Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 2., dopl.
Praha : Management Press, 2005
282 s. : il., grafy ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7261-071-6 (brož.)
Obsahuje tabulky
Popsáno podle dotisku 2. dopl. vyd., rok původního vydání neuveden
Bibliografie na s. 276-277, bibliografické odkazy, rejstřík
Jakost - řízení - pojednání
000055130
ÚVOD 9 // PŘEDMLUVA KE DRUHÉMU DOPLNĚNÉMU VYDÁNÍ 10 // 1 PROČ PRÁVĚ JAKOST ANEB POCHOPENÍ NUTNOSTI 11 // 1.1 Co je to jakost? 11 // 1.2 Význam jakosti v tržním prostředí 13 // 1.3 Přístupy Evropské unie k zabezpečování jakosti 16 // 2 KONCEPCE A PRINCIPY MANAGEMENTU JAKOSTI // ANEB JAK NA TO 20 // 2.1 Historický vývoj managementu jakosti 20 // 2.2 Koncepce managementu jakosti na bázi podnikových // standardů 22 // 2.3 Koncepce managementu jakosti na bázi norem ISO 23 // 2.4 Koncepce managementu jakosti na bázi TQM 29 // 2.5 Principy účinných systémů jakosti 32 // 3 VRCHOLOVÉ VEDENÍ V SYSTÉMECH JAKOSTI ANEB OD STATISTŮ K HLAVNÍ ROLI 35 // 3.1 Podniková kultura a její vliv na jakost 35 // 3.2 Zpracování a „přerozdělování“ politiky a cílů jakosti 37 // 3.3 Benchmarking jako součást managementu jakosti 40 // 3.4 Uvolňování zdrojů pro systém jakosti 43 // 3.5 Tvorba a rozvoj organizačních struktur // v systémech jakosti 44 // 3.6 Přezkoumání systému jakosti vedením 47 // 4 EKONOMIKA JAKOSTI ANEB VŠE O JAKOSTI ŘEČÍ PENĚZ 50 // 4.1 Podstata a význam ekonomiky jakosti 50 // 4.2 Monitorování nákladů na jakost 52 // 4.3 Sledování efektivnosti zlepšování jakosti 63 // s jakost v předvýrobních etapách aneb čím začít 67 // 5.1 Význam managementu jakosti v předvýrobních etapách 67 // 5.2 Vazby marketingu, návrhu a řízení jakosti 69 // 5.3 Plánování jakosti 70 // 5.4 Vybrané metody managementu jakosti návrhu 74 //
6 JAKOST V ZÁSOBOVÁNÍ ANEB OD SUBDODAVATELŮ KE SPOLUDODAVATELŮM 90 // 6.1 Deklarování politiky zabezpečování jakosti dodávek 91 // 6.2 Definování požadavků na jakost dodávek 93 // 5 // Obsah // 6.3 Posuzování alternativních dodavatelů a jejich výběr 94 // 6.4 Společné plánování jakosti dodávek 99 // 6.5 Ověřování shody dodávek 101 // 6.6 Průběžné hodnocení způsobilosti dodavatelů 102 // 6.7 Motivace dodavatelů 104 // 7 JAKOST VE VÝROBĚ ANEB JAK VYZRÁT NA NESHODY 106 // 7.1 Operativní management jakosti a jeho principy 106 // 7.2 Vliv řizení výroby na jakost, systémy JIT // a jejich vazba na systémy jakosti 107 // 7.3 Formy a metody ověřování shody ve výrobě 109 // 7.4 Identifikovatelnost a sledovatelnost v systémech jakosti 114 // 7.5 Jakost a pomocné výrobní procesy: systémy totální údržby 116 // 7.6 Řízení neshod 120 // 7.7 Nápravná a preventivní opatření 124 // 8 JAKOST V PO VÝROBNÍCH ETAPÁCH ANEB JAK POSLOUŽIT A NASLOUCHAT ZÁKAZNÍKOVI 127 // 8.1 Uvádění do provozu 128 // 8.2 Role stížností a reklamací v systémech jakosti 129 // 8.3 Servis 130 // 8.4 Monitorování a měření míry spokojenosti a loajality zákazníků 131 // 8.5 Odpovědnost za výrobek 138 // 9 LIDSKÝ FAKTOR V SYSTÉMECH JAKOSTI ANEB NEZAPOMÍNEJME NA ČLOVĚKA 141 // 9.1 Nezastupitelnost úlohy člověka v zajišťování jakosti 141 // 9.2 Výchova pracovníků k jakosti, výchovné progamy, filozofie učící se organizace 143 // 9.3 Formy a možnosti motivace zaměstnanců, odměňování zaměstnanců 147 // 9.4 Komunikace a informovanost v systémech jakosti 150 // 9.5 Týmová práce a formy týmových činností v systémech jakosti 151 // 9.6 Kroužky jakosti 153 //
10 ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI ANEB JAK NEUSTRNOUT 157 // 10.1 Podstata procesů zlepšování 157 // 10.2 Kaizen a jeho principy 160 // 10.3 Reengineering a management jakosti 162 // 10.4 Zlepšování jakosti metodou Quality Journal 163 // 11 MANAGEMENT JAKOSTI VE SLUŽBÁCH ANEB // JAKOST NA KAŽDÉM KROKU 168 // 11.1 Zvláštnosti managementu jakosti ve službách 169 // 11.2 Podstata a postupy managementu jakosti ve službách 169 // 12 AUDITY ANEB DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ 174 // 12.1 Druhy auditů 174 // 12.2 Metodologie auditu 176 // 12.3 Vlastnosti auditora 190 // 6 // Obsah // 12.4 Certifikace 191 // 13 ENVIRONMENTÁLNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ V PRAXI ANEB ČLOVĚK VERSUS TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 196 // 13.1 Jakost produkce a trvale udržitelný rozvoj 196 // 13.2 Současný stav a podstata podnikového environmentálního systému řízení 197 // 13.3 Zavedení EMS do podnikové praxe, environmentální audity 200 // 13.4 Přínosy zavedení EMS v praxi 202 // 13.5 Slučitelnost norem ISO řady 14 000 s jinými normami 203 // 13.6 Budoucnost norem ISO řady 14 000 a trendy jejich dalšího vývoje 207 // 14 POUŽÍVANÉ METODY A NÁSTROJE ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI ANEB CO MUSÍME OVLÁDAT 210 // 14.1 Základní pojmy matematické statistiky 210 // 14.2 Sedm základních nástrojů řízení jakosti 216 // 14.3 Metody analýzy způsobilosti procesů, výrobních zařízení a systémů měření 243 // 14.4 Sedm „nových“ nástrojů řízení jakosti 254 // 14.5 Statistická přejímka 268 // Rejstřík 278

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC