Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 2., ve Votobii 1.
Olomouc : Votobia, 1995
682 s.

objednat
ISBN 80-85885-55-7 (váz.)
Originál: Žu-lin waj-š’.
000055377
KAPITOLA PRVNÍ v níž prologem bude vyložen hlavní smysl knihy na príkladu slavného literáta, který odešel do ústraní // KAPITOLA DRUHÁ vypráví o tom, jak licenciát Wang potká ve vesnické škole kolegu a učitel Čou Ťin na stará kolena dosáhne učené hodnosti // KAPITOLA TŘETf vypráví, jak zkušební komisař Čou Ťin našel mezi kandidáty pravý talent a řezník Chu se dopustil ohavného činu, když přišly radostné zprávy // KAPITOLA ČTVRTÁ vypráví, jak mnich pozvaný na pohřeb se dostal ? soudu a urozený, který si šel vypůjčit, se zapletl do nepříjemností // KAPITOLA PÁTÁ vypráví, co Wangové poradili bakaláři, jak udělat z ženiny pravoplatnou paní, a jak pana Jen Č -chea sklátila na lože smrtelná nemoc // KAPITOLA ŠESTÁ vypráví, jak se churavý bakalář pohádal s lodníky a ukřivděná vdova žalovala svého švagra // KAPITOLA SEDMÁ vypráví, jak zkušební komisař Fan Ťin zkoumá seznamy, aby se odvděčil svému učiteli; kancelista Wang Chuej osvědčuje přátelství kolegovi // KAPITOLA OSMÁ vypráví, jak prefekt Wang v nouzi našel přítele a bratři Lou se v rodišti setkali se starým známým // KAPITOLA DEVÁTÁ vypráví, jak bratři Lou zaplatili za přítele a prefekt Liou pod cizím jménem tloukl lodníky // KAPITOLA DESÁTÁ vypráví, jak si akademik Lu oblíbil nadaného muže a vybral ho za zetě a vnuk z rodiny Ťii našel v zámožné rodině nevěstu // KAPITOLA JEDENÁCTÁ vypráví o potížích, které činila paní Lu svému muži ve věci zkoušek, a jak inspektor Jang doporučil mudrce do domu Lou // KAPITOLA DVANÁCTÁ vypráví o slavnosti bohatýrů na jezeru ŽIuví šíje a o tom, jak bohatýr Čang podvodně svolal „Společnost lidské hlavy“ //
KAPITOLA TŘINÁCTÁ vypráví, jak se Ťii Sien-fu radil s učeným mužem o zkouškách a jak Ma Čun-šang nešetřil peněz pro spravedlivou věc // KAPITOLA ČTRNÁCTÁ vypráví, jak se Ťii Sien-fu rozloučil se svým přítelem z knihkupectví a jak bakalář Ma Čun-šang potkal v jeskyni Nesmrtelného // KAPITOLA PATNÁCTÁ vypráví, jak bakalář Ma Čun-šang Nesmrtelného pohřbil, a o mládenci Kchuangovi, jenž převelice miloval své rodiče // KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ vypráví o tom, jak dobrý syn opatroval svého otce ve vesnici Veliké jívy a jak osvícený úředník z okresu Luo-čching nalezl zalíbení ve vzdělanci // KAPITOLA SEDMNÁCTÁ vypráví, jak bakalář Kchuang Čao-žen ještě jednou putoval na stará místa a doktor Čao dosáhl vysokého postavení v kruzích básnických // KAPITOLA OSMNÁCTÁ vypráví, jak slavní literáti pozvali mladého Kchu-anga na básnickou besedu a jak Třetí Pchan přítele vyhledal v knihkupectví // KAPITOLA DEVATENÁCTÁ vypráví o tom, jak se Kchuang Čao-ženovi poštěstilo najít dobrého přítele a jak se Pchan C-jie pro svévolné činy dostal do neštěstí // KAPITOLA DVACÁTÁ vypráví o tom, jak se Kchuang Čao-žen vysoko povznesl v hlavním městě a Niou Pu-i cestou zemřel ve wuchuském chrámu // KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ vypravuje, jak mladík zatoužil po slávě pod cizím jménem a stařec se roznemohl vzpomínáním na příbuzného // KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ vypravuje, jak znovunalezený děd Niou Jú-fu adoptoval vnuka a jak pohostinný pan Wan Súe-čaj přijímal hosty // KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ vypráví, jak zbili poetu, jenž odhalil tajemství, a jak v stáří opuštěná vdova hledala svého manžela // KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ vypráví, jak je Niou Pchu vláčen po soudech a jak Pao Wen-čching dává do pořádku svou starou živnost //
KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ vypráví o tom, jak Pao Wen-čching v Nankingu potkal přítele a Ni Tching-si v An-čchingu našel nevěstu // KAPITOLA DVACÁTÁ ŠESTÁ vypráví o tom, jak prefekt Siang v úřadě povýšil a oplakal svého přítele, jak Pao Tching-si svého adoptivního otce pochoval a pak se zas oženil // KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ vypráví o tom, jak se paní Wang s manželem vadila a jak se Pao Tching-si s bratrem shledal // KAPITOLA DVACÁTÁ OSMÁ vypráví, jak Ťi Wej-siao v Jang-čou vstoupil do domu své nové ženy a jak Siao Ťin-súan v Nankingu kompiloval knihu // KAPITOLA DVACÁTÁ DEVÁTÁ vypráví, jak pan Ču-ke v mnišském obydlí našel přátele a pan Tu Šen-čching si v Nankingu bere konkubínu // KAPITOLA TŘICÁTÁ vypráví, jak milovník půvabných mládenců navštívil přítele v klášteře Božské blaženosti a jaké byly velkolepé hry na jezeře Mo-čchou // KAPITOLA TŘICÁTÁ PRVNÍ vypráví o hostech, kteří přicházejí v Tchien-čchan-gu za bohatýrem, a jak se přátelé zpíjejí v Pavilónu darovaných knih // KAPITOLA TŘICÁTÁ DRUHÁ vypráví o bohatýrském způsobu Tu Šao-čchingova života a o posledních slovech Lou Chan-wena před smrtí // KAPITOLA TŘICÁTÁ TŘETÍ vypráví o tom, jak si spolu vyšli do přírody Tu Šao-čching se ženou a Čchi Cheng-šan vedl s přáteli disputace o obřadech // KAPITOLA TŘICÁTÁ ČTVRTÁ vypráví, jak známí literáti po rozmluvě o obřadech a hudbě vyhledají přátele a jak se konal velký ceremoniál, při němž císař přijal učence // KAPITOLA TŘICÁTÁ PÁTÁ vypráví, jak Syn Nebes požádal mudrce o radu, jak vládnout podle „Cesty“, a jak se povolaný učenec zřekl úřední kariéry a vrátil se domů //
KAPITOLA TŘICÁTÁ ŠESTÁ vypráví, jak z okresu Čchang-šu vyšel opravdový Učenec a jak se proslulý Mudrc stal hlavním ohradníkem při zasvěcování Tchaj-poova chrámu 436 // KAPITOLA TŘICÁTÁ SEDMÁ vypráví, jak oběťmi starověkému světci obnovovali učenci v Nankingu tradici obřadů a jak přátelé vyprovázeli Milujícího Syna, ubírajícího se hledat otce až do S’-čchuanu 448 // KAPITOLA TŘICÁTÁ OSMÁ vypráví, jak Milující Syn Kuo potkal v horách tygra a mnich z kláštera Sladké rosy se na stezce střetl s nepřítelem 461 // KAPITOLA TŘICÁTÁ DEVÁTÁ vypráví, jak Siao Jůn-sien zachránil opata v Měsíčních horách a generál Pching dobyl vítězství u města Čching-feng 473 // KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ vypráví, jak se Siao Jůn-sien kochal padajícím sněhem na hoře Kuang-wu a jak Šen Čchiung-č’ u mostu Šťastného brodu prodávala básnické skladby 483 // KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ vypráví, jak Čuang Čo-ťiang vyprávěl o starých časech na řece Čchin-chuaj a Šen Čchiung-č’ byla jata a dopravena na okres Ťiang-tu 495 // KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ vypráví, jak si mladí páni v nevěstinci vykládají o zkouškách a sluha přináší zprávy z pohraniční oblasti kmenů Miao 507 // KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ vypráví o velké bitvě, kterou vybojoval generál u rybníka Divokých koz, a jak domorodý náčelník uprostřed písní a tanců napadl tábor 519 // KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ vypravuje, jak se vítězný guvernér Tchang vrátil domů a starší bakalář při víně rozprávěl o pohřbech 531 // KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ vypráví, jak jeden z bratří z upřímné lásky za bratra trpěl a druhý zas po besedě o geomancii domů se vrací pochovat matku 542 //
KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ vypráví, jak se loučili osvícení muži u Brány tří hor a jak bylo Pětiříčí zaslepeno majetkem a mocí 555 // KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ vypráví, jak bakalář Jou obnovoval pavilón Jüan--wu a solnař Fang ztropil pozdvižení v chrámu Věrných vdov 568 // KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ OSMÁ vypráví o hrdince v Chuej-čou, jež následovala manžela do hrobu, a o tom, jak jeden ze zbylých mudrců vzpomíná na zašlé časy v Tchaj-poově chrámu 580 // KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ vypráví, jak akademik Kao rozmlouval o provinčních zkouškách a jak se falešný státní sekretář vetřel mezi hodnostáře 592 // KAPITOLA PADESÁTÁ vypráví, jak zostudili falešného úředníka a jak šlechetný muž chránil přítelovu čest 603 // KAPITOLA PADESÁTÁ PRVNÍ vypráví o ženě, jež ošidila cestujícího o peníze, a o bohatým, jenž se s potěšením vydal na mučení 613 // KAPITOLA PADESÁTÁ DRUHÁ vypráví o mládenci, který se při vojenském klání zranil, a o tom, jak bohatýr stavem zbořil, aby cizí dluh vymohl zpět 621 // KAPITOLA PADESÁTÁ TŘETÍ vypráví, jak hostili návštěvníka za sněžné noci ve vévodském paláci a jak Pohostinném domě ohořelý knot přetrhl sen 633 // KAPITOLA PADESÁTÁ ČTVRTÁ vypráví o tom, jak nemocné krasavici předpovídali v nevěstinci osud a jak bláhový literát nabízel básně u nevěstek 643 // KAPITOLA PADESÁTÁ PÁTÁ dovypráví o čtyřech hrdinech, mluví se o minulém, na přítomnost se myslí, nakonec se vypráví o tom, kdo hrou na citeru vykouzlil srázy hor a toky řek 657 // POZNÁMKY 669 // IRONIE, SATIRA A HLUBŠÍ VÝZNAM (Oldřich Král) 677

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC