Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

výzkumy volného času (@@20121102-13:55:28@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:77x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
194 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7368-567-6 (brož.)
Obsahuje tabulky
Na obálce: esf
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy
000054971
KONTEXTY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE -- Vývoj lidské komunikace (Eva Poláková) -- Komunikace a interakce -- Základní pojmy komunikace -- Komunikační modely -- Technický model komunikace -- Sociální model komunikace -- Vymezení pojmu komunikace -- OSOBNOST V KOMUNIKACI -- Osobnost -- Typologie osobnosti -- Typologie podle Hippokrata a Galéna humorální teorie temperamentu -- Typologie osobnosti podle EKretschnera -- Typy temperamentu podle IPPavlova -- CGJungova typologie -- Typologie osobnosti podle HJEysencka -- Typologie podle Sprangera -- Typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)., -- Interpersonální konflikt -- Druhy konfliktů -- Zpracování konfliktu obranné mechanizmy osobnosti -- SOCIÁLNÍ KOGNICE A INTERAKCE -- Sociální kognice -- Sociální kognice pod vlivem sociálního tlaku -- Sociální kognice osob v komunikaci -- Sebepercepce -- Atribuční teorie -- Teorie kognitivní disonance -- Interakce v komunikaci -- Vztahové a obsahové aspekty komunikace : -- Formy interakcí v komunikaci -- Paradoxní komunikace -- TYPY KOMUNIKACE -- Nonverbální komunikace -- Charakteristika nonverbální komunikace -- Pohledy -- Mimika výraz tváře * -- Gestika pohyby hlavou a dalšími částmi těla -- Kinezika komunikace pohybem -- Posturika řeč postojů -- Haptika tělesný kontakt -- Proxemika vzdálenost a prostorové pozice -- Úprava zevnějšku oblečení, zdobení a jiné aspekty vlastního fyzického zevnějšku -- Situační aspekty neverbální
komunikace -- Kulturní a genderová specifika neverbální komunikace -- Uvědomované signalizování a sebeprezentace -- Verbální komunikace (Eva Höflerová) -- Lingvistické aspekty verbální komunikace -- Denotace a konotace v komunikaci -- Mluvená a psaná řeč jako „životní prostředí" -- Jazyková stránka komunikace -- Psaný a mluvený komunikát -- Styl projevů psaných a mluvených -- Rozšiřování slovní zásoby -- Některé nedostatky psaných a mluvených textů -- Proces získávání (popřzdokonalování) komunikačních dovedností -- SPECIFICKÉ TEORIE KOMUNIKACE -- Transakční analýza -- Analýza struktury -- Analýza transakce -- Komplementární transakce -- Nekomplementární transakce -- Analýza scénáře -- Analýza her -- Komunikace v pojmech teorie her -- EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE -- Formy a způsoby komunikace (Lucia Spálová) -- Zdravá komunikace -- Disfunkční komunikace -- Komunikační kompetence -- Asertivita (Eva Poláková) -- Jak můžeme jednat s lidmi -- Podmínky asertivního jednání -- Členění asertivity -- Zásady asertivního jednání -- Základní asertivní kompetence -- Asertivní přijímání a sdělování kritiky -- Asertivní řešení konfliktů -- Stres (Eva Poláková) -- Fyziologické příčiny stresu -- Zvládání stresu -- Důsledky stresu pro komunikaci, syndrom vyhoření (Lucia Spálová) -- U koho se projevují příznaky tzvvyhoření: -- Autodiagnostika vyhoření -- Co vede k psychickému
vyhoření -- Jak předcházet syndromu vyhoření -- MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE -- Eva Poláková -- Masová komunikace, úvod do problematiky -- Lidé a masová komunikace -- Charakteristika a funkce masové komunikace -- Model masové komunikace -- Vývoj masmédií -- Tisk jako prostředek masové komunikace -- Telegraf, telefon, rozhlas -- Film a televizní vysílání -- Elektronická komunikace a multimédia -- Vliv masmédií na vývoj společnosti -- teorie, výzkumy, mediální účinky -- Výzkumná paradigmata -- Mediální systémy -- Vliv masově komunikačních prostředků na kulturní identitu v multikulturní, globalizační a konzumní společnosti -- Teorie masmediálního vlivu -- Veřejné mínění a média -- Účinky masových médií -- Mediální manipulace (propaganda) (Lucia Spálová) -- Kategorie propagandy -- Persuaze -- Jiné názory na persuazii -- Přesvědčovací strategie -- Příklady propagandy a přesvědčování -- Mediální strategie přesvědčováni -- Framing (rámcování) (Lucia Spálová) -- Příklady etického a emotivního framu v médiích -- Proč manipulaci podléháme? -- Předpoklad mediálního účinku -- Obsah mediálního komunikátu -- MEDIÁLNÍ ETIKA -- Eva Poláková -- Etika mediální komunikace -- Etické kodexy -- Mezinárodní kodexy -- Etika a právo -- Etika a internet -- Netiketa etika v elektronické komunikaci -- Základní pravidla netikety
(OCoLC)271611769
cnb001818873

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC