Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1996
529 s.

objednat
ISBN 80-210-1437-7 (brož.)
Jakobson, Roman, 1896-1982 - dílo - sborníky
000055591
Litteraria humanitas IV // Roman Jakobson, Brno 1996 // OBSAH // Úvodem (Miroslav Mikulášek, Danuše Kšicová)...11 // I. Dílo Romana Jakobsona — metodologie — teorie // ROMAN JAKOBSON AND THE CZECH POETISTS LANGUAGE // IS NOT A PRISON HOUSE // Thomas G. Winner (Boston)...17 // JAKOBSON S WORLD, HIS DIALOGUE WITH PEIRCE // IMPLICATIONS FOR AMERICAN ETHNOLOGY // Irene Portis-Winner (Boston) ...29 // MODERNA A POSTMODERNA (? OTÁZCE PLURALITY // A KOMPLEXNOSTI V SOUČASNÉ TEORII LITERATURY) Zdeněk Mathauser (Praha)...41 // SYMMETRY DEVICES IN PHONOLOGY, GRAMMAR, POETICS // Francoise Gadet (Paris) ...51 // JAKOBSONIAN PHONOLOGY BETWEEN ICONICITY // AND MATHEMATICAL SET THEORY // ?. H. van Schoneveld (La Roche sur Foron)...61 // THE FUNCTIONS OF LANGUAGE AND THE LITERARY GENRES // Edward Stankiewicz (Yale University)...73 // ROMAN JAKOBSON I KVESTIA POETYKY NOWOŽYTNEJ // I POSTNOWOŽYTNEJ // Eugeniusz Czaplejewicz (Warszawa) ...85 // ??? ??? ??? ??? ? ??? // Miroslav Mikulášek (Brno) ...95 // MÝTUS A INSPIRACE // Jiří Franěk (Praha) ...107 // 4 // OBSAH // ŽÁNROVÁ FUNKCE MOTIVU ŠÍLENSTVÍ V RUSKÉ // LITERATURE 19. STOLETÍ // Ivo Pospíšil (Brno) ...113 // PROJEKCE PRINCIPU SOUMEZNOSTI NA OSU VÝBĚRU (Malá variace // na Jakobsonovo velké téma) // Marie Kubínové (Praha) ...127 // JAKOBSON A BAUDELAIROVY „KOČKY“ // Jaroslav Fryčer (Brno)...139 // K POJMOSLOVNÉ INICIATIVĚ RUSKÉ „FORMÁLNÍ ŠKOLY“ // Vladimír Svatoň (Praha)...145 // MALÁ
JAKOBSONOVSKÁ RETRAKTACE aneb o Moudrosti starých // Čechů a nemoudrosti vlastní // Ivo Osolsobě (Brno) ...155 // ROMAN JAKOBSON V KONTEXTU ČESKÉ SLAVISTIKY 20. LET // Miloš Zelenka (Praha) ...161 // ROMAN JAKOBSON A ČESKOSLOVENSKO // Pavlína Kuldanová (Ostrava)...171 // TROJÍ SETKÁNÍ S ROMANEM JAKOBSONEM // I Josef Mojmír Weimann, Brno 1...181 // OBSAH // 5 // II. Epochy a smery // ??? ??? ??? ??? // ??? // Olga Kovačičová (Bratislava) ...189 // MANÝRISMUS, ZEJMÉNA RENESANČNÍ // Milan Kopecký (Brno)...199 // ? INTERPRETACÍM BAROKA // Světla Mathauserová (Praha)...207 // ??? ? ??? ??? ??? ??? (? ??? // ??? ? ??? ??? ???) // ?. ??? (???) ...213 // ??? ??? ??? ? ??? // ??? (??? ??? ???) // Danuše Kšicová (Brno)...221 // ??? ??? ??? // ??? ? ??? ? «??? ???» // Maria Cymborska-Leboda (Lublin)...229 // «??? ??? ???» ??? ??? // (? ??? ??? ???) Michael Basker (Bristol)...245 // SATIRA V ČESKÉ AVANTGARDĚ // Pavel Pešta (Brno)...257 // BALKÁNSKÁ AVANTGARDA A NĚKTERÉ JEJÍ ZVLÁŠTNOSTI // Ivan Dorovský (Brno)... // 265 // 6 // OBSAH // III. Poc/ie // TRADICE ČESKOSLOVENSKÉHO BÁSNICTVÍ VELKÉ MORAVY // Ladislav Matějka (Boston) ...277 // ZU DEN KOSMOGONISCHEN UND ETOLOGISCHEN SAGEN // UND MYTHEN ALS DEN ÄLTESTEN GENRES // DER URALTEN FINNISCH-UGRISCHEN POESIE // Richard Pražák (Brno)...285 // ??? ??? ??? // ???: ??? ???. ??? ? ??? ??? ??? ?. ??? «??? ???», ??? // ??? ??? // Nicolas G. Žekulin (Calgary)...291 // f  V ? 9 // ODTRH. MÝTUS
A MONTÁŽ: POZNÁMKY ? „MOROVÉMU // SLOUPU“ JAROSLAVA SEIFERTA // Wolfgang Friedrich Schwarz (Leipzig) ... // 307 // OBSAH // 7 // IV. Drama a divadlo // JAKOBSON AND HIS CONCEPT OF MEDIEVAL DRAMA // Walter Schamschula (Berkeley)...317 // TEATR ???1 TADEUSZA KANTORA WÓBEC TRADYCJI // ROSYJSKIEJ POCZATKU XX WIEKU // Halina Brzoza (Poznan)...323 // MARTINŮ A MODERNÍ DIVADLO // R. Pečman (Brno)...331 // 8 // OBSAH // V. Próza // L Malé a střední žánrové formy // SPECIFIKA ZANRU KOMENSKÉHO KŠAFTU UMÍRAJÍCÍ MATKY, // JEDNOTY BRATRSKÉ, VE SROVNÁNÍ S TESTAMENTY // MORAVSKÝCH FEUDALU // Jan Skutil (Brno)...341 // ??? ??? ??? // (??? ??? ???) // Josef Dohnal (Brno) ...351 // ??? ? ??? ? «??? // ???» ?. ??? // Agota ?. Goller (Budapest)...357 // ??? «???» ??? ??? // ? ??? «???» // ?. ??? (Brno) ...363 // FUNKCE DIALOGU V CARAGIALEOVĚ ČRTĚ // Jiří Šrámek (Brno) ... 371 // ?? ??? ? ??? (? ??? «??? ???») // ??? ??? (Brno) ...379 // ??? ??? ??? // Robert Porter (Bristol)...391 // ??? ??? ??? ??? // A. ?. ??? (???)...399 // OCALIČ PODMIOTOWOSČ. PARA-EPISTOLÁRNĚ FORMY // W POLSKIEJ I CZESKIEJ PROZIE WSPÓLCZESNEJ // (NA PRZYKLADZIE "LISTÓW DO JERZEGO M. KUNCEWI- // CZOWEJ I „HURAGANU LISTOPADOWEGO“ // B. HRABALA). // Krystyna Kardyni-Pelikánová (Brno) ...409 // OBSAH // 9 // ??? ??? ??? ??? // (??? ???) // Květuše Lepilová (Ostrava)...429 // 10 // OBSAH // 2. Román // ??? ? ??? ??? ? ??? XX ??? // ??? ??? (???)...441 // ANCIENT MYTH IN MEREZHKOVSKY’S
NAPOLEON // Temira Pachmuss (Illinois)...451 // ??? ??? ??? ???: // ??? ? ??? // Halina Chalaciňska-Wiertelak (Poznaň)...469 // ??? ??? ??? (?? ??? ?. ??? // «??? ? ???») // Erszébét Kámán (Budapest) ...479 // ? ??? ??? ??? ??? // ??? 20-30-? ??? XX ??? ? ??? ??? ?. ??? // ??? ??? (???-???)...495 // ??? ??? // ??? ? ??? ??? ??? // Zdeněk Pechal (Olomouc) ...511 // TOPIC PARALLELISM IN JOSEPH ROTH’S TEXT OF HIOB. // ROMAN EINES EINFACHEN MANNES // Joseph N. Rostinsky (Tokyo)...519 // Stať H. Bimbauma z Los Angelos Randbemerkungen zur Prosa (und Poesie) des Dichters Pasternak, přednesená na konferenci, byla již otištěna v časopise Scando-Slavica. // Za obsahovou i jazykovou stránku příspěvků odpovídají autoři.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC