Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Portál, 1997

objednat
ISBN 80-7178-150-9
000054594
Rekat.
Obsah // Předmluva ... 7 // Úvod ...11 // I. VZTAH MEZI PRACOVNÍKEM A KLIENTEM // Pomáhající povolání mají zvláštní nároky...14 // Neangažovaný pracovník...16 // Angažovaný pracovník...17 // První paradox profesionálního pomáhání: pochopení pro každého...21 // Druhý paradox: láska к bližnímu ve službách potřeby úspěchu ...24 // Třetí paradox: láska к bližnímu jako zboží ...26 // Shrnutí ... 28 // II. VNITŘNÍ SVĚT DRUHÉHO ČLOVĚKA // Povaha vnitřního světa...30 // Vnitřní světy lidí, s nimiž pracujeme ...30 // Za obraz odpovídá autor ...31 // Nic nepředpokládat, brát druhého vážně, zajímat se...33 // Porozumění nenahrazovat hodnocením...35 // Diagnostické nálepky...37 // Shrnutí ...38 // III. MOC A POMOC: ŘÍDIT, ČI PODPOROVAT? // Moc ovlivňuje pomáhání...40 // Moc institucionálně přidělená ...41 // Moc vzniklá v rámci vztahu pomáhání ... 42 // Kontrola a pomoc podle systemického přístupu...46 // Typy intervence...49 // Shrnutí ...51 // IV. STOPY CITOVÝCH ÚRAZŮ: MÍSTA ZABLOKOVANÉHO VÝVOJE // Konflikt skutečnosti a ideálu... 55 // Citové úrazy v dětství ... 55 // Charakterové rysy jako nouzová řešení...56 // Případ napadeného sociálního pracovníka ...62 // Únik od nepříjemných pocitů ...63 // Změna způsobená uvědoměním ...66 // Shrnutí ...i...71 // V. HRANICE MEZI PRACOVNÍKEM A KLIENTEM // Hranice je nezbytná ... 74 // Vznik a udržování hranice
v průběhu života ... 75 // Hranice při pomáhání ... 78 // Zdravý egoismus a zdravý altruismus... 84 // Hodnoty a cítění ... 88 // Shrnutí ... 92 // VI. TĚLO JAKO ZDROJ POZNÁNÍ A ENERGIE // Vztah к tělu a profesionální pomáhání ... 94 // Potlačení těla ve prospěch mysli... 94 // Tělo jako zdroj poznání... 95 // Tělo jako zdroj energie... 97 // Stres a syndrom vyhoření ...100 // Shrnutí ...104 // VII. KONTAKT S KLIENTEM // Dva druhy kontaktu ...106 // Rozhovor s klientem ...109 // Shrnutí ...118 // VIII.LIDSKÝ VZTAH JAKO SYSTÉM // Spoluzávislost...120 // Systémové myšlení... 120 // Pomoc při mezilidských konfliktech...125 // Shrnutí ... 130 // IX. VÝCVIK A SUPERVIZE // Výcvik v sebereflexi: sebezkušenostní skupina...132 // Výcvik ve specifických dovednostech ...133 // Supervize ...136 // Shrnutí ...141 // Závěr...143 // Seznam literatury citované a doporučené ...145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC