Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
1. vyd.
Praha : Vydavatelství ČVUT, 1996
119 s.

ISBN 80-01-01477-0 (brož.)
Přehled nejdůležitějších pojmů s. 111-115
Česko-anglický slovník nejdůležitějších termínů s. 117-119
Logika - učebnice vysokošk.
000055463
OBSAH // 1. Lidské myšleni, jazyk a logika // 2. Inženýrský úsudek // 2.1. Některé typické rysy inženýrského úsudku // 2.2. Jazyk inženýrského úsudku // 3. Přirozený a přesný (formální) jazyk // 3 .1. Některé základní rysy přirozeného jazyka // 3.2. Formální jazykové systémy // 4. Výrokově-logická báze formálního jazyka // 4.1. Základní pojmy // 4.2. Základní typy logických úkolů a jejich řešení // 5. Predikátově-logická báze formálního jazyka // 5.1. Základní pxymy // 5.2. Řešení logických úkolů v predikátové logice rozkladovými tabulkami // 5.3. Rozšíření jazyka predikátové logiky // 6. Výstavba formálních jazykových systémů // 6.1. Jazyk o výstavbě systému // 6.2. Výstavba výrokově-logického syntaktického systému // 6.3. Interpretace výrokově-logického syntaktického systému // 6.4. Výstavba syntaktického systému predikátové logiky // 6.5. Syntaktika a sémantika formálního jazykového systému // 6.6. Rozšiřováni formálního jazzového systému pomocí definic // 7. Rozšíření jazyka predikátové logiky do oblasti matematiky // 7.1. Definice některých základních pojmů matematiky // 7.2. Logický základ kvantitativního popisu reality // 8. Systémy a jejich modely v jazyku predikátové logiky // 8.1. Definice systému a modelu systému // 8.2. Predikce a explanace v jazykovém systému // 8.3. Indukce a dedukce v jazykovém systému // 9. Přirozený jazyk, usuzování a vágnost // 10. Přehled nejdůležitějších termínů // 11. Přehled definic // 12. Česko-anglický slovník nejdůležitějších termínů // 1

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC