Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Pedagogická fakulta, 1990
173 s. : il., schémata ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7042-028-6 (brož.)
Na tit. listu a na obálce nespr. jméno autora Rudolf Petera
Obsahuje bibliografii
Určeno studentům denního studia, studia při zaměstnání a postgrad. studia
000055180
1. ÚVOD 5 // 2. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE 7 // 2.1 Práce a hořlavinami 7 // 2.2 Hašeni požárů 9 // 2.3 Práce a jedy 9 // 2.4 Práce se sklem 11 // 2.5 Zahřívání v lázních 12 // 2.6 Mytí skleněného nádobí 12 // 2.7 Práce s tlakovými láhvemi 13 // 3. PRVNÍ POMOC PŘl NEHODÁCH 14 // 3.1 Poranění oka 14 // 3.2 Popáleniny 14 // 3.3 Krvácení 14 // 3.4 Poleptání 15 // 3.5 Otravy 15 // 4. ZÁKLADNÍ OPERACE ORGANICKÉ SYNTÉZY 16 // 4.1 Zahřívání 16 // 4.2 Chlazení 17 // 4.3 Míchání 19 // 4.4 Práce s plyny a nízkovroucími kapalinami 21 // 4.5 Krystalizace 23 // 4.6 Sušení 26 // 4.7 Extrakce 29 // 4.8 Sublimace 31 // 4.9 Destilace 33 // 4.10 Chromatografie 40 // 4.11 Teplota tání 47 // 4.12 Teplota varu 47 // 4.13 Sestavby aparatur pro organickou syntézu 50 // 5. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA K PRÁCI V LABORATOŘI, VEDENÍ POZNÁMEK PRl PRÁCI A VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU 54 // 6. NÁVODY K PREPARACÍM 60 // 1-Hexen 60 // Cyklohexen 60 // Cyklohexylbenzen 61 // Isopropylbenzen 62 // Fenylacetylen 62 // Ethylbenzen 63 // Jodbenzen 64 // Chlorcyklohexan 65 // Ethyljodid 67 // 2-Chlor-2-methylpropan 67 // 1,4-Dijodbutan 68 // Bromethen 69 // Jodcyklohexan 69 // 1,2-Dibrom-fenylethan 70 // 3-Bromcyklohexen 71 // Brombenzen 72 // 2-Methyl-2-butanol 73 // Cyklopentanol 74 // Triisopropoxid hlinitý 76 // 2-Buten-1-ol 77 // 3-Pentanol 78 // trans-l,2-Cyklohexandiol 78 // cis-l,2-Cyklohexandiol 79 // Benzylalkohol SO // Fenol 81 // Methoxybenzen 81 // 1-Ethoxyhexan 82 // Dibutylether S3 // Benzaldoxim 85 // Nitro8obanzen 86 // 4-Nitroso-N,N-dimethylanilin 86 // 1-Nitronaftalen 87 // 1-Nitrobutan 88 // Nitromethan 88 // Nitrobenzen 89 // p-Nitranilin 90 // m-Nitro-N,N-dimethylanilin 91 // 0-Nitrofenol a p-nitrofenol 92 // Anilin 93 // Pentylamin 94 // Propylamin 95 // 1-Naftylamin 96 // Benzylamin 97 // 1-Fenylethylamin 98 // 4-Chlortoluen 99 // p-Tolunitril 101 //
Jodbenzen 102 // 4-Dimethylaminoazobenzen-2-karboxylová kyselina 103 // 2-Hydroxy-1-naftylazobenzen-4-sulfonát sodný 104 // 4-Dimethylaminoazobenzen-4-sulfonát sodný 105 // 1,4-Benzochinon 106 // 2-Naftalenkarbaldehyd 107 // Cyklohexanon 108 // 2-Hexanon 109 // 2-Propionylfuran 111 // 4-Nitrobenzaldahyd 112 // Propanal 113 // Fenylethannitril 114 // Chloracetonitril 115 // Benzonitril 115 // Acetanilid 116 // Benzanilid 116 // Butanoylchlorid 117 // Anhydrid kyseliny 3-nitroftalové 118 // Diathyloxalat 118 // Ethylformiat 119 // 2-Naftylacetat 119 // terc.Butylacetat 120 // Ethyl-2-oxobutanoat 121 // Diethyl-butyl alonat 121 // Kyselina benzoová 122 // Kyselina adipová 122 // Kyselina acetylsalicylová 123 // Kyselina 4-aethylbenzoová 124 // 2-Furankarboxylová kyselina 125 // 2,2-Dimethylpropanová kyselina 125 // Hexanová kyselina 126 // Kyselina 2-eminobenzoová 127 // Kyselina skořicová 128 // Kyselina fenylhydroxyoctová 129 // Chinolin 131 // Furan 133 // Diethyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat 134 // Diethyl-2,6-dimethylpyridin-3,5-dikarboxylat 134 // 2-Furansulfonová kyselina 135 // Ethyl-5-nitrofuran-2-karboxylat 136 // 2,5-Dimethylthiofen 137 // 4-Nitropyridin-N-oxid 136 // Pyridin-2,3-dikarboxylová kyselina 139 // 2-Furankarboxylová kyselina a 2-furylmethanol 140 // Hydrolýza celulosy na D-glukosu 141 // 1,2,3,4,6-Penta-O-acatyl- -D-glukopyranosa 142 // 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl- -D-glukopyranosa 143 // 7. KATALÝZA FÁZOVÉHO PŘENOSU 144 // Benzoyla Ce fenolů (obecný postup) 148 // Příprava nitrilů (obecný postup) 148 // Oxidace tertsinálnich alkenů na kyseliny 150 // Příprava acetofenonu 151 // Příprava 1-fenylethanolu 152 // Příprava kvartérnÍch amoniových soli 152 //
8. KVALITATIVNÍ ORGANICKÁ ANALÝZA 154 // 8.1 Příprava látky k analýze 155 // 8.2 Předběžné zkoušky 155 // 8.2.1 Vnější vzhled 155 // 8.2.2 Fyzikální konstanty 157 // 8.2.3 Důkaz prvků 158 // 8.2.4 Rozpustnost 161 // 8.2.5 Určení funkčních skupin 163 // 8.3 Příprava derivátů 163 // POUŽITÁ LITERATURA 170
(OCoLC)39440166
cnb000059969

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC