Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Žďár nad Sázavou : Fakta, 1999
204 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-902614-1-8 (brož.)
Obsahuje předmluvu, jmenný rejstřík, výběrový věcný rejstřík, resumé anglicky, poznámku autora
Bibliografie: s. 162-187
Agresivita - příručky
000053627
Obsah // Předmluva // (M. Svoboda) // Kapitola 1. Co je to agrese? // Potíže s definicí. Druhy agrese. Související pojmy. Pracovní definice agrese. // ŕ Kapitola 2. Biologické předpoklady agrese // 9 // 15 // Heredita. Chromozomální poruchy. Hormony. Neurofyziologické mechanismy, mozek a agrese. Neurotransmitery. Moyerův model fyziologie agrese. Vliv běžných drog na agresi. // // Kapitola 3. Agrese a emoce // 29 // Nabuzení. Agrese a frustrace. Nabuzení jako zdroj agrese v souvislosti s každodenním stresem. Frustrace a negativní afekt. Transfer excitace a emoce hněvu. Omezení výkladu agrese pomocí přenosu excitace. Hněv jako expresivněmotorická reakce. Hněv, smutek a deprese. Hněv jako sociální konstrukce. Primitivní hněv. Psychotický hněv. Model afektivní agrese. // Kapitola 4. Kognice, sociální učení a agrese // 47 // Kognitivní scénáře. Intelektové kompetence. Fantazie. Přisouzení motivu jednání a následná agrese. Porozumění ubližujícímu jednání: atribuce záměru, atribuce motivu, atribuce předví-datelnosti, úsudky o morálních či kulturou schvalovaných normách. Frustrace a útok. Záměr agresora. Informace a agrese. Interpretace negativního afektu. Rozhodovací strategie a agrese. Agrese naučená pozorováním a přímou zkušeností. // a // Kapitola 5. Agrese a morálka // 57 // Morální usuzování a agrese. Hodnoty a agrese. Hněv jako výraz mravní zralosti. Morální vy vázanost. Morální ospravedlnění.
Eufemistické označování. Výhodné srovnávání. Přenesení odpovědnosti. Rozptýlení odpovědnosti. Nevšímavost ? důsledkům. Dehumanizace. Přisuzování viny. . // Kapitola 6. Náchylnost ? agresi // 69 // . Násilníci nadměrně kont. Psychopatická osobnost. Deskriptívni typologie agresorů. Hostiím’ atribuční chyba. Osobnost typu A. Místo kontroly. Vztah ? pohlaví a věku. // Kapitola 7. Jedinec ve skupině a agrese 81 // ft // Dav. Kritika skupinové mysli. Změna norem v davu. Deindividuace a agrese. Interakční výklad skupinové agrese. Agrese sportovních diváků. Výklad skupinové agrese jako reakce na frustraci. Mezirasová agrese. // 90 // Kapitola 8. Vliv médií na agresi // Různé výklady přenosu agrese z média na jedince: observační učení a agrese, snížení kontroly, sociální srovnávání, identifikace s agresorem, realismus pozorovaného násilí, oživení scénáře násilí, „nabití“ agresivních asociací, normativní hodnocení násilí, symbolická katarze, vedlejší efekt sledovaného násilí, arousal navozený médii a agrese, návyk na pozorovanou agresi, agresivita a preference médií. Experimenty v přirozených podmínkách. Longitudinální studie pozorovaného násilí. Masmedia a agrese v přirozených podmínkách. Virtuální realita a agrese. Vliv násilí v televizi na agresivní chování: Pochybnosti či přesvědčivé důkazy? // Kapitola 9. Agrese a pornografie // 106 // Mýtus znásilnění:
Narušení inhibičního filtru agrese. Pravděpodobnost znásilnění. Hedonic-ká hypotéza. Vliv pornografie na psychosexuální vývoj. , // Kapitola 10. Sexuální násilí // 110 // Rozdíly v pojetí sexu u mužů a žen. Sexuální motivace. Sexuální násilí a moc. Preference fyzického násilí. Atraktivita oběti. Sexuální násilí vůči známé ženě. Sexuální scénáře. Chybná komunikace o ženském sexuálním zájmu. Kulturou ovlivněné mýty o sexuálním násilí. Feministický přístup ? sexuálnímu násilí. Typologie sexuálních násilníků. // Kapitola 11. Agrese jako kriminální problém // 123 // Rizikové skupiny. Subkultury násilí. Příležitost. Zablokovaná příležitost. Násilí jako svépomoc. Formální kontrola. Neformální kontrola. Vnitřní kontrola. Psychologické profily násilníků. Psychika mnohonásobného vraha. Slídění. // Kapitola 12. Traumatizace násilím // Osudový trojúhelník násilí. Mýtus hrdiny. Autorita. Média. // Kapitola 13. Zvládání agrese // 137 // 147 // Trest: anticipace trestu, skutečný trest. Katarze. Expozice neagresivnímu modelu. Kognitivní techniky kontroly agrese. Navození inkompatibilních odpovědí. Trénink v sociálních dovednostech. Společenské prostředky tlumící agresi. // Literatura 162 // Jmenný rejstřík 188 // Výběrový věcný rejstřík 197 // Summary 202 // Poznámka autora 204
(OCoLC)54802616
cnb000650244

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC