Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Bibliografie
Vyd. 1.
Brno : Státní vědecká knihovna, 1980
500 s., 16 s. obr. příl. ; 24 cm

objednat
Bibliografie města Brna ; sv. 4
Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; 7
Spoluvydavatelé: Archív města Brna ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně
Bibliografický soupis podchycuje v relativní úplnosti knižní produkci a výběrové články a studie, jež třídí věcně podle principů retrospektivních regionálních bibliografií (všeobecné materiály, příroda, přírodní vědy, dějinya národopis, politický a veřejný život, sociální a zdravotní péče, hospodářský a kulturní život).
Souběžná ruská a německá předmluva a obsah
000055516
Předmluva ... 17 // Seznam excerpovaných periodik ... 29 // Přehled zkratek ... 33 // 1 VŠEOBECNÉ MATERIÁLY 1-282 ... 37 // 11 Celkové práce 1—31 37 // 12 Turistické průvodce 32—145 ... 38 // 13 Topografie, seznamy ulic 146—178 43 // 14 Adresáře 179—208 45 // 15 Pohledy, obrazy 209—241 48 // 16 Mapy a plány 242—267 49 // 17 Bibliografie 268—282 50 // 2 PRÍRODA. PRÍRODNÍ VÉDY 283—678 ... 51 // 21 Všeobecně 283—299 51 // 22 Vodopis 300—315 52 // 23 Geografie, geologie, mineralogie 316—404 52 // 24 Podnebí 405—426 56 // 25 Botanika 427—462 57 // 26 Zoologie 463—493 58 // 27 Ochrana přírody 494—523 60 // 28 Ostatní přírodní vědy 524—554 61 // 281 Astronomie 524—537 61 // 282 Matematika. Fyzika. Chemie 538—554 ... 62 // 29 Přírodovědci — biografie 555—678 ... 62 // 3 DĚJINY A NÁRODOPIS 679—1866 ... 67 // 31 Celkově 679—733 67 // 32 Pomocné vědy historické 734—825 69 // 33 Dějiny 826—1628 72 // 331 Celkové práce 826—890 72 // 332 Pravěk. Archeologické výzkumy 891—978 75 // 333 Feudalismus 979—1185 79 // 3331 Celkové práce 979—1008 79 // 3332 Od počátků slovanského osídlení do r. 1419 1009—1050 ... 80 // 3333 Období 1419—1620 1051—1094 ... 81 // 3334 Období 1620—1848 1095—1185 83 // 334 Kapitalismus 1848—1918 1186—1283 87 // 335 Období 1918—1938 1284—1500 91 // 336 Období 1939—1945 1401—1463 95 // 337 Období po roce 1945 1464—1496 97 // 338 Historici — biografie 1497—1628 99 // , 34 Národopis 1629—1866 102 // 341 Celkově 1629—1684 102 // 342 Hmotná kultura 1685—1722 104 // 343 Duchovní kultura 1723—1794 105 // 5 // 344 Národopisci — biografie 1795—1866 ... 108 // 4 POLITICKÝ A VEREJNÝ ŽIVOT, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉCE // 1867-3135 110 // 41 Všeobecně 1867—1939 ... // 42 Obyvatelstvo 1940—2035 124 //
43 Politické organizace 2036—2113 118 // 44 Spolky a společenské organizace 2114—2253 ... 122 // 45 Správa 2254—2399 128 // 46 Sociální péče. Zdravotnictví 2400—2882 ... 135 // 461 Sociální péče 2400—2689 ... 135 // 462 Zdravotnictví a lékařství 2690—2882 ... 151 // 47 Veřejná bezpečnost. Právo. Soudnictví. Civilní obrana 2883—2972 ... 159 // 48 Armáda 2973—2995 164 // 49 Církev. Náboženství. Ateismus 2996—3135 ... 165 // 5 HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT 3136—4524 171 // 51 Všeobecně 3136—3894 171 // 511 Hospodářská výstavba 3136—3299 Ш // 5111 Všeobecně 3136—3258 171 // 5112 Životní úroveň 3259—3271 ... 177 // 5113 Výstavba bytů a zařízení 3272—3299 ... 178 // 512 Služby. Obchod 3300—3766 179 // 5121 Všeobecně. Požární ochrana 3300—3319 179 // 5122 Družstevnictví. Družstva 3320—3359 ... 180 // 5123 Komunální služby 3360—3374 182 // 5124 Obchod 3375-3441 183 // 5125 Veletrhy. Prodejní výstavy 3442—3548 ... 186 // 5126 Finanční hospodářství 3549—3674 ... 190 // 5127 Veřejné stravování 3675—3687 ... 196 // 5128 Cestovní ruch 3688—3703 196 // 5129 Vodohospodářství 3704—3766 197 // 513 Doprava. Spoje 3767—3894 200 // 5131 Všeobecně 3767—3776 ... 200 // 5132 Železniční doprava 3777—3808 ... 201 // 5133 Městská hromadná doprava 3809—3852 ... 202 // 5134 Automobilová doprava. Stavba silnic 3853—3866 ... 204 // 5135 Letecká doprava 3867—3870 ... 205 // 5136 Pošta 3871—3878 ...205 // 5137 Telegraf. Telefon. Stenografie 3879—3891 ... 205 // 5138 Rozhlas. Televize 3892—3894 206 // 52 Průmyslová výroba 3895—4370 206 // 521 Všeobecně 3895—3929 206 // 522 Stavebnictví 3930—3989 207 // 523 Energetika 3990—4033 210 // 524 Hornictví 4034—4044 212 // 525 Hutnictví, slévárenství 4045 —4065 212 //
526 Strojírenství 4066—4159 213 // 527 Chemický průmysl 4160—4172 217 // 528 Dřevařský a papírenský průmysl 4173—4182 218 // 529 Lehký průmysl 4183—4259 218 // 5291 Potravinářský průmysl 4260—4303 221 // 5292 Polygrafický průmysl 4304—4346 224 // 5293 Jiná výroba. Řemesla 4347—4370 ... 225 // 53 Zemědělství 4371—4524 226 // 531 Všeobecně 4371—4416 226 // 532 Rostlinná výroba 4417—4456 229 // 6 // 533 Živočišná výroba 4457—4484 ... 231 // 534 Lesnictví 4485—4503 232 // 535 Rybářství 4504—4509 233 // 536 Veterinářství 4510—4524 234 // 6 KULTURNÍ ŽIVOT 4525—9572 234 // 61 Všeobecně 4525—4562 234 // 62 Školství 4563—5733 236 // 621 Všeobecně 4563—4699 236 // 622 Školské organizace 4700—4805 240 // 623 Předškolní výchova 4806—4823 ... 244 // 624 Základní školy 4824—4868 ... 245 // 625 Zvláštní školy 4869—4883 ... 247 // 626 Gymnáziá, střední školy 4884—4963 ... 247 // 627 Odborné školy 4964—5205 ... 254 // 6271 Praktické směry 4964—5060 254 // 6272 Umělecké a kulturní školy 5061—5086 ... 260 // 6273 Školy pro ženy. Vesna 5087—5154 ... 261 // 6274 Obchodní školy 5155—5182 ... 264 // 6275 Učitelské ústavy 5183—5205 ... 267 // 628 Vysoké školy 5206—5625 268 // 6281 Všeobecně 5206—5263 268 // 6282 Brněnská univerzita 5264—5401 270 // 6283 Janáčkova akademie múzických umění 5402—5415 ... 276 // 6284 Vysoká škola veterinární 5416—5446 ... 276 // 6285 Vysoká škola zemědělská 5447—5496 ... 278 // 6286 Vojenská akademie Antonína Zápotockého 5497—5511 ... 280 // 6287 Vysoké učení technické 5512—5575 ... 280 // 6288 Studenti. Koleje 5576—5625 ... 283 // 629 Učitelé - biografie 5626-5733 ... 286 // 63 Kulturně výchovná zařízení. Věda 5734—6650 ... 288 //
631 Zařízení pro mimoškolní vzdělávání a zájmovou činnost 5734—5809 288 // 632 Archivy 5810—5954 291 // 6321 Všeobecně 5810—5834 291 // 6322 Archiv města Brna 5835—5849 ... 292 // 6323 Státní oblastní archiv 5850—5915 ... 293 // 6324 Archiváři — biografie 5916—5954 ... 297 // 633 Knihovny 5955—6162 298 // 6331 Všeobecně 5955—5998 298 // 6332 Katalogy knihoven 5999—6064 299 // 6333 Státní vědecká knihovna 6065—6141 ... 303 // 6334 Knihovníci — biografie 6142—6162 ... 306 // 634 Muzea. Kronikářství 6163—6451 307 // 6341 Všeobecně 6163—6197 307 // 6342 Moravské muzeum 6198—6371 308 // 6343 Muzeum dělnického hnutí 6372—6381 ... 315 // 6344 Technické muzeum 6382—6388 315 // 6345 Muzeum města Brna 6389—6408 ... 315 // 6346 Muzejní spolek 6409—6439 316 // 6347 Moravská muzejní společnost 6440—6451 317 // 635 Památková péče 6452—6485 317 // 636 Galerie 6486—6544 319 // 637 Nakladatelství a knižní obchod 6545—6565 ... 321 // 638 Věda. Organizace vědecké práce 6566—6650 ... 322 // 64 Jazyk a literatura 6651—7234 ... 325 // 641 Všeobecně 6651—6701 325 // 642 Jazykověda 6702—6743 326 // 643 Literatura. Literární věda 6744—6809 ... 328 // 644 Spisovatelé — biografie 6810—7234 ... 330 // 65 Umění 7235—9040 ... 341 // 651 Všeobecně 7235—7262 341 // 652 Architektura 7263—7509 342 // 653 Výtvarné umění 7510—8023 351 // 6531 Všeobecně 7510—7646 351 // 6532 Malířství. Grafika 7647—7690 ... 357 // 6533 Sochařství 7691—7714 358 // 6534 Výtvarní umělci — biografie 7715—8023 ... 359 // 654 Užité umění 8024—8086 371 // 655 Hudba 8087—8708 373 // 6551 Všeobecně 8087—8148 373 // 6552 Hudební instituce 8149—8291 ... 375 // 6553 Hudební akce 8292—8435 381 // 6554 Hudební umělci — biografie 8436—8708 ... 386 //
656 Divadlo 8709—8992 395 // 6561 Všeobecně 8709—8810 395 // 6562 Státní divadlo 8811—8898 399 // 6563 Loutkové divadlo Radost 8899—8906 ... 402 // 6564 Divadelní umělci — biografie 8907—8992 ... 402 // 657 Film 8993-9009 405 // 658 Fotografie 9010—9032 405 // 659 Rozhlas a televize 9033—9040 406 // 66 Tělovýchova. Sport. Hry a zábavy 9041—9572 ... 407 // 661 Všeobecně. Tělovýchovné organizace 9041—9289 ... 407 // 6611 Všeobecně 9041—9112 407 // 6612 Dělnická tělovýchova 9113—9142 409 // 6613 Tělovýchovná organizace Sokol 9143—9259 410 // 6614 Sportovní klub Moravská Slavia 9260—9272 416 // 6615 Československý orel 9273—9289 416 // 662 Jednotlivé sportovní a tělovýchovné disciplíny 9290—9510 417 // 6621 Základní tělesná výchova a gymnastika 9290—9348 417 // 6622 Atletika 9349—9372 419 // 6623 Vodní sporty 9373—9395 420 // 6624 Zimní sporty 9396—9406 421 // 6625 Turistika. Horolezectví. Táboření 9407—9431 422 // 6626 Jezdectví. Šerm. Box. Sportovní střelba 9432—9444 423 // 6627 Automobilový a motocyklový sport 9445—9487 423 // 6628 Cyklistika 9488—9503 426 // 6629 Letectví. Parašutismus. Plachtařství 9504—9510 ... 426 // 663 Sportovní hry 9511—9561 ... 427 // 6631 Házená 9511 427 // 6632 Kopaná 9512—9535 427 // 6633 Košíková 9536—9539 ...,... 428 // 6634 Lední hokej 9540—9552 ... 428 // 6635 Odbíjená 9553—9554 428 // 6636 Tenis. Stolní tenis 9555—9558 428 // 6637 Ostatní sportovní hry 9559—9561 429 // 664 Společenské hry, zábavy a záliby 9562—9572 429 // Rejstříky... 431 // Jmenný rejstřík ... 433 // Předmětový rejstřík osobní... 458 // Rejstřík organizací-korporací... 467
(OCoLC)8051523
cnb000173459

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC