Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ethics, 1992
233 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7042-700-0 (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity. Přírodovědecká fakulta
Obsahuje ilustrace, mapy, nákresy, grafy, rejstřík
Bibliografie na s. 221-224
Metody kvantitativní - geografie - využívání - učebnice vysokošk.
000055483
3 // OBSAH // Předmluva ...5 // 1. Základní staíistieké pojmy... . 7 // 1.1. Vybrané základní statistické pojmy...7 // 1.2. Metoda třídění... 8 // 1.2.1. Třídění podle kvantitativních znaků ... 10 // 2. Tabulky... . 15 // 3. Grafické metody pro znázornění kvalitativních údajů do mapy ... 19 // 3.1. Metoda mimoměřítkových znaků (bodové znaky)... 19 // 3.2. Metoda liniových znaků (čárové znaky)...25 // 3.3. Metoda plošných znaků (areálová metoda)...28 // 4. Grafické metody pro znázornění kvantitativních údajů ...33 // 4.1. Grafy...33 // 4.1.1. Grafy pro znázornění závislosti dvou proměnných ...33 // 4.1.1.1. Grafy čárové... 33 // 4.1.1.2. Grafy sloupcové ... 54 // 4.1.1.3. Grafy bodové ...72 // 4.1.1.4. Grafy kruhové (polární diagramy) ...72 // 4.1.2. Grafy pro znázornění závislosti tří proměnných ...87 // 4.1.2.1. Grafy trojúhelníkové...87 // 4.1.2.2. Grafy prostorové... 92 // 4.2. Diagramy ...96 // 4.2.1. Diagramy jednoparametrové... 96 // 4.2.1.1. Diagramy plošné...96 // 4.2.1.2. Diagramy pseudoprostorové... 106 // 4.2.2. Diagramy víceparametrové ... HO // 4.2.3. Další typy diagramů ... 119 // 4.2.4. Stupnice, legenda a systémy uspořádání diagramů... 144 // 5. Znázornění kvantitativních údajů do mapy...147 // 5.1. Kartodiagramy, zásady konstrukce ...147 // 5.2. Kartodiagramy plošné a bodové ... 148 // 5.3. Kartodiagramy liniové ...165 // 5.4. Metoda tečková ... 179 // 5.5. Kartogramy...
184 // 5.5.1. Druhy kartogramů... . 186 // 5.5.2. Modifikace kartogramů... 192 // 5.5.3. Metody dazymetrické ... 215 // 5.6. Metoda izolinií... 219 // 6. Literatura , ... 221 // 7. Rejstřík... 225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC