Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1997
568 s. : 126 il.

objednat
ISBN 80-200-0590-0 (váz.)
Obsahuje rejstříky českých a vědeckých jmen rostlin
Flóra - Česká republika - přehledy a ilustrace
000054995
Předmluva (B. Slavík) ...11 // Preface ...12 // Úvod (B. Slavík) ...13 // Introduction ...15 // Zkratky a značky (B. Slavík) ...17 // Abbreviations and symbols ...19 // Fytogeografická charakteristika vybraných taxonů (B. Slavík) ...20 // Phytogcographical characteristics of selected taxa ...24 // Speciální část - Part special // 91. Droseraceae Salisb. - rosnatkovitč (A. Čvančara) ...47 // 1. Aldrovanda L. - aldrovandka ...47 // 2. Drosera L. - rosnatka ...48 // 92. Lythraceae J. St.-Hil. - kyprejovité (M. Dvořáková) ...52 // 1. Lythrum L. - kyprej ...53 // 2. Peplis L. - kalužník ...60 // 93. Onagraceae Juss. - pupalkovitč ...61 // 1. Circaea L. - čarovník (V. Pluhař a B. Slavík) ...62 // 2. Oenothera L. - pupalka (V. Jehlík) ...68 // 3. Ludwigia L. - zakucelka (M. Smejkal) ...94 // 4. Chamerion (Rafin.) Rafin. - vrbka (M. Smejkal) ...95 // 5. Epilohium L. - vrbovka (M. Smejkal) ...99 // 94. Trapaceae Dumort. - kotvicovité (O. Jeřábková a R Tomšovic) ...132 // 1. Trapa L. - kotvice ...133 // 95. Haloragaceae R. Br. - zrnulovitc (Š. Husák) ...135 // 1. Myriophyllum L. - stolístek ...135 // 96. Hippuridaceae Link - prustkovité (Š. Husák) ...139 // 1. Hippuris L. - prustka ...139 // 97. Anacardiaceae Lindl. - ledvinovníkovité (A. Skalická) ...141 // 1. Cotinus Mill. - ruj ...141 // 2. Rhus L. - škumpa ...142 // 98. Simarouhaceae DC. - simarubovité (J. Koblížek) ...144 // 1. Ailanihus Desf. - pajasan ...144 // 99. Rutaceae Juss. - routovité ...146 // 1. Dictamnus L. - třemdava (M. Kovanda) ...146 // 2. Ruta L. - routa (M. Kovanda) ...148 // 3. Ptelea L. - křídlatec (J. Koblížek) ...149 // 100. Staphyleaceae (DC.) Lindl. - klokočovité (A. Skalická) ...149 // 1. Staphylea L. - klokoč ...149 // 101. Aceraceae Juss. - javorovité (J. Koblížek) ...152 // 1. /leer L.-javor ...153 // 2. Negando Ludwig - javorovec ...159 //
102. Sapindaceae Juss. - mýdelníkovité (A. Skalická) // 1. Koelreuteria Laxm. - svitel // 103. Hippocastanaceae DC. - jírovcovilé (A. Skalická) // 1. Aesculus L. - jírovec // 104. Linaceae S. E Gray - Inovité (L. Hrouda) // 1. Radiala Hill - stozrník // 2. Linum L. - len // 105. Zygophyllaceae R. Br. - kacibovité (L. Hrouda) ...’ // 1. Tribulus L. - kotvičník // 106. Oxalidaceae R. Br. - šťavelovité (J. Holub) // 1. Xanihoxalis Small - žlutošŕavel // 2. Oxalis L. - Šťavel // 3. Sassia Molina - štavelcc // 107. Geraniaceae Juss. - kakostovité (B. Slavík) // 1. Geranium L. - kakost // 2. Erodium Ľ Hér. - pumpava // 108. Tropaeolaceae DC. - lichoŕeŕišnicovité (R. Bělohlávková) // 1. Tropaeolum L. - lichořeřišnice // 109. Balsaminaceae A. Rich. - netýkavkovité (B. Slavík) // 1. Impatiens L. - netýkavka // 110. Polygalaceae R. Br. - vítodovité (J. Kirschncr) // 1. Polygaloides Hall. - zimostrázek // 2. Polygala L. - vítod // 111. Comaceae Dumort. - dŕínovité (J. Holub) // 1. Swida Opiz - svída // 2. Comus L. - dřín // 3. Cynoxylon (Rafin.) Rafin. - dřínovec // 112. Araliaceae Juss. - aralkovité (M. Kovanda) // 1. Hedera L. - brečtan // 113. Hydrocotylaceae Hyl. - pupečníkovité (B. Slavík) // 1. Hydrocotyle L. - pupečník // 114. Apiaceae Lindl. - miříkovité // 1. Anthriscus Pers. - kerblík (B. Slavík) // 2. Chaerophyllum L. - krabilice (B. Slavík a Z. Slavíková) // 3. Scandix L. - vochlice (B. Křísa) // 4. Astrodaucus Drude - dejvor (R Tomšovic)// 5. Caucalis L. - dejvorec (L. Hrouda) // 6. Orlaya Hoffm. - paprska (L. Hrouda) // 7. Torilis Adans. - tořice (L. Hrouda) // 8. Turgenia Hoffm. - štětináč (L. Hrouda) // 9. Bifora Hoffm. - šténičník (B. Křísa) // 10. Coriandrum L. - koriandr (R Tomšovic) // 11. Smymium L. - tromín (B. Křísa) // 12. Conium L. - bolehlav (B. Křísa) //
13. Pleurospermum Hoffm. emend. Schischkin - mázdřinec (B. Slavík) // 14. Myrrhis Mill. - čechřice (B. Slavík) // 15. Bunium L. - bulvuška (R Tomšovic) // 16. Camm L. - kmín (R Tomšovic) // 17. Aegopodium L. - bršlice (Z. Slavíková) // 18. Bupleurum L. - prorostlík (t M. Šourková a L. Hrouda) // 19. Apium L. - celer (miřík) (R Tomšovic) // 20. Animi L. - morač (R Tomšovic) // 21. Sium L. - sevlák (L. Hrouda) // 22. Benda Koch - potočník (L. Hrouda) // 23. Falcaria Fabr. - srpek (B. Slavík) ...335 // 24. Petroselinum Hill - petržel (P. Tomšovic) ...336 // 25. Cicuta L. - rozpuk (B. Křísa) ...337 // 26. Pimpinella L. - bedrník (J. Štěpánek) ...338 // 27. Trinia Hoffm. - bezobalka (J. Holub) ...343 // 28. Aethusa L. - tetlucha (J. Štepánek) ...347 // 29. Anethum L. - kopr (P Tomšovic) ...348 // 30. Silaum Mill. - koromáč (?. Křísa) ...350 // 31. Foeniculum Mill. - fenykl (P Tomšovic) ...352 // 32. Seseli L. - scscl (L. Hrouda) ...354 // 33. Libanons Zinn - žcbřice (?. Slavík a R Tomšovic) ...360 // 34. Ligusticum L. - koprníček (A. Čvančara) ...362 // 35. Meum Mill. - koprník (A. Čvančara) ...364 // 36. Selinum L. - olešník (B. Křísa) ...366 // 37. Cnidium Cusson - jarva (V Grulich) ...367 // 38. Conioselinum Hoffm. - šabřina (B. Slavík) ...370 // 39. Oenanthe L. - halucha (L. Hrouda) ...371 // 40. Laser G., M. et SCH. - timo] (V. Grulich) ...375 // 41. Laserpitium L. - hladýš (V Grulich) ...376 // 42. Pastinaca L. - pastinák (L. Hrouda) ...382 // 43. Tordylium L. - zapalička (L. Hrouda) ...384 // 44. Heracleum L. - bolševník (J. Holub) ...386 // 45. Angelica L. - dčhcl (B. Slavík) ...396 // 46. Archangelica N. M. Wolf - andělika (B. Slavík) ...399 // 47. Ostericum Hoffm. - matizna (B. Slavík) ...403 // 48. Levisticum Hill - libeček (R Tomšovic) ...404 //
49. Peucedanum L. - smldník (V. Grulich) ...406 // 50. Imperatoria L. - všedobr (V. Grulich) ...418 // 51. Daucus L. - mrkev (P. Tomšovic) ...420 // 52. Sanicula L. - žindava (R Tomšovic) ...423 // 53. Astrantia L. - jarmanka (P. Tomšovic) ...423 // 54. Hacquetia DC. - hvězdnatec (R Tomšovic) ...426 // 55. Eryngium L. - máčka (R Tomšovic) ...427 // 115. Aquifoliaceae Bartl. - cesmínovité (A. Skalická) ...430 // 1. Ilex L. - cesmína ...430 // 116. Celastraceae R. Br. - jesencovité (A. Skalická) ...432 // 1. Euonymus L. - brslen ...432 // 117. Rhamnaceae Juss. - řcšetlákovité (B. Slavík) ...435 // 1. Rhamnus L. - řešetlák ...436 // 2. Frangala Mill. - krušina ...438 // 118. Vitaceae Juss. - révovité (J. Koblížek) ...441 // 1. Vitis L. - réva ...441 // 2. Parthenocissus Planchon - loubinec ...445 // 119. Oleaceae Hoffmanns, et Link - olivovníkovité (J. Koblížek) ...446 // 1. Fraxinus L. - jasan ...447 // 2. Forsythia Vahl - zlatice, forsytie ...450 // 3. Syringa L. - šeřík ...452 // 4. Ligustrum L. - ptačí zob ...454 // 120. Santalaceae R. Br. - santalovité (V. Grulich) ...456 // 1. Thesium L. - Incnka ...457 // 121. Loranthaceae Juss. - ochmetovité (K. Kubát) ...467 // 1. Loranthus Jago. - ochmet ...467 // 122. Viscaceae Batsch - jmelovité (K. Kubát) ...468 // 1. Viscum L. - jmelí ...470 //
123. Flaeagnaceae Juss. - hlošinovité (J. Koblížek) // 1. Elaeagnus L. - hlošina // 2. Hippophae L. - rakylník // 124. Caprifoliaceae Juss. - zimolezovité (J. Chrtek) // 1. Lonicera L. - zimolez // 2. Symphoricarpos Dun. - pámelník // 3. Linnaea L. - zimozel // 4. Viburnum L. - kalina // 5. Weigela Thunb. - veigelie // 6. Diervilla Mill. - zanice // 7. Kolkwitzia Graebn. - kolkwitzie // 125. Sambucaceae Link - bezovité (J. Chrtek) // 1. Sambucus L. - bez // 126. Adoxaceae Trautv. - pižmovkovité (B. Slavík) // L Adoxa L. - pižmovka // 127. Valerianaceae Batsch - kozlíkovité // 1. Valerianella Mill. - kozlíčck (J. Kirschncr) ...! // 2. Valeriana L. - kozlík (J. Holub a J. Kirschncr) // 128. Dipsacaceae Juss. - štětkovité // 1. Cephalaria R. et Sch. - hlavatka (J. Štěpánek a J. Holub) // 2. Virga Hill - štětička (J. Štěpánek a J. Holub) // 3. Dipsacus L. - štětka (J. Štěpánek a J. Holub) // 4. Scabiosa L. - hlaváč (J. Štěpánek a J. Holub) // 5. Succisa Haller - čertkus (J. Štěpánek a J. Holub) . // 6. Knaulia L. - chrastavec (J. Štěpánek) // Rejstřík vědeckých jmen rostlin - Index to sdentine plant names // 556 // Rejstřík českých jmen rostlin - Index to Czech plant names
(OCoLC)19258862
cnb000114733

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC