Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Fragment, 2000
127 s. : il.

objednat
ISBN 80-7200-470-0 (váz.)
Ilustrované dějiny
Obsahuje ilustrace, fotografie
Literatura česká - dějiny - výklady populární a ilustrace
000055672
Obsah // Být spisovatelem /5 // I. Od Velké Moravy do husitství // Literatura psaná staroslověnsky /6 Legendy hovořící latinsky /8 Vypravěčské umění kronikářů /10 Literárním jazykem se stává také čeština /12 Spisovatelem byl i král /14 Rozmach prózy v době lucemburské /16 Rozpustilé škádlení i vážná kritika /18 // II. Reformní proudy a humanismus // Jan Hus /20 // Estetické hodnoty nejsou prvořadé /22 Bible a její vliv na literaturu /24 Návrat ? antickým kořenům /26 Vrcholný humanismus /28 Psaní veršů se lze naučit /30 // III. Od baroka ? národnímu obrození // J. A. Komenský a tvorba exulantů /32 Katolická barokní poezie /34 Zájem o národ, vlast a svět /36 Literatura pod vlivem osvícenství /38 Počátky národního obrození /40 Preromantismus proti nadvládě rozumu /42 Jungmannovská generace /44 // Minulost v idealizované podobě /46 Mezi vznešenými ideály a realitou /48 Biedermeier /50 // Literatura je zdrojem zábavy a poučení /52 // IV. Století nadějí i rozporů // Romantická vzpoura /54 Mácha předchůdcem moderní poezie /56 Jehly, špičky, sochory a kůly /58 Romantik uznávající řád /60 Vypravěčské umění Boženy Němcové /62 Ideál a každodennost /64 Májová družina /66 Dva tvůrčí typy /68 // Próza z venkovského i městského prostředí /70 Ruchovci /72 Lumírovci /74 // Světovost či provincialita? /76 Realismus v próze a dramatu /78 // V. Mezi modernou a avantgardou // Konec
století v literatuře /80 Symbolismus /82 Okruh Moderní revue /84 Kritika se stává svébytným uměním /86 Prolínání vlivů v próze /88 Omdlené duše již nejsou v módě /90 Básníci úsporné obraznosti /92 Radosti života /94 // Vedle románu se uplatňuje povídka /96 Salóny, kavárny, nakladatelé /98 Duchovní centrum ve Staré Říši /100 Tvůrce zakořeněný v katolické tradici /102 Generace, jejíž zbraní byl intelekt /104 Vrcholná tvorba bratří Čapků /106 Patřili ? pátečníkům /108 Skutečnost prožívaná naplno /110 Snahy o nové umění /112 Několik tváří avantgardy /114 // VI. Literatura na sklonku tisíciletí // Dvojí tendence v próze - epičnost a psychologičnost /116 // Poezie existenciálních otázek /118 // Spirituální proud v tvorbě meziválečné a válečné /120 // Literatura jako prostor svobody /122 // Polarita exilu a domova /124 // Co má být v literatuře samozřejmé /126

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC