Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1998
325 s.

objednat
ISBN 80-7021-269-1 (váz.)
Teologie
Originál: Das Kirchenjahr
Obsahuje úvod, předmluvu, zkratky, poznámky, jmenný a věcný rejstřík
Rok církevní - pojednání
000055337
OBSAH // Úvod... 13 // Předmluva k vydání v roce 1994 ... 16 // První kapitola // KOSMICKÝ ČAS A LIDSKÝ ŽIVOT... 17 // Druhá kapitola // ŽIDOVSKÉ SVÁTKY ...20 // 1. Šabat ... 21 // 2. Velké poutní svátky... 23 // a) Svátek Paschy (hebr. Pesach) // a svátek Nekvašených chlebů, Přesnice (Macot)... 23 // b) Svátek Týdnů (Šavuot, Letnice)... 25 // c) Svátek Stánků (Sukot) // a svátek Radosti z Tóry (Simchat Tóra) ... 26 // 3. Svátek Nového roku (Roš ha-šana)... 27 // 4. Svátek Smíření (Jom kipur)... 27 // 5. Svátek Posvěcení Chrámu (Chanuka) ... 28 // 6. Svátek Purim ... 29 // 7. Národní Den smutku (Tiša be-av)... 30 // 8. Národní den nezávislosti Izraele... 32 // 7 // Třetí kapitola // KRISTOVO VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ JAKO SRDCE LITURGICKÉHO ROKU ... // 1. Význam velikonočního tajemství (mysteria Paschy) // 2. Zpřítomňování velikonočního tajemství v liturgii . // 3. Smysl a řád křesťanských svátků... // 4. Struktura liturgického roku... // 31 // 31 // 32 35 39 // Čtvrtá kapitola // NEDĚLE JAKO PRVOTNÍ SLAVNOST // VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ ...43 // 1. Původ a smysl neděle... 43 // 2. Starokřesťanské názvy neděle ... 47 // 3. Pokonstantinovský vývoj ... 51 // 4. Neděle v dnešní době ... 52 // 5. Liturgické utváření dní v týdnu... 59 // Pátá kapitola // VELIKONOCE A JEJICH SVÁTEČNI OKRUH ... 62 // 1. Původ, datování, názvy... 62 // 2. Velikonoční triduum... 67 // a) Večerní
slavnost na Zelený čtvrtek - // Památka Večeře Páně... 69 // b) Liturgie Velkého pátku - Památka Umučení Páně... 74 // c) Slavnost velikonoční noci a velikonoční neděle - // Slavnost Zmrtvýchvstání Páně ... 79 // 3. Velikonoční doba, Pentekosté, Padesátidení... 88 // 4. Velikonoční kající doba, doba postní... 95 // a) Historický vývoj... 95 // b) Nový řád (předvelikonoční kající doby, doby postní ... 98 // 8 // Popeleční středa...102 // Postní neděle...104 // Květná neděle...111 // Všední dny velikonoční kající doby (doby postní) .115 // Šestá kapitola // VÁNOCE A JEJICH SVÁTEČNÍ OKRUH...119 // 1. Původ vánočních svátků...119 // 2. Liturgie vánočních svátků...122 // 3. Advent jako vánoční přípravná doba...127 // a) Historický vývoj adventu ...127 // b) Adventní liturgie...129 // 4. Vánoční oktáv...136 // 5. Epifanie a svátek Křtu Páně ...141 // 6. Dva vánoční svátky mimo vánoční okruh ...146 // Uvedení Páně do chrámu - 2. únor...146 // Slavnost Zvěstování Páně - 25. březen ...149 // Sedmá kapitola // LITURGICKÉ MEZIDOBÍ ...152 // 1. Členění a význam liturgického mezidobí...152 // 2. Pořádek čtení v liturgickém mezidobí...154 // Neděle v liturgickém mezidobí...155 // Všední dny v liturgickém mezidobí ...157 // 3. Svátky Páně v liturgickém mezidobí...160 // Slavnost Nejsvětější Trojice...160 // Slavnost Těla a krve Páně...162 // Slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova...167 // Slavnost Ježíše Krista Krále ...170 // Svátky Proměnění Páně a Povýšení svátého kříže ...173 // Slavnost posvěcení kostela (posvícení) ...176 // 9 // 4. Kvatembrové dny...179 // 5. Prosebné dny ... 185 // Osmá kapitola // SANKTORÁL - SVÁTKY SVATÝCH V LITURGICKÉM ROCE ...188 // 1. Základní fakta o uctívání svátých ...188 // a) Teologie uctívání svátých...188 // b) Historie uctívání svátých ...194 // c) Hlavní směry reformy kalendáře svátků svátých...198 // 2. Svátky a památky Matky Boží Panny Marie ...200 // Slavnost Panny Marie // počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8. prosince) . . . 200 // Svátek navštívení Panny Marie (31. května) ...202 // Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna)...203 // Svěcení bylin na svátek Nanebevzetí Panny Marie...205 // Svátek Narození Panny Marie (8. září) ...206 // Mariánské památky... 207 // „Mariánské měsíce“ květen a říjen...212 // 3. Svátky svátých v Římském kalendáři ...213 // a) Hlavní zásady výběru...213 // b) Další nová ustanovení o svátcích svátých...216 // c) Slavnosti Svatých v Římském kalendáři...218 // Slavnost Všech svátých (1. listopadu)...218 // Slavnost svátého Josefa ( 19. března) ...219 // Slavnost Narození sv. Jana Křtitele (24. června).222 // Slavnost svátých Petra a Pavla, apoštolů (29. června) . . 224 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé („Dušičky“)
. . . .227 // d) Svátky svátých ...229 // Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola ...230 // Svátek Stolce sv. Petra, apoštola...230 // Svátek sv. Matěje, apoštola...231 // Svátek sv. Marka, evangelisty...231 // 10 // Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů...232 // Svátek sv. Tomáše, apoštola ...233 // Svátek sv. Jakuba (Staršího), apoštola ...233 // Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka ...234 // Svátek sv. Bartoloměje, apoštola...234 // Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty...235 // Svátek sv. Lukáše, evangelisty...235 // Svátek sv. Simona a Judy, apoštolů...236 // Svátek sv. Ondřeje, apoštola...236 // Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů . . 231 // 4. Regionální kalendář ...238 // 5. Diecézni a řádové kalendáře...254 // 6. Jmenný kalendář (kalendář jmenin)...256 // Devátá kapitola // LITURGICKÝ ROK // A DENNÍ MODLITBA CÍRKVE (OFICIUM) ...259 // 1. Původ a rozvoj denní modlitby církve...259 // 2. Smysl a význam denní modlitby církve...264 // 3. Nové uspořádání oficia a jeho charakteristika // v průběhu církevního roku ...267 // a) Nové uspořádání liturgie hodinek...267 // b) Vliv liturgického roku na denní modlitbu církve .270 // Desátá kapitola // EXKURS: // PROBLEMATIKA STÁLÉHO KALENDÁŘE ...272 // 1. ? historii našeho ročního kalendáře ...272 // 2. Pokusy a návrhy na nové uspořádání...275 // a) Kalendář Francouzské revoluce...275 // b) „Stálý gregoriánsky
kalendář“ a „Světový kalendář“ . . 276 // c) Kalendář 13 měsíců...277 // d) Kalendář s přestupnými týdny ...278 // e) Kalendářová reforma malých kroků...279 // 3. Hodnocení reformních snah ...279 // Zkratky...285 // Zkrácené tituly častěji citované literatury...288 // Poznámky...290 // Jmenný a věcný rejstřík...315 // 12

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC