189 // 8.7.2 Sliny 189 // 8.7.3 Polykání 192 // 8.8 Žaludek 193 // 8.8.1 Řízení vyprazdňování žaludku 194 // 8.8.2 Žaludeční sekrece 195 // 8.9 Tenké střevo 197 // 8.9.1 Motilita tenkého střeva 197 // 8.9.2 Sekrece v tenkém střevu 198 // 8.10 Pankreas 199 // 8.10.1 Řízení tvorby pankreatické šťávy 201 // 8.10.2 Enzymy pankreatické šťávy 202 // 8.11 Játra 203 // 8.11.1 Odvádění žluči do duodena 203 // 8.11.2 Tvorba žluči 203 // 8.12 Tlusté střevo 205 // 8.12.1 Sekrece 205 // 8.12.2 Pohyby 205 // 8.12.3 Resorpce v kolon 207 // 8.12.4 Složení stolice 207 // 8.12.5 Defekace 207 // 8.13 Vstřebávání 208 // 8.13.1 Vstřebávání cukrů 208 // 8.13.2 Vstřebávání aminokyselin a bílkovin 208 // 8.13.3 Vstřebávání tuků 210 // 8.13.4 Vstřebávání vody 210 // 8.13.5 Vstřebávání Na*, Cl a HCO, 210 // 8.13.6 Vstřebávání Ca2* a Fe2* 211 // 9. Fyziologie výživy (J. Mourek, J. Koudelová) 212 // 9.1 Racionální výživa 212 // 9.2 Příjem potravy 212 // 9.2.1 Příjem tekutin 213 // 9.3 Bazálni metabolizmus 213 // 9.4 Jednotlivé složky potravy 215 // 9.4.1 Sacharidy 215 // 9.4.2 Proteiny 216 // 9.4.3 Lipidy 216 // 9.4.4 Minerály a stopové prvky 217 // 9.4.5 Vitaminy 217 // 9.5 Obezita - hladovění 220 // 9.6 Zásady racionální výživy 220 // 9.7 Přeměna energií 221 // 9.7.1 Energetický ekvivalent 221 // 9.7.2 Spalné teplo 221 // 9.7.3 Měření energetické přeměny 221 // 9.7.4 Osud energie v těle 223 // 9.8 Vlastní přeměna látek 223 // 9.8.1 Sacharidy 224 // 9.8.2 Lipidy 225 // 9.8.3 Proteiny 229 // 9.9 Fyziologie jater 230 //
10. Fyziologie kůže (E. Trávníčková) 231 // 10.1 Funkční morfologie kůže 231 // 10.2 Přehled funkcí kůže 231 // 10.2.1 Ochranné funkce kůže 231 // 10.2.2 Bariéra proti infekci 232 // 10.2.3 Termoregulace 232 // 10.2.4 Kůže jako receptorový orgán 232 // 10.2.5 Resorpění a exkreční činnost kůže 233 // 10.2.6 Kůže jako prostředek sociální komunikace 233 // 10.2.7 Barva kůže 234 // 10.2.8 Regenerace kůže 234 // 10.2.9 Sekrece cytokinů v kůži 234 // 10.2.10 Význam kůže pro příjem vitaminu D 235 // 11. Termoregulace (J. Koudelová, J. Mourek) 236 // 11.1 Normální tělesná teplota 236 // 11.2 Produkce tepla v organizmu 236 // 11.3 Ztráty tepla 237 // 11.4 Regulace tělesné teploty 239 // 11.5 Hypertermie, horečka 240 // 11.6 Hypotermie 240 // 12. Fyziologie vylučování (J. Sedláček) 241 // 12.1 Úvod 241 // 12.2 Funkční morfologie ledvin 241 // 12.3 Renální cirkulace 242 // 12.4 Glomerulus 244 // 12.4.1 Stavba glomerulu 244 // 12.4.2 Glomerulámí filtrace 245 // 12.5 Tubuly a tubulámí procesy 247 // 12.5.1 Tubulámí procesy v kůře ledvin 248 // 12.5.2 Tubulámí procesy ve dřeni ledvin 249 // 12.6 Stručný přehled pohybu jednotlivých látek v ledvinách 251 // 12.6.1 H2O 251 // 12.6.2 Na+ 252 // 12.6.3 Cl 252 // 12.6.4 KKK, 252 // 12.6.5 K+ 252 // 12.6.6 Ca2+ 252 // 12.6.7 Fosfáty 252 // 12.6.8 Glukóza 252 // 12.6.9 Aminokyseliny 253 // 12.6.10 Ostatní látky 253 // 12.7 Definitivní moč 254 // 12.8 Řízení exkreční činnosti ledvin 255 // 12.8.1 Řízení renální cirkulace a glomerulámí filtrace 255 // 12.8.2 Řízení tubulámích procesů 256 // 12.8.3 Regulace objemu ECT 259 // 12.8.4 Regulace osmolality 259 // 12.8.5 Renální podíl na regulaci pH 260 //
12.9 Činnost vývodných cest močových 262 // 12.9.1 Transport moči od ledvinové papily do močového měchýře 262 // 12.9.2 Funkce močového měchýře 264 // 13. Acidobazická rovnováha (J. Sedláček) 266 // 13.1 Fyzikálně-chemický základ nárazníkových soustav 266 // 13.2 Nárazníkové soustavy 266 // 13.3 Význam C02-bikarbonátového systému 267 // 13.4 Obrana organizmu proti změnám pH 268 // 13.5 Respirační aspekty acidobazické rovnováhy 270 // 13.6 Gastrointestinální aspekty acidobazické rovnováhy 270 // 13.7 Renální aspekty acidobazické rovnováhy 270 // 14. Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí (M. Schreiber, D. Marešová) 272 // 14.1 Obecné principy 272 // 14.1.1 Základní mechanizmy endokrinních regulací 274 // 14.2 Homeostáza 274 // 14.2.1 Homeostáza a hormony 275 // 14.2.2 Energetický metabolizmus a spotřeba kyslíku 276 // 14.2.3 Krevní tlak 276 // 14.3 Endokrinní žlázy přímo ovlivňující homeostázu 277 // 14.3.1 Neurohypofýza 277 // 14.3.2 Žlázy produkující kalcitropní hormony 277 // 14.4 Langerhansovy ostrůvky pankreatu 280 // 14.5 Ostatní hormony ovlivňující bezprostředně homeostázu 281 // 14.5.1 Játra - somatomediny 282 // 14.5.2 Srdce: atriový natriuretický peptid (ANP) 282 // 14.5.3 Ledviny 283 // 14.5.4 Cévní hormony: endoteliny a EDRF (NO) 283 // 14.5.5 Gastrointestinální hormony 283 // 14.6 Další hormony difuzního endokrinního systému 283 // 14.7 Systém hypotalamo - hypofyzámí 284 // 14.7.1 Hypotalamické regulační hormony (RH a IH) 284 // 14.7.2 Hlavní hormony adenohypofýzy 284 // 14.8 Cyklické fenomény v hormonálních reakcích 290 // 14.9 Reflexní regulace 290 // 14.9.1 Dřeň nadledvin 290 // 14.10 Stres 292 // 15. Fyziologie rozmnožování a těhotenství (D. Marešová, J. Mourek) 293 // 15.1 Reprodukční systém muže 293 //
15.1.1 Produkce pohlavních buněk 293 // 15.1.2 Sekrece pohlavních hormonů 295 // 15.1.3 Pohlavní spojení 296 // 15.2 Reprodukční systém ženy 296 // 15.2.1 Produkce pohlavních buněk - oogeneze 296 // 15.2.2 Sekrece pohlavních hormonů 297 // 15.2.3 Ovariální cyklus 300 // 15.2.4 Změny endometria - menstruační cyklus 300 // 15.2.5 Pohlavní spojení 301 // 15.3 Těhotenství ! 301 // 15.3.1 Oplodnění 301 // 15.3.2 Nidace 302 // 15.3.3 Funkce placenty 302 // 15.3.4 Změny u ženy během těhotenství 304 // 15.3.5 Porod 304 // 15.3.6 Laktace 305 // 15.3.7 Pohlavní diferenciace 306 // 15.3.8 Fetus 306 // 15.4 Fyziologie novorozence 307 // 16. Fyziologie centrální nervové soustavy 308 // 16.1 Obecné a speciální funkce CNS (S. Trojan, M. Langmeier) 308 // 16.1.1 Vývoj CNS 309 // 16.2 Vnitřní prostředí CNS (M. Langmeier) 311 // 16.2.1 Hematoencefalická bariéra 312 // 16.2.2 Mozkomíšní mok (cerebrospinální tekutina, likvor) 316 // 16.2.3 Extracelulární prostor CNS 318 // 16.2.4 Neuroglie 319 // 16.2.5 Regulace extracelulámí koncentrace kalia 321 // 16.3 Senzorické funkce (V. Kuthan) 322 // 16.3.1 Senzibilita buněk, způsoby předávání informací 322 // 16.3.2 Somatoviscerální citlivost 329 // 16.3.3 Zrak 341 // 16.3.4 Sluch 352 // 16.3.5 Vestibulámí systém 356 // 16.3.6 Chemické smysly. Čich a chuť 359 // 16.4 Fyziologie hybnosti (S. Trojan) 361 // 16.4.1 Řízení hybnosti 361 // 16.4.2 Opěrná motorika 362 // 16.4.3 Cílená motorika 370 // 16.4.4 Funkce hybné soustavy jako celku 383 // 16.5 Autonomní funkce (S. Trojan) 384 // 16.5.1 Vegetativní nervstvo 385 // 16.6 Biorytmy (J. Sedláček) 391 // 16.6.1 Poznámky k fyziologii času 391 // 16.6.2 Biologické rytmy 393 // 16.7 Funkční stavy CNS a bioelektrická aktivita (J. Sedláček, J. Mareš) 396 // 16.7.1 Elektrické vlastnosti mozkové tkáně 397 //
16.7.2 Funkční stavy CNS 404 // 16.8 Integrační funkce CNS (J. Pokorný, M. Langmeier) 409 // 16.8.1 Mozková kůra (neokortex) 410 // 16.8.2 Limbický systém 414 // 16.8.3 Talamus 416 // 16.9 Fyziologie chování a paměti (J. Pokorný) 418 // 16.9.1 Mechanizmy řídící chování na základě vrozených informací 418 // 16.9.2 Mechanizmy řídící chovám’ na základě získaných informací 420 // 16.9.3 Specifické rysy nervové činnosti člověka 425 // 17. Principy fyziologických regulací (Z Wünsch) 427 // 17.1 Úvod 427 // 17.2 Základní pojmy a vlastnosti 428 // 17.3 Elementární vlastnosti regulačních systémů 431 // 17.4 Varianty fyziologických regulačních systémů 436 // 17.5 Regulace a informace 440 // 18. Doporučená literatura 442 // 19. Rejstřík 444
(OCoLC)39589602
cnb000086394

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC