Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1997
117 s. : il.

objednat
ISBN 80-7080-300-2 (brož.)
Inženýrství genové - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000055043
OBSAH // ÚVOD 6 // 1 HOSTITELSKÉ KMENY Escherichia coli 8 // 1.1 Některé běžně užívané kmeny E. coli 8 // 1.2 Fenotypový projev některých mutací 9 // 1.3 Vyhodnocování nárůstu 9 // 2 UCHOVÁVÁNÍ BAKTERIÁLNÍCH KULTUR 11 // 2.1 Příprava zmražené kultury 11 // 2.2 Příprava kultur inokulovaných vpichem 11 // 2.3 Příprava kultur s vrstvou parafínového oleje 12 // 3 BAKTERIÁLNÍ PLASMIDOVÉ VEKTORY 13 // 3.1 Plasmidová inkompatibilita 14 // 3.2 Běžně používané plasmidové vektory 14 // 3.2.1 pBR322 14 // 3.2.2 pUC18 a pUC19 15 // 3.2.3 pUC118 a pUC119 16 // 3.2.4 pSP64, pSP65 a řada plasmidů pGEM 16 // 4 IZOLACE PLASMIDOVÉ DNA 17 // 4.1 Lyže bakteriálních buněk 17 // 4.2 Preparace plasmidové DNA 17 // 4.2.1 Minipreparace alkalickou lyží 17 // 4.2.2 Izolace DNA z velkého objemu 19 // 4.3 Purifikace plasmidové DNA 19 // 4.3.1 Purifikace plasmidové DNA rovnovážnou centrifugaci v CsCl 20 // 4.3.2 Izolace plasmidové DNA na komerčním nosiči 22 // 5 VNESENÍ PLASMIDOVÉ DNA DO BAKTERIÁLNÍCH BUNĚK 24 // 5.1 Příprava kompetentních buněk pomocí CaCl2 24 // 5.2 Transformace 25 // 5.3 Příprava elektrokompetentních buněk 25 // 5.4 Elektroporace 26 // 6 IDENTIFIKACE KOLONIÍ OBSAHUJÍCÍCH REKOMBINANTNÍ 27 // PLASMID // 6.1 Reštrikční analýza plasmidové DNA po minipreparaci 27 // 6.2 Inzerění inaktivace 27 // 6.3 cc-komplementace 30 // 6.4 Hybridizace kolonií 30 // 7 BAKTERIOFÁGOVÉ VEKTORY 35 // 7.1 Bakteriofág X
35 // 7.2 hfl" selekce 36 // 7.3 spi" selekce 36 // 7.4 A,gtll 36 // 7.5 Tvorba bakteriofágových plaků 36 // 7.6 Příprava lyzátu bakteriofága X 37 // 7.7 Izolace DNA z lyzátů bakteriofága X pomocí stupňové a rovnovážné 38 // centrifugace v gradienta CsCI // 7.8 Vláknitý bakteriofág M13 a od něj odvozené vektory 39 // 7.8.1 Izolace kolonii obsahujících vektory odvozené od bakteriofága M13 41 // 7.8.2 Příprava jednořetězcové bakteriofágové DNA 41 // 7.8.3 Příprava replikativní (dvojřetězcové) formy DNA 43 // 8 MANIPULACE A ANALÝZA DNA 44 // 8.1 Specifické štěpení DNA 44 // 8.1.1 Reštrikční endonukleasy 44 // 8.1.2 Podskupiny restrikčních endonukleas 44 // 8.1.3 Štěpení DNA restrikěními endonukieasami 45 // 8.1.4 Parciální štěpení restrikěními endonukieasami 48 // 8.2 Modifikace fragmentů DNA 50 // 8.2.1 Oprava 3’nebo 5’přečnívajících konců na tupé konce 50 // 8.2.2 Oprava přečnívajících konců na tupé konce pomocí Klenowova 50 // fragmentu . // 8.2.3 Oprava přečnívajících konců na tupé konce pomocí T4 DNA 50 // polymerasy // 8.2.4 Oprava přečnívajících konců na tupé konce pomocí exonukleasy 51 // 8.3 Ligace - spojení fragmentů DNA 51 // 8.3.1 Ligace fragmentů s komplementárními konci 52 // 8.3.2 ’ Ligace fragmentů s tupými konci 52 // 8.3.3 Defosforylace linearizované plasmidové DNA 53 // 8.4 Elektroforéza v agarosovém gelu 53 // 8.5 Izolace a purifikace fragmentů DNA z agarosového
gelu 58 // 8.5.1 Elektroeluce fragmentů DNA v elektroelučním přístroji 58 // 8.5.2 Elektroeluce fragmentů DNA v dialyzační membráně 59 // 8.5.3 Purifikace fragmentů DNA z agarosy pomocí komerčního purifikačního 60 // kitu // 8.6 Southern blot 60 // 9 ZNAČENÍ NUKLEOVÝCH KYSELIN 65 // 9.1 Extense primeru 65 // 9.2 Příprava sond RNA 66 // 9.3 Koncové značení nukleových kyselin 66 // 9.4 Příprava značené sondy posunem jednořetězcového zlomu: („nick 66 // translation“) // 9.5 Zjištění inkorporace radioaktivity do DNA sondy kyselou precipitaci 68 // 10 AMPLIFIKACE DNA IN VITRO POMOCÍ POLYMERASE CHAIN 69 // REACTION (PCR) // H SEKVENOVÁNÍ DVOJŘETĚZCOVÉ DNA 72 // 11.1 Chemická metoda sekvenování 72 // 11.2 Enzymová (dideoxy) metoda sekvenování 73 // 12 PRODUKCE REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ V E. COLI 82 // 12? Promotory 83 // 12.2 Translačně iniciační sekvence 84 // 12.3 pGEMEX - příklad vektoru pro expresi proteinů v E. coli 84 // 12.4 Exprese genů pod kontrolou promotoru bakteriofága T7 85 // 12.5 Purifikace rekombinantních proteinů 85 // 12.5.1 Izolace nerozpustného proteinu z inkluzních tělísek E. coli a renaturace 87 // produktu // 12.5.2 Izolace rozpustného proteinu z E. coli 90 // 12.5.3 Purifikace fúzních rekombinantních proteinů 92 // 13 DETEKCE A ANALÝZA REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ 94 // 13.1 SDS elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (SDS PAGE) 94 // 13.2 Imunochemická detekce proteinů v gelu 99 // 13.3 Metabolické značení proteinů ?2 // 13.4 Imunoprecipitace značeného proteinu 104 // 14 MÉDIA 105 // 15 ZÁSOBNÍ ROZTOKY IO9 // 16 DODATKY 0

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC