Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
173 s.

objednat
ISBN 80-7042-871-6 (brož.)
Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska
Obsahuje obrázky
Bibliografie na s. 171-173
Inteligence umělá - logika - texty studijní
Logika - texty studijní
000055277
1 REZOLUČNÍ FORMÁLNÍ DŮKAZY 9 // 1.1 OBECNÉ VLASTNOSTI FORMÁLNÍCH DŮKAZŮ 9 // 1.1.1 Jazyk, axiómy, odvozovací pravidla 9 // 1.1.2 Sémantická korektnost a úplnost formálních důkazů 10 // 1.1.3 Přímé a nepřímé důkazy 11 // 1.1.4 Formální důkazy platnosti metaj azykových schémat 11 // 1.2 REZOLUČNÍ FORMÁLNÍ DŮKAZY VE VÝROKOVÉ LOGICE 11 // 1.2.1 Jazyk Lc rezolučního formálního systému 11 // 1.2.2 Rezoluční odvozovací pravidlo 12 // 1.2.3 Rezoluční strom a rezoluční důkaz 14 // 1.2.4 Sémantická korektnost a úplnost rezolučního důkazu 16 // 1.2.5 Nepřímé formální důkazy rezolučním popřením 17 // 1.2.6 Přímé generování vět teorie 18 // 1.3 REZOLUCE A NEKONEČNÉ MNOŽINY KLAUZULÍ 20 // 1.4 REZOLUČNÍ DŮKAZY V PREDIKÁTOVÉ LOGICE 21 // 1.4.1 Unifikace dvojice atomů 21 // 1.4.2 Množina neshod 23 // 1.4.3 Nejobecnější unifíkátor 24 // 1.5 PŘÍKLADY PredikátovÝCH rezolučníCH důkazů 26 // 2 TABLOVÉ FORMÁLNÍ DŮKAZY 29 // 2.1 TABLOVÉ DŮKAZY VE VÝROKOVÉ LOGICE 29 // 2.1.1 Jazyk táhlových důkazů výrokové logiky 29 // 2.1.2 Sémantické tablo formule výrokové logiky 30 // 2.1.3 Sémantická korektnost a úplnost nepřímých táhlových důkazů 32 // 2.1.4 Logické důsledky a sémantické tablo ve výrokové logice 37 // 2.2 TABLOVÉ DŮKAZY V PREDIKÁTOVÉ LOGICE 38 // 2.2.1 Jazyk tablových důkazů v predikátové logice 38 // 2.2.2 Formální definice sémantického tabla 39 // 2.2.3 Sémantická korektnost a úplnost predikátového tablového důkazu 42 // 2.2.4 Predikátové tablové důkazy 45 // 3 FORMÁLNÍ DEDUKCE V AXIOMATICKÝCH SYSTÉMECH 49 // 3.1 PROSTŘEDKY ODVOZOVÁNÍ A DOKAZOVÁNÍ 49 // 3.1.1 Od sémantiky к formálnímu dokazování 49 // 3.1.2 Jazyk axiomatického systému 51 // 3.1.3 Axiómy a odvozovací pravidla 52 //
3.1.4 Požadavek sémantické korektnosti a úplnosti 54 // 4 GENTZENOVSKÝ AXIOMATICKÝ SYSTÉM G 57 // 4.1 DUÁLNÍ VLASTNOSTÍ AXIOMATICKÉHO SYSTÉMU G 57 // 4.1.1 Sémantická tabla duálních fonnulí 57 // 4.1.2 Jazyk, axiómy a odvozovací pravidla systému G 59 // 4.2 FORMÁLNÍ DEDUKCE V SYSTÉMU G 61 // 4.2.1 Důkazy vět v G z logických axiómů 61 // 4.2.2 Důkazy vět v G ze speciálních axiómů 65 // 4.2.3 Sémantická korektnost a úplnost systému G 68 // 4.3 KLAUZULÁRNÍ AXIOMATICKÝ SYSTÉM С 70 // 4.3.1 Axiomatický systém С ve vztahu к systému G 70 // 4.3.2 Jazyk, axiómy a odvozovací pravidla systému С 70 // 4.3.3 Sémantická korektnost a úplnost systému С 72 // 55 HILBERTOVSKÝ AXIOMATICKÝ SYSTÉM H 74 // 5.1 JAZYK, AXIÓMY A ODVOZOVACÍ PRAVIDLA SYSTÉMU H 74 // 5 .2 DŮKAZY VĚT V SYSTÉMU H 76 // 5.2.1 Důkazy vět z axiómů hilbertovského systému H 76 // 5.2.2 Důkazy vět v H z daných předpokladů 76 // 5.2.3 Další pomocná pravidla 77 // 5.2.4 Příklady důkazů vět v systému H 81 // 5.3 SÉMANTICKÁ KOREKTNOST A ÚPLNOST SYSTÉMU H 86 // 6 AXIOMATICKÝ SYSTÉM G, PREDIKÁTOVÉ LOGIKY 90 // 6.1 DUÁLNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU G, 90 // 6.1.1 Jazyk, axiómy a odvozovací pravidla systému Gi 90 // 6.2 GENTZENOVSKÝ DŮKAZ V SYSTÉMU G, 92 // 6.2.1 Generování teorie prvního řádu v systému Gi 92 // 6.2.2 Sémantická korektnost a úplnost systému Gi 97 // 7 HILBERTOVSKÝ AXIOMATICKÝ SYSTÉM Hi 99 // 7.1 JAZYK, AXIÓMY A ODVOZOVACÍ PRAVIDLA SYSTÉMU Hx 99 // 7.1.1 Další pomocná odvozovací pravidla 101 // 7.2 DŮKAZY V SYSTÉMU Hi 104 // 7.2.1 Důkaz zpětným postupem (backward chaining) 104 // 7.3 SÉMANTICKÁ KOREKTNOST A ÚPLNOST SYSTÉMU Hi 106 // 8 KLAUZULÁRNÍ LOGIKA 108 // 8.1 PREDIKÁTOVÁ A KLAUZULÁRNÍ LOGIKA 108 // 8.1.1 Klauzulámí formy formulí 108 //
8.1.2 Homovy klauzule a logický důsledek 109 // 8.2 SYNTAX JAZYKA Llc KLAUZULÁRNÍ LOGIKY 109 // 8.2.1 Abeceda jazyka Líc klauzulámí logiky 109 // 8.2.2 Termy, atomy a klauzule jazyka LiC klauzulámí logiky 110 // 8.2.3 Substituce tennů za proměnné 113 // 8.2.4 Existenční kvantifikace v klauzulámí logice 114 // 8.3 VÝZNAM PRVKŮ JAZYKA Llc KLAUZULÁRNÍ LOGIKY 116 // 8.3.1 Struktura přiřazená jazyku Lic klauzulámí logiky 116 // 8.3.2 Ohodnocení proměnných a vyhodnocení termů 117 // 8.3.3 Interpretace atomů 119 // 8.3.4 Použití funkcí a predikátu rovnosti 121 // 8.3.5 Interpretace klauzulí 122 // 8.4 EXPRESIVITA SPECIÁLNÍCH TYPŮ KLAUZULÍ 123 // 8.4.1 Klauzule bez antecedentu nebo konsekventu 123 // 8.4.2 Reprezentace negativních tvrzení 125 // 8.4.3 Konjunkce a disjunkce atomů v klauzuli 127 // 9 ZNALOSTNÍ BÁZE A JEJÍ MODELY 131 // 9.1 REPREZENTACE ZNALOSTÍ ZNALOSTNÍ BÁZÍ 131 // 9.1.1 Fakta a prvky interpretujících relací 132 // 9.1.2 Předpoklad „uzavřeného světa“ 132 // 9.1.3 Fakta a pravidla ve znalostní bázi 133 // 9.2 INTERPRETACE ZNALOSTNÍ BÁZE 134 // 9.2.1 Zamýšlená interpretace znalostní báze 134 // 9.2.2 Struktury aplikovatelné na bázi znalostí 134 // 9.2.3 Příklady interpretace znalostní báze 135 // 69.3 MODELY A LOGICKÉ DŮSLEDKY BÁZE ZNALOSTÍ 138 // 9.3.1 Splnitelnost klauzule v dané struktuře 138 // 9.3.2 Model znalostní báze, logický důsledek 139 // 9.3.3 Logická platnost klauzule 143 // 9.3.4 Logické zákony s predikátem rovnosti 144 // 10 AXIOMATICKÝ SYSTÉM C! KLAUZULÁRNÍ LOGIKY 147 // 10.1 JAZYK, AXIÓMY A ODVOZOVACÍ PRAVIDLA 147 // 10.1.1 Axiómy v klauzulámím axiomatickém systému Ci 147 // 10.1.2 Odvozovací pravidla v klauzulámí logice 148 // 10.1.3 Použití dalších logických zákonů a odvozovacích pravidel 152 //
10.2 REZOLUCE V KLAUZULÁRNÍ LOGICE 153 // 10.3 PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ KLAUZULÁRNÍ ODVOZOVÁNÍ 157 // 10.3.1 Přímé a nepřímé odvozování z bázových klauzulí 157 // 10.3.2 Popření klauzule s proměnnými a existenčními konstantami 160 // 10.4 ŘEŠENÍ LOGICKÝCH HÁDANEK 163 // 11 LITERATURA 171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC