Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Konfrontace, 1998
192 s.

objednat
ISBN 80-86088-03-0 (brož.)
Obsahuje úvod
Bibliografie: s. 186-189
Psychoterapie skupinová - příručky
000055219
Obsah: // I. ÚVODEM ... 9 // 1. Kdyby to šlo // 2. Ještě abych nezapomněl // 3. Proč Loď (vyprávění Aleny) // II. POZNÁMKY O PSYCHOTERAPII aneb Než vyplují 16 // 1. Něco se děje... 16 // 2. Psychoterapeutický proces... 18 // 2.1 Vymezení pojmu // 2.2 Fáze a etapy psychoterapeutického procesu // 2.3 Průběh psychoterapeutického procesu u Aleny // 3. Skupinová psychoterapie aneb K čemu Loď... 26 // 3.1 Smysl skupinové psychoterapie aneb Proč plují // 3.2 Cíle skupinové psychoterapie aneb Kam plují // 3.21 Poznámka k vymezení psychoterapie a k roli psychoterapeuta // 3.22 Cíle skupinové psychoterapie // 4. Složení skupiny aneb O posádce Lodi... 33 // 4.1 Úvodem // 4.2 Terapeut aneb O Lodivodech // 4.3 Člen skupiny (klient, pacient ve skupině) aneb O Lodnících... // III. PŘÍPRAVA NA ZAHÁJENÍ SKUPINY aneb O naloďování 40 // 1. Prostor pro skupinu aneb Příprava paluby a kajuty... // 2. Zpracovávání Dohody // 2.1 Úvodem // 2.2 Postup zpracovávání Dohody // 2.3 Dohoda o spolupráci mezi Střediskem terapie a Karlem Ká // IV. ETAPY VÝVOJE SKUPINY aneb Plujeme ...46 // 1. Úvodem // 1.1 Jedna z alternativ pojetí vývoje uzavřené skupiny: 7 etap // 1.2 Etapizace vývoje skupiny a terapeut // 2. Etapa první.: Rozhodování...50 // 2.1 Průběh // 2.2 Vztahy ve skupině // 2.3 Doporučení pro terapeuty // 5 // 2.4 Osvědčené postupy // 2.41 Jak začít // 2.42 Další metody a techniky // 2.5 Popis některých metod a technik
// 2.6 Střípky z dění a ze zpráv na Lodi // 2.61 Poprvé spolu (Na co myslí Karel) // 2.62 Nosná z 1. setkání, kterou na počátku 2. setkání přečetl terapeut // 2.63 Nosná ze 2. setkání, kterou zpracovala a na 3. setkání přednesla Alena // 2.7 Příběh, který má - možná - souvislost s touto etapou (vyprávění doktorovo) // 3. Etapa druhá: Orientace...70 // 3.1 Průběh // 3.2 Vztahy ve skupině // 3.3 Doporučení pro terapeuty // 3.4 Osvědčené postupy // 3.5 Popis některých metod a technik // 3.6 Střípky z dění a ze zpráv na Lodi // 3.61 Zápis v Deníku Aleny // 3.62 Karlovo mlčení // 3.7 Příběh pro etapu Orientace // 4. Etapa třetí: Sdružování... 80 // 4.1 Průběh // 4.2 Vztahy ve skupině // 4.21 Úvodem // 4.22 Jádro skupiny // 4.23 Fúze // 4.24 Další sdružení a funkce ve skupině // 4.25 Paraskupinové akce // 4.26 Vztahy mezi členy skupiny a terapeuty // 4.3 Doporučení pro terapeuty // 4.4 Osvědčené postupy // 4.5 Popis vybraných metod a technik // 4.6 Střípky z dění a ze zpráv na Lodi: Zápis v Deníku Karla (s reakcí terapeutů) // 4.7 Příběh pro 3. etapu // 5. Etapa čtvrtá: Podléhání...97 // 5.1 Průběh // 5.2 Vztahy ve skupině // 6 // 5.21 Úvodem // 5.22 “Sourozenecký”, platonický a erotický vztah ve skupině // 5.23 Důsledky etapy podléhání ve vztazích // 5.3 Doporučení pro terapeuty // 5.4 Osvědčené postupy (kromě v dřívějších etapách již zmíněných) // 5.5 Popis
vybraných metod a technik // 5.6 Střípky z dění a ze zpráv na Lodi // 5.61 Po skupině s Mílou (a s Karlem) // 5.62 Karlův zápis v Deníku po skupině s Mílou (s reakcí terapeutů) // 5.7 Příběh pro tuto etapu // 6. Etapa pátá: Konfrontace... 113 // 6.1 Průběh // 6.2 Vztahy ve skupině // 6.21 Úvodem // 6.22 Společná témata // 6.23 Revolta // 6.24 Viník a Oběť // 6.25 Shrnutí // 6.3 Doporučení pro terapeuty // 6.4 Osvědčené postupy (kromě dříve již zmíněných) // 6.5 Popis vybraných metod a technik // 6.6 Střípky ze zpráv a z dění na Lodi: KKрkу provokatérky... // 6.7 Příběh do této etapy... // 7. Etapa šestá: Objevování... 132 // 7.1 Průběh // 7.2 Vztahy ve skupině // 7.3 Doporučení pro terapeuty // 7.4 Osvědčené postupy // 7.5 Popis vybraných metod a technik // 7.6 Střípky ze zpráv a z dění na Lodi: Loučení Aleny s manželem // 7.7 Příběh do této etapy // 8. Etapa sedmá: Uvolnění... 142 // 8.1 Průběh // 8.2 Vztahy ve skupině // 8.3 Doporučení pro terapeuty // 8.4 Osvědčené postupy // 8.5 Popis vybraných metod a technik // 8.6 Střípky z dění a ze zpráv na Lodi aneb Karel by chtěl plakat // 8.7 Co vyprávěk doktor na posledním setkání // 7 // V. SCÉNÁŘE KOMPONOVANÝCH SKUPIN aneb O větru do plachet ... 152 // 1. Úvodem // 2. Scénáře komponovaných skupin // 2.1 JETB AZ (Je třeba změnit)... 153 // 2.2 DESADO (Děti jsou večer samy doma)... 157 // 2.3 SPOLĎ (Společná
lod)... 160 // 2.4 POHÁDKY podle Bohumily Baštecké... 162 // 2.5 ČEBÍS (Černý a bílý svět)... 164 // 2.6 ULITA... 166 // 2.7 HON... 168 // 2.8 BUSPOS (Budování společného světa)... 169 // 2.9 SESETI (Sebe sama přijetí)... 171 // 2.10 Ď AM AR (Ďábelský mariáš)... 173 // 2.11 BUDET (Bude tanec)... 176 // 2.12 SETKÁNÍ S GALAXIÍ TANCINÓR... 179 // 2.13 IMD ATE (Improvizace na dané téma)... 182 // 3. Takže na závěr // LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC