Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(29.5) Půjčeno:59x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
135 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2562-5 (brož.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 123-130 a rejstřík
000054821
I.Úvod -- 2. Základní teoretické psychosociální koncepty vztahující se k edukačnímu využití aktivit v přírodě -- 2.1. Prožitek, zážitek, zkušenost -- 2.1.1. Prožívání, prožitek -- 2.1.2. Dimenze prožitku -- 2.1.3. Saturace prožitkem -- 2.1.4. Konzumní prožitek -- 2.1.5. Prožitek ve vztahu k dalším lidem -- 2.1.6. Vývoj prožívání a potřeba prožitku u člověka -- 2.1.7. Prožívání sportovních aktivit -- 2.1.8. Zážitek versus prožitek -- 2.1.9. Zkušenost -- 2.2. Riziko, dobrodružství -- 2.2.1. Riziko -- 2.2.2. Dobrodružství -- 2.2.3. Sport a jeho návaznost na dobrodružství a riziko -- 2.3. Odolnost (zdatnost) organismu a jeho rezistence vůči vnějším vlivům -- 2.3.1. Zdatnost -- 2.3.2. Psychická odolnost -- 2.3.3. Stres jako zkouška odolnosti -- 2.3.4. Teoretické koncepty odolnosti -- 2.4. Maslowova teorie potřeb a vrcholného prožitku -- 2.4.1. Potřeba sebeaktualizace a seberealizace ---
2.4.2. Metapotřeby a metapatologie -- 2.4.3. Kritika Maslowových teorií -- 2.4.4. Komentář ke koncepci Maslowa -- 2.5. Vyhledávání mimořádných prožitků Sensation Seeking Tendency -- 2.5.1. Vyhledávání napětí a dobrodružství (TAS Thrill and Adventure Seeking) oblast sportu a fyzické činnosti -- 2.5.2. Vyhledávání zkušeností (ES Experience Seeking) oblast smyslového vnímání -- 2.5.3. Disinhibice (Dis Disinhibition) oblast míry respektování právních a morálních norem -- 2.5.4. Vnímavost nudy (BS Boredom Susceptibility) oblast resistence vůči opakovaným podnětům -- 2.5.5. Nástroje pro zjišťování Sensation Seeking Tendency -- 2.6. Optimální prožívání koncept „flow" -- 2.6.1. Pojem „flow" -- 2.6.2. Možnosti diagnostiky stavu flow -- 2.7. Zvratová teorie -- 2.7.1. Základní podmínky vzniku emočního zvratu -- 2.7.2. Charakteristika základních párů metamotivačních stavů -- 2.7.3. Využití zvratové teorie v praxi ---
2.7.4. Zvratová teorie a aktivity v přírodě -- 2.8. Bednářova časovost prožitků v návaznosti na Heidegerovu analýzu prožitku (Miloš Bednář) -- 2.8.1. Teorie M. Bednáře -- 2.8.2. Sportovní dimenze uvažovaného -- 2.8.3. Specifické časení sportovního prožitku -- 2.9. Porovnání jednotlivých koncepcí a teoretických konceptů prožívání -- 3. Osobnostní růst na základě prožitku, zážitku a zkušenosti se vztahem ke kvalitě života -- 3.1. Osobnostní rozvoj na základě prožitků -- 3.2. Motivace a překonávání překážek ve vztahu k osobnostnímu rozvoji -- 3.3. Sebepercepce chápání rizika ve vztahu k osobnostnímu růstu -- 4. Pedagogické využití prožitku a dobrodružství -- 4.1. Facilitace a skupinová dynamika -- 4.2. Reflexe -- 4.2.1. Základní podmínky pro průběh kvalitní reflexe ’ -- 4.2.2. Možné způsoby reflexe ’ -- 4.3. Dramaturgie -- 5. Závěrem

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC