Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:19x 
BK
Ostrava : Pedagogická fakulta, 1990

objednat
ISBN 80-7042-028-6
000055180
Rekat.
OBSAH // strana // 1. 6VOD // 2« ZÄSADY BEZPEČNOSTI PRÄGE // 2.1 Práce s hořlavinami // 2.2 Hašení požárů // 2.3 Práce e jedy // 2.4 Práce se sklem // 2.5 Zahříváni v lázních // 2.6 Mytí skleněného nádobí // 2.7 Práce s tlakovými láhvemi // 3. PRVNÍ POMOC PŘI NEHODÄCH // 3.1 Poranění oka 3’.2 Popáleniny // 3.3 Krvácení // 3.4 Poleptáni // 3.5 Otravy // 4. ZÄKLADNl operace organické syntézy // 4.1 Zahříváni // 4.2 Chlazeni // 4.3 Mícháni // 4.4 Práce s plyny a nízkovroucími kapalinami // 4.5 Krystalizace // 4.6 Sušeni // 4.7 Extrakce // 4.8 Sublimace // 4.9 Destilace // 4.10 Chromatografie // 4.11 Teplota tání // 4.12 Teplota varu // 4.13 Sestavby aparatur pro organickou syntézu // 5. TEORETICKÄ PŘÍPRAVA K PRÄCI V LABORATOŘI, VEDENÍ POZNÄMEK PŘI PRÄCI A VYPRACOVÄNÍ PROTOKOLU // 5 // 7 // 7 // 9 // 9 // 11 // 12 // 12 // 13 // 14 // 14 // 14 // 14 // 15 // 15 // 16 // 16 // 17 // 19 // 21 // 23 // 26 // 29 // 31 // 33 // 40 // 47 // 47 // 50 // 54 // 6. NÄVODY ? PREPARACÍM // 1- Hexen Cyklohexen Cyklohexylbenzen Isopropylbenzen Fenylacetylen Ethylbenzen Dodbenzen Chlorcyklohexan Ethyljodid // 2- Chlor-2-methylpropan 1,4-Dijodbutan Bromethan Oodcyklohexan // 60 // 60 // 60 // 61 // 62 // 62 // 63 // 64 // 65 67 // 67 // 68 69 69 // - 171 - // strana // l#2-Dibroni-fenylethan 70 // 3-Bromcyklohexen 71 // Brombenzen 72 // 2-Methyl-2-butanol 73 // Cyklopentanol 74 // Triisopropoxid hlinitý 76 // 2- Buten-l-ol 77 // 3- Pentanol
78 // trans-l,2-Cykloh0xandiol 73 // cie-l«2®Cyklohexandiol 79 // Benzylalkohol 80 // Fenol 81 // Mathoxybenzen 81 // l«Ethoxyhexan 82 // Dibutylether 83 // Benzaldoxim 85 // Nitrosobenzen 86 // 4«Nit ???,N-dimethylanilin 86 // 1-Nitronaftalen 87 // 1-Nitrobutan BB // Nitromethan 88 // Nitrobenzen 89 // p-Nitranilin 90 // iS“Nitro“N#N«*dimethylaRilin 91 // o«Nitrofenol s p-nitrofenol 92 // Anilin 93 // Pentylamin 94 // Propylamin 95 // 1-Naftylamin 96 // Benzylamin 97 // 1- Fenylethylamin 98 // 4- Chiortoluen 99 // p-Tolunitril 101 // Oodbenzen 102 // 4«Dimethyleminoazobenz@n»2-karboxylova kyselina 103 // 2- Hydroxy-l-naftylazôbenzen-4-eulfonát // sodný 104 // 4-Dimethylaminoazob@nzeri“4-8ulfonat sodný 105 // l,4«Benzochinon 106 // 2«Naftalenkarbaldehyd 107 // Cyklohaxanon 108 // 2»Hex®non 109 // 2-Propionylfuran 111 // 4«Nitrobenzaldahyd 112 // Propanai 113 // Fenylethannitril 114 // Chloracatonitrii 113 // Banzonitril 118 // Acatanilid 118 // Benzanilid 116 // Butanoylchlorid 117 // Anhydrid kyseliny 3-nitroftalové 118 // Diathyloxalat 118 // - 172 « // Strana // Ethylforroiat 2-Neftylacetat // tarCeButylacatat // E thyl-2-oxobiit anca t // DiethyX-butylmalonat // Kyselina benzoová // Kyselina adipová // Kyselina acetylsalicylová // Kyselina 4»a9thylbenzoová // 2«Furankarboxylová kyselina // 2,2-Diraethylpropanová kyselina // Hexsnová kyselina // Kyselina 2-@®inobenzoová // Kyselina skořicová // Kyselina fenylhydroxyoctová // Chinolin
Furan // Diethyl-2,6-diraethyl»l,4-dihydropyridin-3e // 5»dikarboxylat // Diethyl-2ř6-dÍ5i5@thylpyridin«-3 ř5-di“ // karboxylat // 2«Fyr@nsulfonová kyselina // Ethyl-5-nitrofuran-2-k@rboxylat 2,5~Disa©thyXthiofeo 4-Nit ropyridin-N-oxid Pyridin-2,3-dikarboxylová kyselina 2»Furankarboxylová kyselina a 2-furylroethanol // Hydrolýza celulosy na D»glukoeu 1,2,3,4,6-Penta O-acetyl- -D-glukopy-ranose ? // 1e2»3 e4 f6-Penta“0-®cetyl“ »D-gluko~ pyranosa // 119 // 119 // 120 121 121 122 122 // 123 // 124 // 125 // 125 // 126 // 127 // 128 129 131 // 133 // 134 // 134 // 135 // 136 // 137 // 138 // 139 // 140 // 141 // 142 // 143 // 7* KATALÝZA FÁZOVÉHO PŘENOSU // Bsnzoylaee fenolů (obecný postup) Příprava nitrilů (obecný postup) // Oxidace terminálních alkenů na kyseliny Příprava acetofenonu Příprava l-fenylethanolu Příprava kvsrtérních araoniových solí // 144 // 148 // 148 // 150 // 151 // 152 152 // 8 * KVALITATIVNÍ ORGANICKÁ ANALÝZA // 8.1 Příprava látky ? analýze 8«2 Předběžné zkoušky // 8.2.1 Vnější vzhled // 8.2.2 Fyzikální konstanty // 8.2.3 Důkaz prvků // 8.2.4 Rozpustnost // 8.2.5 Určeni funkčních skupin 8.3 Příprava derivátů // POUŽITA LITERATURA // 154 // 155 155 155 // 157 // 158 161 163 163 // 170 // » 173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC