Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:48x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
80 s.

objednat
ISBN 978-80-7368-290-3 (brož.)
Obsahuje úvod
Bibliografie na s. 80
Angličtina - učebnice vysokošk.
000053952
Úvod 5 // Chapter one - kapitola první 7 // Osobní zájmena a sloveso be 8 // Tvoření otázek 10 // Tvoření záporu 10 // Test chapter one 14 // Chapter two - kapitola druhá 15 // Sloveso have got 16 // Neurčitý a určitý člen 18 // Základní číslovky 19 // Tvoření množného čísla 21 // Test chapter two 23 // Chapter three - kapitola třetí 24 // Nepravidelná množná čísla 27 // Přivlastňovací zájmena 28 // This/That a These/Those 29 // There is/There are 30 // Přítomný prostý čas 32 // Tvoření otázky a záporu ? přítomného času prostého 34 // Test chapter three v 37 // Chapter four - kapitola čtvrtá 38 // Sloveso like 40 // Rozdíl mezi like a would like 41 // Rozkazovací způsob pro 2. osoby 42 // What’s the time nebo What time is it? 43 // Časové předložky on, in, at 44 // Místní předložky to, in, at, on 46 // Směry 49 // Test chapter four 51 // Chapter five - kapitola pátá 52 // Modálni slovesa 54 // Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 56 // Much- Many, Little- Few 57 // A ,An, Some, Any 59 // At the restaurant 60 // In the shop 63 // Test chapter five 65 // Závěrečný test 67 // Slovo na závěr 70 // Výsledky 71 // Literatura 80

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC