Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.3) Půjčeno:43x 
BK
Vyd. 2., V Portálu 1.
Praha : Portál, 2007
206 s.

objednat
ISBN 978-80-7367-222-5 (brož.)
Spektrum ; [vol.] 54
Bibliografie na s. 203-206
Psychoterapie skupinová - příručky
000055218
Obsah // Předmluva... 7 // ČÁST PRVNÍ // Úvodem...13 // 1 Kdyby to šlo...13 // 2 Ještě abych nezapomněl...17 // 3 PročLod...18 // ČÁST DRUHÁ // Poznámky o psychoterapii aneb Než vyplujL...21 // 4 Něco se děje...21 // 5 Psychoterapeutický proces...24 // 5.1 Fáze a etapy psychoterapeutického procesu...25 // 5.2 Průběh psychoterapeutického procesu ? Aleny...29 // 6 Skupinová psychoterapie aneb ? čemu Loď...32 // 6.1 Smysl skupinové terapie aneb Proč plují...32 // 6.2 Cíle skupinové psychoterapie aneb Kam plují...34 // 7 Složení skupiny aneb O posádce Lodi...37 // 7.1 Terapeut aneb O lodivodech...38 // 7.2 Člen skupiny (klient, pacient ve skupině) aneb 0 lodnících . . 44 // obsah 5 // ČÁST TŘETÍ // Příprava aa zahájení skvpiny aneb O naloďování...47 // 8 Prostor pro skupinu aneb Příprava paluby a kajuty...47 // 9 Zpracovávání Dohody o spolupráci...49 // 9.1 Poship zpracovávám Dohody o spolupráci...50 // 9.2 Dohoda o spolupráci mezi Sďediskem terapie a Karlem Ká . . 51 // ČÁST ČTVRTÁ // Etapy vývoje skupiny aneb Plujeme«...53 // 10 Jedna z alternativ pojetí vývoje uzavřené skupiny: sedm etap ... 54 // 11 Etapizace vývoje skupiny a terapeut...55 // 11.1 Etapa první: Rozhodování...57 // 11.2 Etapa druhá: Orientace...78 // 11.3 Etapa třetí: Sdružování...88 // 11.4 Etapa čtvrtá: Podléhání...104 // 11.5 Etapa pátá: Konfrontace...120 // 11.6 Etapa šestá: Objevování...138 // 11.7 Etapa sedmá: Uvolnění...150
// ČÁST PÁTÁ // Scénáře komponovaných skupin aneb O větru do plachet... 161 // 12 JETBAZ Qe třeba změnit)...162 // 13 DESADO (Děti jsou samy večer doma)...167 // 14 LOĎ (Společná lod)...170 // 15 POHÁDKY...172 // 16 ČEBÍS (Černý a bílý svět)...175 // 17 ULITA...178 // 18 HON ...180 // 19 BUSPOS (Budování společného světa)...182 // 20 SEPJETÍ (Sebe sama přijetí)...185 // 21 ĎAMAR (Ďábelský mariáš)...186 // 22 BUDET (Bude tanec)...189 // 23 SETKÁNÍ S GALAXIÍ TANCINÓR...194 // 24 IMDATE (Improvizace na dané téma)...198 // Závěrem ...201 // Literatura...203 // 6 OBSAH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC