Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xviii,589 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-221-1 (brož.)
Praxe manažera (Computer Press)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, fotografie, údaje o autorech, předmluvu, rejstřík
Logistika (ekonomika) - příručky
000055569
KAPITOLA 1 // Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 // Úvod 2 // Definice logistického řízení 2 // Vývoj logistiky 5 // Systémový přístup/Integrace 8 // Role logistiky v ekonomice 10 // Role logistiky v podniku 11 // Koncepce celkových nákladů 15 // Klíčové logistické činnosti 15 // Vztah logistických činností a logistických nákladů 21 // Návrh logistické strategie podniku 24 // Budoucí trendy a směry zdokonalení logistických výkonů 25 // Shrnutí 36 // Doporučená literatura 36 // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení 37 // Distribuční problém: Dilema krátkodobých úkolů a dlouhodobých cílů 38 // KAPITOLA 2 // Zákaznický servis 39 // Úvod 40 // Definice zákaznického servisu 40 // Jak vytvořit strategii zákaznického servisu 50 // Vytváření a sledování norem zákaznického servisu 64 // Překážky efektivní strategie zákaznického servisu 67 // Globální aspekty zákaznického servisu 68 // Zvyšování kvality a výkonu zákaznického servisu 69 // Shrnutí 71 // Doporučená literatura 72 // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení 73 // Distribuční problém: Vyřešte „mrazivé“ dilema! 74 // KAPITOLA 3 // Logistické informační systémy 75 // Úvod 76 // Cyklus zákaznické objednávky 76 // Progresivní systémy vyřizování objednávek Telemarketing - nástavba systému objednávání Systém elektronické výměny dat (EDI) // Integrace systému objednávání a logistického řídicího informačního systému podniku // Finanční aspekty rozhodování // Logistický informační systém jako časový faktor konkurence // Systémy na podporu rozhodování // Umělá inteligence a expertní systémy // Řízení databází // Shrnutí // Doporučená literatura // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení //
Distribuční problém: Jak vyřešit likvidaci starého software? // KAPITOLA 4 // Teorie zásob 111 // Úvod 112 // Základní koncepce zásob 112 // Základy řízení zásob 120 // Shrnutí 133 // Doporučená literatura 133 // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení 134 // Přílohy // 4A: Řízení zásob v podmínkách nejistoty 138 // 4B: Výpočet pojistných zásob 139 // 4C: Odvození vzorce pro výpočet ekonomického objednacího množství 146 // KAPITOLA 5 // Řízení zásob 147 // Úvod 148 // Finanční aspekty strategie zásob 150 // Náklady na udržování zásob 152 // Vliv obratu zásob na náklady na udržování zásob 166 // Příznaky špatného řízení zásob 169 // Jak zlepšit řízení zásob 170 // Dopad snižování zásob na rentabilitu podniku 176 // Shrnutí 177 // Doporučená literatura 178 // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení 179 // Distribuční problém: Příklad pro učebnice 180 // KAPITOLA 6 // Řízení toku materiálu // Úvod // Co je předmětem řízení oblasti materiálů Prognózovaní // Koncepce Total Quality Management Správa a řízení toku materiálů Rozhraní mezi logistikou a výrobou Shrnutí // Doporučená literatura // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení // KAPITOLA 7 // Přeprava // Úvod // Charakteristika dopravců a přepravních služeb // Globalizace přepravy // Regulace v oblasti dopravy // Cenové a dodací podmínky dopravců // Logistika/Logistické řízení a řízení dopravy // Shrnutí // Doporučená literatura // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení // Distribuční problém: Jak přepravovat sezónní zboží // KAPITOLA 8 // Skladování // Úvod // Skladové operace: tři funkce // Veřejné skladování versus soukromé skladování // Vytvoření skladové sítě // Mezinárodní aspekty skladování //
Měření produktivity skladových operací // Zlepšení produktivity skladových operací // Finanční aspekty skladování // Shrnutí // Doporučená literatura // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení // Distribuční problém: Jak zjistit, jak jsme na tom? // KAPITOLA 9 // Manipulace s materiálem, balení zboží a počítačové technologie 309 // Úvod // Zařízení pro manipulaci s materiály 310 // Skladovaní v systémech just-in-time 327 // Balení zboží 328 // Počítačové technologie, informace a řízení skladování 336 // Shrnutí 340 // Doporučená literatura 341 // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení 343 // Distribuční problém: Krádeže v distribučním řetězci 344 // KAPITOLA 10 // Nákup 345 // Úvod 346 // Role nákupu v dodávkovém řetězci 346 // Nákupní činnosti 347 // Průzkum a plánování v oblasti nákupu 364 // Řízení nákladů v oblasti nákupu 365 // Řízení vztahů s dodavateli 372 // Shrnutí 377 // Doporučená literatura 379 // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení 379 // Distribuční problém: Centralizace dodávek 380 // KAPITOLA 11 // Globální logistika 380 // Úvod 382 // Strategie v mezinárodních distribučních kanálech 383 // Řízení globální logistiky 392 // Řízení vývozních dodávek 403 // Charakter logistiky na hlavních globálních trzích 410 // Shrnutí 424 // Doporučená literatura 426 // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení 428 // Distribuční problém: Kdo ponese zodpovědnost? 429 // KAPITOLA 12 // Organizace efektivního logistického systému 431 // Úvod 432 // Význam efektivní organizace logistiky 434 // Typy logistických organizačních struktur 436 // Rozhodovací strategie při organizování logistiky 448 // Shrnutí 463 // Doporučená literatura 464 // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení 466 //
KAPITOLA 13 // Metody řízení logistického výkonu 467 // Úvod 468 // Význam přesných informací o nákladech 468 // Analýza celkových nákladů 469 // Omezení současných finančních výkazů 473 // Řešení problému nedostatečných informací o nákladech 474 // Opodstatnění změn logistického systému z hlediska nákladů 496 // Shrnutí 497 // Doporučená literatura 498 // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení 500 // Distribuční problém: Jak zjistit náklady na přepravu jednotlivých položek? 501 // KAPITOLA 14 // Řízení dodávkového řetězce 503 // Úvod 504 // Co je to distribuční kanál? 506 // Proč distribuční kanály vznikají? 507 // Struktura distribučního kanálu 509 // Toky v distribučních kanálech 513 // Návrh distribučního kanálu 517 // Co je nutno brát v úvahu při návrhu distribučního kanálu 519 // Měření výkonu distribučního kanálu 528 // Procesy integrovaného řízení dodávkového řetězce 531 // Reengineering procesů v dodávkovém řetězci 538 // Implementace integrovaného řízení dodávkového řetězce 540 // Shrnutí 543 // Doporučená literatura 543 // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení 545 // Distribuční problém: Kvalita na útěku 545 // KAPITOLA 15 // Realizace logistické strategie 547 // Úvod 548 // Hierarchie plánování 549 // Propojení logistické strategie se strategií podniku 551 // Plánovací proces v podniku 551 // Strategický logistický plán 555 // Budoucí trendy a kiitické faktory strategického plánovacího procesu 566 // Logistika jako zdroj konkurenční výhody 575 // Shrnutí 576 // Doporučená literatura 577 // Kontrolní otázky a náměty k zamyšlení 579 // Distribuční problém: Jak ušetřit energii? 580 // Příloha A 581 // Rejstřík 583

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC